info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Petr Richter

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-135c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-773940812
E-mail:
petr.richter@cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DOPS - Dopravní průzkumy a simulace (přednášející)
12MSD - Modelování silniční dopravy (přednášející, cvičící)
12TEAP - Teorie provozu na pozemních komunikacích (cvičící)
612DOPS - Dopravní průzkumy a simulace (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S