Martina Liptáková

Studijní program:
bakalářský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
B 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 80
Obor:
LED - Letecká doprava
Zapsán na projektu:
21X1BZ - Bezpečnost v letecké dopravě

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení