Bc. Andrea Mansius

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K204 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359540
E-mail:
andrea.mansius@fd.cvut.cz
Pozice:
navazující magisterké studium, studium v EN, Erasmus

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.