prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-266 - Horská 3, Praha
B-112 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359150
+420-224359004
E-mail:
skurovac@fd.cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD

Vedoucí studentského projektu:

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury
  17X1PR - bakalářský studijní program
  17X2PR - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
2.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
3.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
4.Dopravní fakulta spolupracuje s americkými univerzitami
Nováková, H. - Horák, T. - Bína, L., - Skurovec, V.
Článek (2011)
5.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
6.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
7.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
8.Variable Road Pricing and Experiences in the Czech Republic - poster
Bína, L. - Svítek, M. - Skurovec, V. - Nováková, H., - Černý, V.
Nepublikovaná přednáška (2010)
9.Rozšíření výkonového zpoplatnění pro vozidla nad 3,5 až 12 tun a vliv na podnikatelské prostředí v ČR
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
10.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
11.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
12.Analýza nákladů a přínosů zpoplatnění vozidel 3,5-12 t na síti dálnic a rychlostních komunikací pro léta 2009-2017 pro Hodnocení dopadů (RIA). Návrh novely zákona č.13/1997 Sb.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2008)
13.Hodnocení dopadu regulace (Velká RIA) po zavedení zpoplatnění vozidel nad 3,5 až 12 tun na síti dálnic a rychlostních silnic včetně vybraných úseků silnic I. třídy v ČR od 1.1.2009. Aktualizace podle dodatku MV ČR k 31.8.2008
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2008)
14.E - mýtné v ČR III. etapa. Ekonomika III. etapy
Skurovec, V. - Lehovec, F., - Bína, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Ekonomika mýtných systémů
Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
16.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
17.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
18.Posouzení projektu PPP D3. Etapa 2.1 Analýza pravidel a doporučení pro PPP projekty v rámci EU a Eurostatu a navržení způsobu zařazení projektů PPP mimo rozvahu veřejného sektoru na základě jednání s ČSÚ a Eurostatem
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Mertlová, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
19.Posouzení projektu PPP D3. Etapa II. Průběžné posouzení Koncesního projektu PPP připravované dálnice D3/R3 z hlediska platebního mechanismu a dopravně inženýrské přípravy
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V. - Mertlová, O., - Jašek, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
20.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
21.Rozšíření RIA pro zavedení mýtného na vozidla nad 3,5 tun. Etapa I. Vazba sazeb mýtného na propočet nákladů na pozemní komunikace
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Lehovec, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
22.Technology parks and Business Incubators in the Central Bohemila Region-Prague-Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
Nepublikovaná přednáška (2008)
23.Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě
Štěrba, R. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
24.Harmonizace letecké a železniční dopravy a dopravní telematika
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
25.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
26.Centre of Technology Transfer in Central Bohemian Innovateive Center (CIS) and Transport Research
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
27.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
28.Struktura souborů normativů typizovaných úseků silničních dopravních staveb - vyhodnocení situace v zemích EU a dalších dostupných zemích formou benchmarking- Analýza tvorby rozpočtů staveb u projektových a realizačních organizací v ČR.
Moos, P. - Lehovec, F. - Bína, L., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
29.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
30.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
31.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
32.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
33.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
34.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
Nepublikovaná přednáška (2007)
35.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
Nepublikovaná přednáška (2007)
36.Spolupráce soukromého a veřejného sektoru
Merežko, P. - Skurovec, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
37.Nosná charakteristika spolupráce veřejného a soukromého sektoru při budování dopravních sítí
Skurovec, V. - Merežko, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
38.Zapojení soukromého kapitálu do financování programu zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru)
Jánešová, M. - Skurovec, V., - Merežko, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
39.Dluhové financování nákupu dopravních prostředků
Skurovec, V. - Merežko, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
40.Financovaní projektů dopravní infrastruktury
Skurovec, V. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
41.Privátní kapitál a financování dopravních projektů
Svoboda, V. - Skurovec, V., - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
42.Podpora alternativních místních sítí hromadné dopravy v severních Čechách
Moos, P. - Šindelářová, T. - Skurovec, V. - Neničková, O., - Michálková, L.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (1999)
43.Problematika financování městské hromadné dopravy
Skurovec, V. - Jánešová, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.