info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Michaela Sušická

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17PJMG - Project Management (přednášející, cvičící)
17RPT - Řízení projektu (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Logistika v souvislostech
  17X1LV - bakalářský studijní program
  17X2LV - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
Nenalezeny žádné údaje.