Ing. Zaid Mahmoud

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
mahmozai@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
20SYSA - Systémová analýza

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Effects of music on driver behavior
Mahmoud, Z. - Růžek, M.
WSEAS TRANSACTIONS ON ACOUSTICS AND MUSIC. 2020, 7(7), 12-21. ISSN 1109-9577.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2020)
2.Potential solutions for various VANET telecommunication problems
Mahmoud, Z.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Music effect on long-term driving
Mahmoud, Z.
In: Book of Abstracts. 6th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference. Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Abstrakt ve sborníku (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Experimental study of sound effects on drivers' vigilance
Mahmoud, Z.
2020 - 2020
SGS20/081/OHK2/1T/16