Ing. Miroslav Špák

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
21PDLT - Provoz a design letišť

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy rozvoje letišť
  21X1ML - bakalářský studijní program
  21X2ML - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.A road towards the Total Airport Management (TAM)
Špák, M. - Líkař, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Airplane terminal servicing - influence of aircraft stand width on turnaround time
Líkař, P. - Kraus, J., - Špák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.