info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S