info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Václav Honek

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
honekvac@fd.cvut.cz
Místnost:
A-264 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359157
+420-724336820
Osobní email
vaclav@honek.com
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Logistika a management v letecké dopravě
  17X1LE - bakalářský studijní program
  17X2LE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
Nenalezeny žádné údaje.