Ing. Vojtěch Graf

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
grafvojt@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.A comparison of two kinds of failures in M/E-n/1/m queueing system
Dorda, M. - Teichmann, D., - Graf, V.
In: Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems: May 25th-26th, 2017, Ostrava, Czech Republic. 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems (SMSIS). Ostrava, 25.05.2017 - 26.05.2017. Ostrava: Archiv VŠB-TUO. 2017, s. 201-208. ISSN 2570-5776. ISBN 978-80-248-4046-8. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/smsis/en/index.html
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.