Bc. Richard Rek

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Inteligentní dopravní systémy
Kód programu:
N1041A040006
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
1 26
Obor:
IS - Inteligentní dopravní systémy
Zapsán na projektu:
20X2XS - Dopravní řešení pro Smart City

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení