Sergei Kozhevnikov

fotografie osoby
Pracoviště:
  • Inteligentní systémy pro průmysl / CIIRC
Místnost:
A-401 - Jugoslávských partyzánů , Praha
E-mail:
Sergei.Kozhevnikov@cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Školitel:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart City 5.0 Testbed in Prague
Svítek, M. - Dostál, R. - Kozhevnikov, S., - Janča, T.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
2.Dynamic Public Transport in Smart City using Multi-agent system
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Kozhevnikov, S.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
3.Solving last mile problem as a personal service for citizens
Svítek, M. - Horažďovský, P. - Kozhevnikov, S. - Pogorelskih, X., - Poludov, D.
In: Complex Systems: Control and Modeling Problems. Samara: Institute for the Control of Complex Systems of Russian Academy of Sciences, 2019. p. 3-8. ISBN 978-5-473-01248-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
4.Development of Resource-Demand Networks for Smart Cities 5.0
Kozhevnikov, S. - Skobelev, P. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Wien: Springer, 2019. p. 203-217. LNAI. vol. 11710. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-27877-9.
Stať ve sborníku (2019)
5.Smart City 5.0 as an Urban Ecosystem of Smart Services
Svítek, M. - Skobelev, P., - Kozhevnikov, S.
In: Service Oriented, Holonic and Multi-agent Manufacturing Systems for Industry of the Future. Springer, Cham, 2019. p. 426-438. vol. 853. ISSN 1860-9503. ISBN 978-3-030-27477-1.
Stať ve sborníku (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.