info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Bc. Gordana Corness

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F405 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358416
+420-224817890
E-mail:
gordana.corness@cvut.cz
Funkce:
tajemník / katedra aplikované matematiky / FD
sekretářka / katedra aplikované matematiky / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S