info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Andrea Hrníčková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-246 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359162
E-mail:
hrnicand@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Zvyšování odborných kompetencí studentů formou inovace studijních materiálů předmětu Teorie grafů a její aplikace v dopravě
řešitel: Mocková, D.
spoluřešitelé: Hrníčková, A. - Kováč, M. - Teichmann, D.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
2.Výzkum v oblasti výpočetních metod pro optimalizaci procesů v postprodukčních částech specifických logistických řetězců
řešitel: Kováč, M.
spoluřešitelé: Hrníčková, A. - Mocková, D. - Teichmann, D.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/125/OHK2/2T/16