Ing. Michaela Sušická

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
17RPT - Řízení projektu

Vedoucí studentského projektu:

Logistika v souvislostech
  17X1LV - bakalářský studijní program
  17X2LV - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analysis of the integration of individual perception and methods of evaluating Smart Cities
Zachová, M. - Horák, T.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.