Ing. Petr Richter

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-135c - Horská 3, Praha
E-mail:
richtpet@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student FD / ČVUT
člen AS - student / FD
člen hospodářské komise AS / ČVUT
člen hospodářské komise AS / FD
člen studentské komise AS / ČVUT
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12TEPR - Teorie provozu na pozemních komunikacích

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Výsledky dopravně-inženýrské studie vlivu dostavby Radlické radiály v oblasti Barrandovského mostu
Kumpošt, P. - Richter, P.
Silniční obzor. 2019, 80(10), 269-272. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Dopravně inženýrská studie pro oblast Barrandovský most - Dobříšská
Kumpošt, P. - Richter, P.
[Research Report] 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.