Bc. Petr Richter

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 55
Obor:
DS - Dopravní systémy a technika
Zapsán na projektu:
12X2PF - Přijatelné formy dopravy ve městech

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení