info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Eliška Glaserová, MSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
E-mail:
glaseeli@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra chytrých měst a regionů (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Logistika a management v letecké dopravě
  17X1LE - bakalářský studijní program
  17X2LE - navazující magisterský studijní program
Logistika v souvislostech
  17X1LV - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S