info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. et Ing. Petr Stříteský

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravní telematiky (16120)
Školitel:
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
E-mail:
stritpe1@fd.cvut.cz
Pozice:
nadšený příznivec železniční dopravy a IT v dopravě. Absolvent oborů informatiky, ITS a logistiky.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S