Bc. Lucie Vlčková

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 56
Obor:
DS - Dopravní systémy a technika
Zapsán na projektu:
12X2RI - Regionální integrovaná doprava

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení