prof. Ing. Petr Moos, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K303 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359528
E-mail:
moospetr@fit.cvut.cz
Funkce:
předseda oborové rady oboru 3902V036 - I doktorského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501013/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
České Budějovice: Jikord s.r.o., Okružní 517/10, České Budějovice. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
3.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
1. vyd. Praha: BECK C. H.. 2015, ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky
4.Telematika pro chytrá města
Svítek, M. - Moos, P.
Silniční obzor. 2013, 74(3), s. 65-67. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
5.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Praha 6: Praha 6. 2013, 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303923. 15.05.2013.
Tuzemský patent
7.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303922. 15.05.2013.
Tuzemský patent
8.Sensitivity Matrices in Public Transport Complex Safety and Anti-Collision System Description
Moos, P.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 203-206. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
9.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
BOSTON VENTURE Central Europe, s.r.o.. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
10.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Praha: Hlavní město Praha. 2012, 29062012.
Výzkumná zpráva v češtině
11.Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby v ČR
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J., - Šnévajs, I.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012
Uplatněná certifikovaná metodika
12.TRANSPORT - COMPLEX SAFETY SYSTEM DESCRIPTION
Moos, P.
In: STODOLA, Jiří a VALIŠ, David, eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany. 2012, s. 11-15. ISBN 978-80-7231-886-5.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
13.Analýza elektronického mýtného systému v ČR z hlediska shody se směrnicemi EU, tarifikace a vazby vztahu výběru mýta a vazby vztahu výběru mýta a nákladů na investice a údržbu zpoplatněné sítě
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Šnévajs, I. - Vítek, J., - Lomská, D.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2011, 30092011.
Výzkumná zpráva v češtině
14.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). 2011, 29042011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
15.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
16.Czech Republic [Reforming Railways]
Moos, P.
In: SUCHANEK, D. K. a GUIOT, B., eds. Reforming Railways. Hamburg: Eurailpress. 2011, s. 175-185. ISBN 978-3-7771-0415-7.
Kapitola v zahraniční jiné knize
17.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 30082010.
Výzkumná zpráva v češtině
18.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010
Uplatněná certifikovaná metodika
19.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Výzkumná zpráva v češtině
20.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
21.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Neural Network World. 2010, 20(2), s. 241-247. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
22.Air Rail Link in Prague Airport (Czech Republic)
Bína, L. - Moos, P.
In: Rail Systems Asia 2009. Rail Systems Asia 2009. Singapore, 01.09.2009 - 03.09.2009. Singapore: International Quality & Productivity Center. 2009
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
Na Františku 32, Praha 1, 110 15: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2009, 0.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
24.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 042009.
Výzkumná zpráva v češtině
25.Air Rail Links and Risk Analysis of Prague Airport Project
Bína, L. - Moos, P., - Pastor, O.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(3), s. 100-113. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
26.Rozšíření výkonového zpoplatnění pro vozidla nad 3,5 až 12 tun a vliv na podnikatelské prostředí v ČR
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 13032009.
Výzkumná zpráva v češtině
27.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 04209.
Výzkumná zpráva v češtině
28.Posouzení projektu PPP D3. Etapa II. Průběžné posouzení Koncesního projektu PPP připravované dálnice D3/R3 z hlediska platebního mechanismu a dopravně inženýrské přípravy
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V. - Mertlová, O., - Jašek, O.
Praha: Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI. 2008, 122008.
Výzkumná zpráva v češtině
29.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
Ústí nad Labem: Ústecký kraj. 2008, 07/2008.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Rozšíření RIA pro zavedení mýtného na vozidla nad 3,5 tun. Etapa I. Vazba sazeb mýtného na propočet nákladů na pozemní komunikace
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Lehovec, F.
Praha: MD ČR. 2008, 112008.
Výzkumná zpráva v češtině
31.Operation Safety and Reliability Improvement of Large Transport Systems by Complex Sensitivity Investigation
Moos, P.
Neural Network World. 2008, 18(1), s. 39-43. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
32.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04064-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
33.Tři vrstvy bezpečnosti a komfortu v dopravních systémech
Moos, P. - Lokaj, Z.
In: HYNČÍK, L. a TRYNGELOVÁ, M., eds. Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování bezpečnosti a komfortu cestujících. Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování bezpečnosti a komfortu cestujících. Plzeň, 24.04.2008. Plzeň: Západočeská Universita. 2008, s. 56-59. ISBN 978-80-7043-668-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
34.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. International Multi-Conference on ENGINEERING AND TECHOLOGICAL INNOVATION: IMETI 2008. Orlando, Florida, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04064-5.
Překlad monografie (nejde do RIV)
36.GERMAN DAYS 2008
Moos, P.
15.09.2008.
Nepublikovaná přednáška
37.Sustainable Neighbourhood - from Lisbon to Leipzig through Research
Fona, S.R. ed.
1st German-Czech Conference on Research for Sustainability. Praha, 22.08.2008 - 23.08.2008. Lipsko: FONA. 2008
Sborník
38.Systémové vazby v rozvoji veřejné hromadné dopravy
Moos, P.
In: REMIŠOVÁ, E., ed. Dopravní infraštruktúra v mestách. 6. mezinárodná konferencia - Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina, 22.10.2008 - 23.10.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 26. ISBN 978-80-8070-913-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 165-174. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
40.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
41.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 193-202. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
42.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 23-28. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Mýtný systém z hlediska dopravní politiky ČR
Moos, P.
In: Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. Druhý seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 3-8. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.Cenové normativy
Bína, L. - Hodač, J. - Moos, P., - Lehovec, F.
16.07.2008.
Nepublikovaná přednáška
45.Analýza nákladů a přínosů zpoplatnění vozidel 3,5-12 t na síti dálnic a rychlostních komunikací pro léta 2009-2017 pro Hodnocení dopadů (RIA). Návrh novely zákona č.13/1997 Sb.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2008
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
46.Hodnocení dopadu regulace (Velká RIA) po zavedení zpoplatnění vozidel nad 3,5 až 12 tun na síti dálnic a rychlostních silnic včetně vybraných úseků silnic I. třídy v ČR od 1.1.2009. Aktualizace podle dodatku MV ČR k 31.8.2008
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2008
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
47.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
Praha: MD ČR. 2008, 072008.
Výzkumná zpráva v češtině
48.Posouzení projektu PPP D3. Etapa 2.1 Analýza pravidel a doporučení pro PPP projekty v rámci EU a Eurostatu a navržení způsobu zařazení projektů PPP mimo rozvahu veřejného sektoru na základě jednání s ČSÚ a Eurostatem
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Mertlová, O.
Praha: Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI. 2008, 072008.
Výzkumná zpráva v češtině
49.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR). 2007, 15112007.
Výzkumná zpráva v češtině
50.Complex Assesment of Reliability and Safety in the Transport System
Moos, P.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno, 30.10.2007 - 31.10.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, s. 191-196. ISBN 978-80-7231-294-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Description of a Public Transport Complex Safety System
Moos, P.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 52-55. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
52.Strategie podpory projektů z fondů EU v operačním programu
Moos, P.
In: Sborník referátů - Mezinrodní konference a odborná výstava. TRANSPORT 2007. Ostrava, 20.11.2007 - 21.11.2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební. 2007, s. 161-168. ISBN 978-80-248-1643-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
53.Dopravní síť a produkční funkce regionů
Moos, P.
In: Optimalizace výstavby silnic a železnic v ČR. Vimperk: Milan Zevl - LUCIE. 2007, s. 66-75. ISBN 80-903639-9-7.
Kapitola v jiné knize česky
54.Rozvoj veřejné dopravy - priority
Moos, P.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 173-177. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
55.Virtual Teams and KMS in the Rail Research
Moos, P.
11.04.2007.
Nepublikovaná přednáška
56.Transportation Infrastructure and Economical Growth
Moos, P.
In: National and Economical Aspect of Transport System. 7. vědecká mezinárodní konference Fakulty dopravní ČVUT. Praha, 28.03.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
57.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2007, ISBN 978-80-01-03598-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
58.Struktura souborů normativů typizovaných úseků silničních dopravních staveb - vyhodnocení situace v zemích EU a dalších dostupných zemích formou benchmarking- Analýza tvorby rozpočtů staveb u projektových a realizačních organizací v ČR.
Moos, P. - Lehovec, F. - Bína, L., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 31122007.
Výzkumná zpráva v češtině
59.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 1512207.
Výzkumná zpráva v češtině
60.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
61.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině
62.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 16042007.
Výzkumná zpráva v češtině
63.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
64.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
In: STEINER, S., ed. Proceedings of International Scientific Symposium: "Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development" Sarajevo 2006. Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development. Sarajevo, 26.09.2006 - 27.09.2006. Sarajevo: University of Sarajevo. 2006, s. 93-103. ISBN 9958-619-12-1.
Abstrakt ve sborníku
65.Challenges of Western Europe vs Central Europe
Moos, P.
20.10.2006.
Nepublikovaná přednáška
66.Informační systémy a technologie
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2006, ISBN 80-903298-5-3.
Jiná kniha česky
67.Telecommunication Services on the Way to Knowledge Sharing in the New EU
Moos, P.
In: DELOITTE, D.T., ed. Visioning the Future. Visioning of the Future. Řím, Hotel Parco dei Principi,, 19.10.2006 - 21.10.2006. ???: Deloitte Touche Tohmatsu,. 2006, s. 1-27.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
68.Nástroje aktivní dopravní politiky
Moos, P.
Technologies & Prosperity. 2006, 11(speciál), s. 24. ISSN 1213-7162. Dostupné z: http://www.tapmag.cz
Článek
69.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
26.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
70.Virtual Teams and KMS in the Rail Research
Moos, P.
In: EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurenceschopným železničným systémom v Európe". EURNEX - Žel 2006. Žilina, 30.05.2006. Žilina: Žilinská univerzita. 2006, s. 174-179. ISBN 80-8070-550-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Nástroje aktivní dopravní politiky
Moos, P.
In: WIRELESSCOM, W.P., ed. e-Toll ´06 Slovakia. e-Toll ´06 Slovakia. Bratislava, 13.09.2006 - 14.09.2006. Praha: WIRELESSCOM. 2006, Dostupné z: http://www.e-toll.sk
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii
Moos, P. ed. - Švecová, M. ed.
Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii. Praha, 09.03.2005 - 10.03.2005. Praha: ABF. 2005
Sborník
73.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2004, LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
74.Hodnocení výběru tras metodou koeficientů
Neubergová, K. - Moos, P.
Silniční obzor. 2004, 65(4), s. 102-105. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
75.EURnEX WP 4 WORKSHOP
Moos, P. org.
[Pořádání workshopu]. 2004
Pořádání workshopu
76.European Perspectives in Transport - the Role of Information Environment
Klečáková, J. - Kalika, M., - Moos, P.
In: EISCO 2003. EISCO 2003 Conference. Aalborg, 19.11.2003 - 21.11.2003. Aalborg: EISCO. 2003, s. 45-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
77.Koncept znalostní sítě ČVUT
Moos, P. - Klečáková, J., - Kalika, M.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 65-69. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
78.Regenerace prostoru - genetický kód, identita
Mansfeldová, A. - Moos, P.
In: Proměny krajů - Regenerace prostoru; Lidé-stavby-krajina. Proměny krajů - Regenerace prostoru; Lidé-stavby-krajina. Praha, 13.05.2003 - 15.05.2003. Praha: ABF. 2003, s. 1-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
79.Strukturální modely a kauzální citlivosti v informačních systémech
Moos, P. - Kalika, M., - Klečáková, J.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 199-204. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
80.Intermodální koridor Sever - Jih
Bína, L. - Mašín, L. - Mojžíš, V. - Moos, P., - Sellner, K.
04.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
81.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
82.Přenositelnost čísel v praxi
Moos, P. - Veselá, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(4), s. 51. ISSN 1213-7162.
Článek
83.Na prahu Moravsko-slezské brány
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Fórum architektury a stavitelství. 2002, 10(4), s. 72-77. ISSN 1211-5975. Dostupné z: http://www.estav.cz/forum
Článek
84.Number Portability practically
Moos, P. - Veselá, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(4), s. 52. ISSN 1213-7162.
Článek
85.Na prahu Moravsko-slezské brány
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Fórum architektury a stavitelství. 2002, X(4), s. 72-77. ISSN 1211-5975.
Článek
86.Citlivosti a optimalizace organizačních struktur
Moos, P.
In: Soudobé trendy v řízení jakosti - VIII. Národní podpora jakosti 2002. Zlenice, 01.11.2002. Praha: ISQ. 2002, s. 46-52.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
87.Intermodální koridor Sever - Jih
Bína, L. - Mašín, L. - Mojžíš, V. - Moos, P., - Sellner, K.
In: CZ-INTERMODAL & LOGI 2002. 4. konference s mezinárodní účastí "Bílá kniha EU a intermodální doprava". Praha, 17.10.2002 - 18.10.2002. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR. 2002, s. 13-29. ISBN 80-7194-483-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
88.Věda o dopravě
Svoboda, V. ed. - Moos, P. ed., - Kovanda, J. ed.
Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, ISBN 80-01-02437-7.
Sborník
89.Problematika kolize chodec-vozidlo
Moos, P. ed. - Svoboda, V. ed., - Kovanda, J. ed.
ČVUT. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, ISBN 80-01-02437-7.
Sborník
90.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
91.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
92.Technické vzdělávání a humanistické aspekty
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: SVOBODA, V., MOOS, P., a KOVANDA, J., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 210-213. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
93.Dopravní sítě - významný faktor rozvoje regionu
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Sborník "Strategie rozvoje". Mendel 2000. Brno, 07.06.2000 - 09.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 30-34.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
94.Telekomunikace, vize pro 21. století
Moos, P.
Právní zpravodaj. 2000, 5(2), s. 14-16. ISSN 1212-8694.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
95.Information Power in Transport
Vlček, J. - Moos, P., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
96.Information Power in Transport Telematics
Votruba, Z. - Moos, P., - Vlček, J.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
97.Information Power in Transport Telematics
Moos, P. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
98.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha 1: ČVUT FD. 2000, LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
99.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
LAI. 2000, 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
100.Institut for International Research - sborník prezentací
Moos, P. ed.
Perspektiva globálních a lokálních strategií v telekomunikačních službách. Praha, 12.03.2000 - 13.03.2000. Praha: Institut for International Research. 2000
Sborník
101.Osmisvazková encyklopedie DIDEROT, hesla k oblasti Informatika a výpočetní technika
Moos, P.
Praha: Diderot. 2000
Encyklopedie
102.Telekomunikační infrastruktura a regionální informační systémy
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Sborník "Strategie rozvoje". Mendel 2000. Brno, 07.06.2000 - 09.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 39-40.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
103.Regulation and Convergention
Moos, P.
In: Reifen und Fahrwerk - Proceedings. Reifen und Fahrwerk. Graz, Graz: TH Graz. 2000, s. 1-24.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
104.Liberalization and Number Portability
Moos, P.
In: Reifen und Fahrwerk - Proceedings. Reifen und Fahrwerk. Graz, Graz: TH Graz. 2000, s. 64-86.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
105.Genetic Code of Settlements in Urban Planning
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 646. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
106.Česká vize telekomunikací pro 21. století
Moos, P.
EUROjournal pro management. 2000, 2(3/4), s. 56-58. ISSN 1434-4440. Dostupné z: http://www.ppw.de
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
107.Ostravsko potřebuje slanou Odru
Moos, P.
Vodní cesty a plavba. 1999, 12(1-2), s. 12-16. ISSN 1211-2232.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
108.Information Power
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Computer Engineering and Informatics. Computer Engineering and Informatics. Košice-Herľany, 14.10.1999 - 15.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 48-49. ISBN 80-88922-05-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
109.Synergetika v tvorbě sídel a regionů
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Strategie rozvoje řízení. 1999, 1(1), s. 58-62.
Článek
110.Podpora alternativních místních sítí hromadné dopravy v severních Čechách
Moos, P. - Šindelářová, T. - Skurovec, V. - Neničková, O., - Michálková, L.
Významnější projekt. Zadavatel: Občanské sdružení MOBILIS. Praha, 18.12.1999.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
111.Projekt GRADIENT
Moos, P.
Inovační podnikání a transfer technologií. 1999, 7(3), s. 22. ISSN 1210-4612.
Článek
112.Udržitelný rozvoj mobility - výzva pro vědu o dopravě
Moos, P.
In: NOVOTNÝ, V. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. FD ČVUT Praha, Na Florenci 25, Praha, 17.11.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 1-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
113.Inovační management s.r.o
Moos, P.
Meritum. 1999, 1(2), s. 8-9.
Článek
114.Rozvoj dopravní infrastruktury v České republice
Moos, P.
Stavební kontakt. 1999, 0(10), s. 6. ISSN 1210-0382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
115.Nejen revitalizace, ale též podpora inovačních projektů
Moos, P. - Dvořák, I.
Inovační podnikání a transfer technologií. 1999, 7(4), s. 24-25. ISSN 1210-4612.
