info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Bc. Son Tung Pham

fotografie osoby
Pracoviště:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S