doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj ILS systému dokumentace manipulačních jeřábů horkých komor, analýza spolehlivosti a bezporuchovosti
Beránek, L. - Fuchs, P.
[Research Report] Třebíč: VIA ALTA a.s., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.