Bc. Adam Eichler

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
1 25
Obor:
IS - Inteligentní dopravní systémy
Zapsán na projektu:
20X2YS - Odbavovací a informační systémy

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení