prof. Ing. Petr Moos, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K303 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359528
E-mail:
moospetr@fit.cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3902V036 - I doktorského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501013/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
České Budějovice: Jikord s.r.o., Okružní 517/10, České Budějovice. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
3.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
1. vyd. Praha: BECK C. H.. 2015, ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky
4.Sensitivity Matrices in Public Transport Complex Safety and Anti-Collision System Description
Moos, P.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 203-206. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
5.Telematika pro chytrá města
Svítek, M. - Moos, P.
Silniční obzor. 2013, 74(3), s. 65-67. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
6.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303922. 15.05.2013.
Tuzemský patent
7.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303923. 15.05.2013.
Tuzemský patent
8.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Praha 6: Praha 6. 2013, 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině
9.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
BOSTON VENTURE Central Europe, s.r.o.. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
10.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Praha: Hlavní město Praha. 2012, 29062012.
Výzkumná zpráva v češtině
11.TRANSPORT - COMPLEX SAFETY SYSTEM DESCRIPTION
Moos, P.
In: STODOLA, Jiří a VALIŠ, David, eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany. 2012, s. 11-15. ISBN 978-80-7231-886-5.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
12.Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby v ČR
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J., - Šnévajs, I.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012
Uplatněná certifikovaná metodika
13.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
14.Czech Republic [Reforming Railways]
Moos, P.
In: SUCHANEK, D. K. a GUIOT, B., eds. Reforming Railways. Hamburg: Eurailpress. 2011, s. 175-185. ISBN 978-3-7771-0415-7.
Kapitola v zahraniční jiné knize
15.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). 2011, 29042011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
16.Analýza elektronického mýtného systému v ČR z hlediska shody se směrnicemi EU, tarifikace a vazby vztahu výběru mýta a vazby vztahu výběru mýta a nákladů na investice a údržbu zpoplatněné sítě
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Šnévajs, I. - Vítek, J., - Lomská, D.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2011, 30092011.
Výzkumná zpráva v češtině
17.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Neural Network World. 2010, 20(2), s. 241-247. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
18.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010
Uplatněná certifikovaná metodika
19.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 30082010.
Výzkumná zpráva v češtině
20.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Výzkumná zpráva v češtině
21.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
22.Rozšíření výkonového zpoplatnění pro vozidla nad 3,5 až 12 tun a vliv na podnikatelské prostředí v ČR
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 13032009.
Výzkumná zpráva v češtině
23.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 04209.
Výzkumná zpráva v češtině
24.Air Rail Link in Prague Airport (Czech Republic)
Bína, L. - Moos, P.
In: Rail Systems Asia 2009. Rail Systems Asia 2009. Singapore, 01.09.2009 - 03.09.2009. Singapore: International Quality & Productivity Center. 2009
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.Air Rail Links and Risk Analysis of Prague Airport Project
Bína, L. - Moos, P., - Pastor, O.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(3), s. 100-113. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
26.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
Na Františku 32, Praha 1, 110 15: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2009, 0.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
27.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 042009.
Výzkumná zpráva v češtině
28.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04064-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
29.Tři vrstvy bezpečnosti a komfortu v dopravních systémech
Moos, P. - Lokaj, Z.
In: HYNČÍK, L. a TRYNGELOVÁ, M., eds. Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování bezpečnosti a komfortu cestujících. Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování bezpečnosti a komfortu cestujících. Plzeň, 24.04.2008. Plzeň: Západočeská Universita. 2008, s. 56-59. ISBN 978-80-7043-668-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
30.Sustainable Neighbourhood - from Lisbon to Leipzig through Research
Fona, S.R. ed.
1st German-Czech Conference on Research for Sustainability. Praha, 22.08.2008 - 23.08.2008. Lipsko: FONA. 2008
Sborník
31.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008, ISBN 978-80-01-04064-5.
Překlad monografie (nejde do RIV)
32.GERMAN DAYS 2008
Moos, P.
15.09.2008.
Nepublikovaná přednáška
33.Rozšíření RIA pro zavedení mýtného na vozidla nad 3,5 tun. Etapa I. Vazba sazeb mýtného na propočet nákladů na pozemní komunikace
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Lehovec, F.
Praha: MD ČR. 2008, 112008.
Výzkumná zpráva v češtině
34.Hodnocení dopadu regulace (Velká RIA) po zavedení zpoplatnění vozidel nad 3,5 až 12 tun na síti dálnic a rychlostních silnic včetně vybraných úseků silnic I. třídy v ČR od 1.1.2009. Aktualizace podle dodatku MV ČR k 31.8.2008
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2008
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
35.Cenové normativy
Bína, L. - Hodač, J. - Moos, P., - Lehovec, F.
16.07.2008.
Nepublikovaná přednáška
36.Analýza nákladů a přínosů zpoplatnění vozidel 3,5-12 t na síti dálnic a rychlostních komunikací pro léta 2009-2017 pro Hodnocení dopadů (RIA). Návrh novely zákona č.13/1997 Sb.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2008
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
37.Mýtný systém z hlediska dopravní politiky ČR
Moos, P.
In: Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. Druhý seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 3-8. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 23-28. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. International Multi-Conference on ENGINEERING AND TECHOLOGICAL INNOVATION: IMETI 2008. Orlando, Florida, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.Systémové vazby v rozvoji veřejné hromadné dopravy
Moos, P.
In: REMIŠOVÁ, E., ed. Dopravní infraštruktúra v mestách. 6. mezinárodná konferencia - Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina, 22.10.2008 - 23.10.2008. Žilina: Žilinská univerzita. 2008, s. 26. ISBN 978-80-8070-913-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
41.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 193-202. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
42.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 165-174. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
43.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
44.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
Ústí nad Labem: Ústecký kraj. 2008, 07/2008.
Výzkumná zpráva v češtině
45.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
Praha: MD ČR. 2008, 072008.
Výzkumná zpráva v češtině
46.Posouzení projektu PPP D3. Etapa 2.1 Analýza pravidel a doporučení pro PPP projekty v rámci EU a Eurostatu a navržení způsobu zařazení projektů PPP mimo rozvahu veřejného sektoru na základě jednání s ČSÚ a Eurostatem
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Mertlová, O.
Praha: Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI. 2008, 072008.
Výzkumná zpráva v češtině
47.Posouzení projektu PPP D3. Etapa II. Průběžné posouzení Koncesního projektu PPP připravované dálnice D3/R3 z hlediska platebního mechanismu a dopravně inženýrské přípravy
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V. - Mertlová, O., - Jašek, O.
Praha: Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI. 2008, 122008.
Výzkumná zpráva v češtině
48.Operation Safety and Reliability Improvement of Large Transport Systems by Complex Sensitivity Investigation
Moos, P.
Neural Network World. 2008, 18(1), s. 39-43. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
49.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2007, ISBN 978-80-01-03598-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
50.Transportation Infrastructure and Economical Growth
Moos, P.
In: National and Economical Aspect of Transport System. 7. vědecká mezinárodní konference Fakulty dopravní ČVUT. Praha, 28.03.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Virtual Teams and KMS in the Rail Research
Moos, P.
11.04.2007.
Nepublikovaná přednáška
52.Rozvoj veřejné dopravy - priority
Moos, P.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 173-177. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
53.Dopravní síť a produkční funkce regionů
Moos, P.
In: Optimalizace výstavby silnic a železnic v ČR. Vimperk: Milan Zevl - LUCIE. 2007, s. 66-75. ISBN 80-903639-9-7.
Kapitola v jiné knize česky
54.Strategie podpory projektů z fondů EU v operačním programu
Moos, P.
In: Sborník referátů - Mezinrodní konference a odborná výstava. TRANSPORT 2007. Ostrava, 20.11.2007 - 21.11.2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební. 2007, s. 161-168. ISBN 978-80-248-1643-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
55.Description of a Public Transport Complex Safety System
Moos, P.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 52-55. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
56.Complex Assesment of Reliability and Safety in the Transport System
Moos, P.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno, 30.10.2007 - 31.10.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, s. 191-196. ISBN 978-80-7231-294-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
57.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR). 2007, 15112007.
Výzkumná zpráva v češtině
58.Struktura souborů normativů typizovaných úseků silničních dopravních staveb - vyhodnocení situace v zemích EU a dalších dostupných zemích formou benchmarking- Analýza tvorby rozpočtů staveb u projektových a realizačních organizací v ČR.
Moos, P. - Lehovec, F. - Bína, L., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 31122007.
Výzkumná zpráva v češtině
59.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
60.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 1512207.
Výzkumná zpráva v češtině
61.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině
62.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 16042007.
Výzkumná zpráva v češtině
63.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
64.Challenges of Western Europe vs Central Europe
Moos, P.
20.10.2006.
Nepublikovaná přednáška
65.Informační systémy a technologie
Moos, P. - Malinovský, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2006, ISBN 80-903298-5-3.
Jiná kniha česky
66.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
In: STEINER, S., ed. Proceedings of International Scientific Symposium: "Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development" Sarajevo 2006. Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development. Sarajevo, 26.09.2006 - 27.09.2006. Sarajevo: University of Sarajevo. 2006, s. 93-103. ISBN 9958-619-12-1.
Abstrakt ve sborníku
67.Nástroje aktivní dopravní politiky
Moos, P.
Technologies & Prosperity. 2006, 11(speciál), s. 24. ISSN 1213-7162. Dostupné z: http://www.tapmag.cz
Článek
68.Virtual Teams and KMS in the Rail Research
Moos, P.
In: EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurenceschopným železničným systémom v Európe". EURNEX - Žel 2006. Žilina, 30.05.2006. Žilina: Žilinská univerzita. 2006, s. 174-179. ISBN 80-8070-550-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
69.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
26.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
70.Telecommunication Services on the Way to Knowledge Sharing in the New EU
Moos, P.
In: DELOITTE, D.T., ed. Visioning the Future. Visioning of the Future. Řím, Hotel Parco dei Principi,, 19.10.2006 - 21.10.2006. ???: Deloitte Touche Tohmatsu,. 2006, s. 1-27.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Nástroje aktivní dopravní politiky
Moos, P.
In: WIRELESSCOM, W.P., ed. e-Toll ´06 Slovakia. e-Toll ´06 Slovakia. Bratislava, 13.09.2006 - 14.09.2006. Praha: WIRELESSCOM. 2006, Dostupné z: http://www.e-toll.sk
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii
Moos, P. ed. - Švecová, M. ed.
Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii. Praha, 09.03.2005 - 10.03.2005. Praha: ABF. 2005
Sborník
73.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2004, LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
74.EURnEX WP 4 WORKSHOP
Moos, P. org.
[Pořádání workshopu]. 2004
Pořádání workshopu
75.Hodnocení výběru tras metodou koeficientů
Neubergová, K. - Moos, P.
Silniční obzor. 2004, 65(4), s. 102-105. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
76.Strukturální modely a kauzální citlivosti v informačních systémech
Moos, P. - Kalika, M., - Klečáková, J.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 199-204. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
77.Regenerace prostoru - genetický kód, identita
Mansfeldová, A. - Moos, P.
In: Proměny krajů - Regenerace prostoru; Lidé-stavby-krajina. Proměny krajů - Regenerace prostoru; Lidé-stavby-krajina. Praha, 13.05.2003 - 15.05.2003. Praha: ABF. 2003, s. 1-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
78.European Perspectives in Transport - the Role of Information Environment
Klečáková, J. - Kalika, M., - Moos, P.
In: EISCO 2003. EISCO 2003 Conference. Aalborg, 19.11.2003 - 21.11.2003. Aalborg: EISCO. 2003, s. 45-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.Koncept znalostní sítě ČVUT
Moos, P. - Klečáková, J., - Kalika, M.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 65-69. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.Na prahu Moravsko-slezské brány
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Fórum architektury a stavitelství. 2002, 10(4), s. 72-77. ISSN 1211-5975. Dostupné z: http://www.estav.cz/forum
Článek
81.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
82.Přenositelnost čísel v praxi
Moos, P. - Veselá, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(4), s. 51. ISSN 1213-7162.
Článek
83.Intermodální koridor Sever - Jih
Bína, L. - Mašín, L. - Mojžíš, V. - Moos, P., - Sellner, K.
04.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
84.Na prahu Moravsko-slezské brány
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Fórum architektury a stavitelství. 2002, X(4), s. 72-77. ISSN 1211-5975.
Článek
85.Citlivosti a optimalizace organizačních struktur
Moos, P.
In: Soudobé trendy v řízení jakosti - VIII. Národní podpora jakosti 2002. Zlenice, 01.11.2002. Praha: ISQ. 2002, s. 46-52.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
86.Number Portability practically
Moos, P. - Veselá, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(4), s. 52. ISSN 1213-7162.
Článek
87.Intermodální koridor Sever - Jih
Bína, L. - Mašín, L. - Mojžíš, V. - Moos, P., - Sellner, K.
In: CZ-INTERMODAL & LOGI 2002. 4. konference s mezinárodní účastí "Bílá kniha EU a intermodální doprava". Praha, 17.10.2002 - 18.10.2002. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR. 2002, s. 13-29. ISBN 80-7194-483-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
88.Věda o dopravě
Svoboda, V. ed. - Moos, P. ed., - Kovanda, J. ed.
Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, ISBN 80-01-02437-7.
Sborník
89.Technické vzdělávání a humanistické aspekty
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: SVOBODA, V., MOOS, P., a KOVANDA, J., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 210-213. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
90.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
91.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
92.Problematika kolize chodec-vozidlo
Moos, P. ed. - Svoboda, V. ed., - Kovanda, J. ed.
ČVUT. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, ISBN 80-01-02437-7.
Sborník
93.Česká vize telekomunikací pro 21. století
Moos, P.
EUROjournal pro management. 2000, 2(3/4), s. 56-58. ISSN 1434-4440. Dostupné z: http://www.ppw.de
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
94.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha 1: ČVUT FD. 2000, LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
95.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
LAI. 2000, 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
96.Institut for International Research - sborník prezentací
Moos, P. ed.
Perspektiva globálních a lokálních strategií v telekomunikačních službách. Praha, 12.03.2000 - 13.03.2000. Praha: Institut for International Research. 2000
Sborník
97.Osmisvazková encyklopedie DIDEROT, hesla k oblasti Informatika a výpočetní technika
Moos, P.
Praha: Diderot. 2000
Encyklopedie
98.Telekomunikační infrastruktura a regionální informační systémy
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Sborník "Strategie rozvoje". Mendel 2000. Brno, 07.06.2000 - 09.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 39-40.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
99.Regulation and Convergention
Moos, P.
In: Reifen und Fahrwerk - Proceedings. Reifen und Fahrwerk. Graz, Graz: TH Graz. 2000, s. 1-24.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
100.Liberalization and Number Portability
Moos, P.
In: Reifen und Fahrwerk - Proceedings. Reifen und Fahrwerk. Graz, Graz: TH Graz. 2000, s. 64-86.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
101.Genetic Code of Settlements in Urban Planning
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 646. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
102.Information Power in Transport Telematics
Moos, P. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
103.Dopravní sítě - významný faktor rozvoje regionu
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Sborník "Strategie rozvoje". Mendel 2000. Brno, 07.06.2000 - 09.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 30-34.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
104.Telekomunikace, vize pro 21. století
Moos, P.
Právní zpravodaj. 2000, 5(2), s. 14-16. ISSN 1212-8694.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
105.Information Power in Transport Telematics
Votruba, Z. - Moos, P., - Vlček, J.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
106.Information Power in Transport
Vlček, J. - Moos, P., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
107.Synergetika v tvorbě sídel a regionů
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Strategie rozvoje řízení. 1999, 1(1), s. 58-62.
Článek
108.Ostravsko potřebuje slanou Odru
Moos, P.
Vodní cesty a plavba. 1999, 12(1-2), s. 12-16. ISSN 1211-2232.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
109.Information Power
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Computer Engineering and Informatics. Computer Engineering and Informatics. Košice-Herľany, 14.10.1999 - 15.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 48-49. ISBN 80-88922-05-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
110.Projekt GRADIENT
Moos, P.
Inovační podnikání a transfer technologií. 1999, 7(3), s. 22. ISSN 1210-4612.
Článek
111.Udržitelný rozvoj mobility - výzva pro vědu o dopravě
Moos, P.
In: NOVOTNÝ, V. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. FD ČVUT Praha, Na Florenci 25, Praha, 17.11.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 1-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
112.Nejen revitalizace, ale též podpora inovačních projektů
Moos, P. - Dvořák, I.
Inovační podnikání a transfer technologií. 1999, 7(4), s. 24-25. ISSN 1210-4612.
Článek
113.Rozvoj dopravní infrastruktury v České republice
Moos, P.
Stavební kontakt. 1999, 0(10), s. 6. ISSN 1210-0382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
114.Education of Technologists and Humanistic Aspects
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Civil Engineering Learning Technology. 1999, 3(9), s. 245-248.
Článek
115.Inovační management s.r.o
Moos, P.
Meritum. 1999, 1(2), s. 8-9.
Článek
116.Genetický kód a identita sídel a staveb
Mansfeldová, A. - Moos, P.
