info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Jana Petrová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-308 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359147
E-mail:
petroja3@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka / katedra jazyků a společenských věd / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S