info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Sergei Kozhevnikov

fotografie osoby
Pracoviště:
  • Inteligentní systémy pro průmysl / CIIRC
Místnost:
A-401 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-722783673
E-mail:
sergei.kozhevnikov@cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Školitel:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S