In: UHŘÍČEK, V., ed. International Conference on Engineering Education. International Conference on Engineering Education. Ostrava, 10.08.1999 - 14.08.1999. Ostrava: VŠB-TUO. 1999, s. 35-39.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
117.Podpora alternativních místních sítí hromadné dopravy v severních Čechách
Moos, P. - Šindelářová, T. - Skurovec, V. - Neničková, O., - Michálková, L.
Významnější projekt. Zadavatel: Občanské sdružení MOBILIS. Praha, 18.12.1999.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
118.Transport in new millenium - intelligent transport systems
Moos, P.
In: TRANSFER 98. Celostátní konference technických univerzit a průmyslu.. Praha, 04.06.1998 - 05.06.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 13-14.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
119.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Praha: C.H. Beck. 1998, ISBN 80-7179-132-6.
Jiná kniha česky
120.Zasedání výboru APEC v Bruselu
Vaníček, Z. - Moos, P.
In: Bulletin APKT. 43. výroční zasedání ECCA. Dublin, 21.04.1997 - 25.04.1997. Praha: APKT. 1997, s. 1-82.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
121.Doprava, předmět vědeckého zkoumání: smysl a cíle sborníku
Moos, P.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Doprava,předmět vědeckého zkoumání,kolokvium. Praha, 26.09.1996 - 27.09.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1996, s. 7-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
122.Tvorba sídel a vznik synergetických fenoménů
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Stavební obzor. 1996, 5(3), s. 65-69. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
123.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha, 12.11.1996 - 13.11.1996. Praha: ELTODO. 1996
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
124.Strukturální a vázané citlivosti dopravních systémů
Moos, P. - Vlček, J.
In: Metody řízení dopravy. Metody řízení dopravy. 1996, s. 78-89.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
125.Tvorba sídel a vznik synergetických fenoménů
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Stavební obzor. 1996, 5(3), s. 65-69. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
126.The Role of Structural Sensitives in The Design of Hight Reliable
Moos, P.
In: Information System for Transportation. Workshop 96. Brno, 1996, s. 1079-1080.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
127.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transport System predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: ISF 96. neuvedeno. 1996, s. 56.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
128.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Doprava,předmět vědeckého zkoumání,kolokvium. Praha, 26.09.1996 - 27.09.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1996, s. 109-122.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
129.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. International Symposium of Forecasting 96. Istambul, 1996
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
130.The Role of Transportation in Creation of Settlements and Developmesnt of the Synergic Phenomena
Moos, P.
In: Information System for Transportation. Workshop 96. Brno, 1996, s. 1081-1082.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
131.The Role of Structural Sensitivities in Production Function of Information Systems
Moos, P.
Neural Network World. 1995, 5(6), s. 917-928. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
132.Support of Transportation Management by Information Systems
Moos, P.
In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 867-868.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
133.Methodology and Design of High Reliable Transportation Systems
Moos, P. - Vlček, J.
In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 865-866.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
134.Úloha dopravy v tvorbě sídel a rozvoj synergetických fenoménů
Moos, P. - Mansfeldová, A.
1995
Technická zpráva
135.Distributed Monitoring and Road Traffic Control
Moos, P. - Lhotská, L.
In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 869-870.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
136.The Role of Structural Sensitivities in Production Function of Information Systems
Moos, P.
Neural Network World. 1995, 5(6), s. 917-928. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
137.Cable Television in CR
Moos, P.
In: Cable Television and Telecommunication. Cable Television and Telecommunication. Prague, 26.06.1995 - 28.06.1995. Prague: SEO. 1995, s. 7-9.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
138.Technika a životní prostředí
Vlček, J. - Moos, P.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, ISBN 80-01-01199-2.
Jiná kniha česky
139.Technika a životní prostředí
Vlček, J. - Moos, P.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, ISBN 80-01-01199-2.
Jiná kniha česky
140.Informační technologie
Moos, P.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, ISBN 80-01-01048-1.
Jiná kniha česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.EURNEX - Evropská síť Excellence
Moos, P.
2005 - 2007
506513
2.Analýza funkční spolehlivosti systémových aliancí
Moos, P.
2003 - 2005
IAA2124301
3.05241-Mimoř.aktivity k VZ 024
Moos, P.
2005 - 2005
MSM6840770024
4.Teoretické základy technologie a řízení kombinované dopravy
Moos, P.
1994 - 1996
GA103/94/1394
5.Teorie a metody návrhu systémů se zvýšenou spolehlivostí
Moos, P.
1993 - 1995
GA101/93/0430