Tomáš Váňa

Studijní program:
bakalářský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
B 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 50
Obor:
DOS - Dopravní systémy a technika
Zapsán na projektu:
12X1PS - Projektování silnic a dálnic

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení