David Mikel

Studijní program:
bakalářský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
B 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
3 60
Obor:
LOG - Logistika a řízení dopravních procesů
Zapsán na projektu:
17X1KC - Konkurenceschopná veřejná doprava

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení