info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

JUDr. Vladimír Kremlík

fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Školitel:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
kremlvla@fd.cvut.cz
Telefon:
+420-731548007
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Smart Cities
Kód programu:
P0731D010007
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S