Ing. Jaromír Tobiška

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
tobisjar@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Fahrassistenzsysteme für Best Ager
Tobiška, J. - Machan, J., - Toman, P.
In: Up QFD-Forum 33. QFD Instituts Deutschland, 2018. ISSN 1431-6951.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.QFD EXAMPLE IN INTERACTION WITH HMI
Kadlecová, I. - Tobiška, J.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 10-12. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
3.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
4.QFD Implementation in the Automotive Industry
Chudjakova, I. - Machan, J., - Tobiška, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.