Článek
116.Education of Technologists and Humanistic Aspects
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Civil Engineering Learning Technology. 1999, 3(9), s. 245-248.
Článek
117.Genetický kód a identita sídel a staveb
Mansfeldová, A. - Moos, P.
In: UHŘÍČEK, V., ed. International Conference on Engineering Education. International Conference on Engineering Education. Ostrava, 10.08.1999 - 14.08.1999. Ostrava: VŠB-TUO. 1999, s. 35-39.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
118.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Praha: C.H. Beck. 1998, ISBN 80-7179-132-6.
Jiná kniha česky
119.Transport in new millenium - intelligent transport systems
Moos, P.
In: TRANSFER 98. Celostátní konference technických univerzit a průmyslu.. Praha, 04.06.1998 - 05.06.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 13-14.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
120.Zasedání výboru APEC v Bruselu
Vaníček, Z. - Moos, P.
In: Bulletin APKT. 43. výroční zasedání ECCA. Dublin, 21.04.1997 - 25.04.1997. Praha: APKT. 1997, s. 1-82.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
121.The Role of Structural Sensitives in The Design of Hight Reliable
Moos, P.
In: Information System for Transportation. Workshop 96. Brno, 1996, s. 1079-1080.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
122.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transport System predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: ISF 96. neuvedeno. 1996, s. 56.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
123.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Doprava,předmět vědeckého zkoumání,kolokvium. Praha, 26.09.1996 - 27.09.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1996, s. 109-122.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
124.Doprava, předmět vědeckého zkoumání: smysl a cíle sborníku
Moos, P.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Doprava,předmět vědeckého zkoumání,kolokvium. Praha, 26.09.1996 - 27.09.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1996, s. 7-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
125.Tvorba sídel a vznik synergetických fenoménů
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Stavební obzor. 1996, 5(3), s. 65-69. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
126.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
127.Strukturální a vázané citlivosti dopravních systémů
Moos, P. - Vlček, J.
In: Metody řízení dopravy. Metody řízení dopravy. 1996, s. 78-89.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
128.The Role of Transportation in Creation of Settlements and Developmesnt of the Synergic Phenomena
Moos, P.
In: Information System for Transportation. Workshop 96. Brno, 1996, s. 1081-1082.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
129.Tvorba sídel a vznik synergetických fenoménů
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Stavební obzor. 1996, 5(3), s. 65-69. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
130.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. International Symposium of Forecasting 96. Istambul, 1996
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
131.The Role of Structural Sensitivities in Production Function of Information Systems
Moos, P.
Neural Network World. 1995, 5(6), s. 917-928. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
132.Cable Television in CR
Moos, P.
In: Cable Television and Telecommunication. Cable Television and Telecommunication. Prague, 26.06.1995 - 28.06.1995. Prague: SEO. 1995, s. 7-9.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
133.Distributed Monitoring and Road Traffic Control
Moos, P. - Lhotská, L.
In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 869-870.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
134.Methodology and Design of High Reliable Transportation Systems
Moos, P. - Vlček, J.
In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 865-866.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
135.Úloha dopravy v tvorbě sídel a rozvoj synergetických fenoménů
Moos, P. - Mansfeldová, A.
1995
Technická zpráva
136.Support of Transportation Management by Information Systems
Moos, P.
In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 867-868.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
137.The Role of Structural Sensitivities in Production Function of Information Systems
Moos, P.
Neural Network World. 1995, 5(6), s. 917-928. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
138.Technika a životní prostředí
Vlček, J. - Moos, P.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, ISBN 80-01-01199-2.
Jiná kniha česky
139.Technika a životní prostředí
Vlček, J. - Moos, P.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, ISBN 80-01-01199-2.
Jiná kniha česky
140.Informační technologie
Moos, P.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, ISBN 80-01-01048-1.
Jiná kniha česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.EURNEX - Evropská síť Excellence
Moos, P.
2005 - 2007
506513
2.Analýza funkční spolehlivosti systémových aliancí
Moos, P.
2003 - 2005
IAA2124301
3.05241-Mimoř.aktivity k VZ 024
Moos, P.
2005 - 2005
MSM6840770024
4.Teoretické základy technologie a řízení kombinované dopravy
Moos, P.
1994 - 1996
GA103/94/1394
5.Teorie a metody návrhu systémů se zvýšenou spolehlivostí
Moos, P.
1993 - 1995
GA101/93/0430