info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. André Maia Pereira

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Školitel specialista:
Dr. Ing. Jan Přikryl
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S