Bc. Son Tung Pham

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-103 - Horská 3, Praha
A-349 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357960
E-mail:
phamson1@fd.cvut.cz
Pozice:
správa sítě budovy Horská

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
14ASD - Algoritmizace a datové struktury

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://cebass.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.