Ing. Vojtěch Graf

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
grafvojt@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.A comparison of two kinds of failures in M/E-n/1/m queueing system
Dorda, M. - Teichmann, D., - Graf, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.