info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. et Ing. Pavel Hluska, MSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Školitel:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
hluskpav@fd.cvut.cz
Osobní email
phasky@seznam.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYSA - Systémová analýza (cvičící)
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů (cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S