info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Martin Chýle

fotografie osoby
Místnost:
A-250 - Horská 3, Praha
E-mail:
chylemar@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra chytrých měst a regionů (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA
Školitel specialista:
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S