info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. David Juřík

fotografie osoby
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
jurikda1@fd.cvut.cz
Osobní email
davidjurik@email.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra chytrých měst a regionů (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S