info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Karel Ječmen

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-246 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
jecmekar@fd.cvut.cz
Osobní email
jecmenoso@gmail.com
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Návrh výpočetních metod pro optimalizaci portfolia investičních projektů do dopravní infrastruktury
řešitel: Pilát, D.
spoluřešitelé: Ječmen, K. - Mertlová, O. - Teichmann, D.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/126/OHK2/2T/16