Tomáš Novotný

Studijní program:
bakalářský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
B 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení