prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-244 - Horská 3, Praha
B-112 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359150
+420-224359004
E-mail:
skurovac@fd.cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD

Vedoucí studentského projektu:

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury
  17X1PR - bakalářský studijní program
  17X2PR - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
BOSTON VENTURE Central Europe, s.r.o.. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
2.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
3.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). 2011, 29042011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
4.Dopravní fakulta spolupracuje s americkými univerzitami
Nováková, H. - Horák, T. - Bína, L., - Skurovec, V.
Dopravní noviny. 2011, 2011(4), s. 2. ISSN 1210-1141.
Článek
5.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 30082010.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Výzkumná zpráva v češtině
7.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
8.Variable Road Pricing and Experiences in the Czech Republic - poster
Bína, L. - Svítek, M. - Skurovec, V. - Nováková, H., - Černý, V.
10.02.2010.
Nepublikovaná přednáška
9.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 04209.
Výzkumná zpráva v češtině
10.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 042009.
Výzkumná zpráva v češtině
11.Rozšíření výkonového zpoplatnění pro vozidla nad 3,5 až 12 tun a vliv na podnikatelské prostředí v ČR
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 13032009.
Výzkumná zpráva v češtině
12.Hodnocení dopadu regulace (Velká RIA) po zavedení zpoplatnění vozidel nad 3,5 až 12 tun na síti dálnic a rychlostních silnic včetně vybraných úseků silnic I. třídy v ČR od 1.1.2009. Aktualizace podle dodatku MV ČR k 31.8.2008
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2008
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
13.Analýza nákladů a přínosů zpoplatnění vozidel 3,5-12 t na síti dálnic a rychlostních komunikací pro léta 2009-2017 pro Hodnocení dopadů (RIA). Návrh novely zákona č.13/1997 Sb.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2008
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
14.Technology parks and Business Incubators in the Central Bohemila Region-Prague-Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
10.03.2008.
Nepublikovaná přednáška
15.E - mýtné v ČR III. etapa. Ekonomika III. etapy
Skurovec, V. - Lehovec, F., - Bína, L.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 45-50. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
16.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
17.Ekonomika mýtných systémů
Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
In: JIROVSKÝ, V., ed. Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. 2. seminář o hybridních mýtných systémech. Praha, 09.06.2008 - 10.06.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 40-42. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
18.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
Praha: MD ČR. 2008, 072008.
Výzkumná zpráva v češtině
19.Posouzení projektu PPP D3. Etapa 2.1 Analýza pravidel a doporučení pro PPP projekty v rámci EU a Eurostatu a navržení způsobu zařazení projektů PPP mimo rozvahu veřejného sektoru na základě jednání s ČSÚ a Eurostatem
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Mertlová, O.
Praha: Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI. 2008, 072008.
Výzkumná zpráva v češtině
20.Posouzení projektu PPP D3. Etapa II. Průběžné posouzení Koncesního projektu PPP připravované dálnice D3/R3 z hlediska platebního mechanismu a dopravně inženýrské přípravy
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V. - Mertlová, O., - Jašek, O.
Praha: Státní fond dopravní infrastruktury - SFDI. 2008, 122008.
Výzkumná zpráva v češtině
21.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
Ústí nad Labem: Ústecký kraj. 2008, 07/2008.
Výzkumná zpráva v češtině
22.Rozšíření RIA pro zavedení mýtného na vozidla nad 3,5 tun. Etapa I. Vazba sazeb mýtného na propočet nákladů na pozemní komunikace
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Lehovec, F.
Praha: MD ČR. 2008, 112008.
Výzkumná zpráva v češtině
23.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
24.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
In: Energomatika. Energomatika. Praha, 17.04.2007 - 18.04.2007. Praha: IDG Czech, a.s.. 2007, s. 20.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
25.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině
26.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
27.Centre of Technology Transfer in Central Bohemian Innovateive Center (CIS) and Transport Research
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
In: LÁNSKÁ, M., ed. University a ekonomický rozvoj. University a ekonomický rozvoj. praha, 30.11.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, s. 17-18. ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
28.Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě
Štěrba, R. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Logistika. 2007, 13(5), s. 60-61. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
29.Harmonizace letecké a železniční dopravy a dopravní telematika
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Národohospodářské aspekty dopravního systému. Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha, 28.03.2007. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2007, s. 8. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
30.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
12.09.2007.
Nepublikovaná přednáška
31.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
09.09.2007.
Nepublikovaná přednáška
32.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR). 2007, 15112007.
Výzkumná zpráva v češtině
33.Struktura souborů normativů typizovaných úseků silničních dopravních staveb - vyhodnocení situace v zemích EU a dalších dostupných zemích formou benchmarking- Analýza tvorby rozpočtů staveb u projektových a realizačních organizací v ČR.
Moos, P. - Lehovec, F. - Bína, L., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 31122007.
Výzkumná zpráva v češtině
34.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 1512207.
Výzkumná zpráva v češtině
35.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 16042007.
Výzkumná zpráva v češtině
36.Spolupráce soukromého a veřejného sektoru
Merežko, P. - Skurovec, V.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 101-104. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Nosná charakteristika spolupráce veřejného a soukromého sektoru při budování dopravních sítí
Skurovec, V. - Merežko, P.
In: KÁRPÁTY, P., HUDEC, O., a KOREC, P., eds. Rozvoj dopravnej infraštruktúry Karpatského euroregiónu a jeho dopad na regióny. Rozvoj dopravnej infraštruktúry Karpatského euroregiónu a jeho dopad na regióny. Kaluža, 23.10.2003 - 24.10.2003. Košice: Technical University of Košice. 2003, s. 150-155. ISBN 80-8073-052-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Zapojení soukromého kapitálu do financování programu zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru)
Jánešová, M. - Skurovec, V., - Merežko, P.
In: National and Regional economics IV. National and Regional Economics IV. Herlany, 05.09.2002 - 07.09.2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2002, s. 651-654. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Dluhové financování nákupu dopravních prostředků
Skurovec, V. - Merežko, P.
In: SVOBODA, V., MOOS, P., a KOVANDA, J., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 154-159. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
40.Privátní kapitál a financování dopravních projektů
Svoboda, V. - Skurovec, V., - Jánešová, M.
In: Doprava a region. Doprava a region. Děčín, 23.09.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 23-28.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
41.Podpora alternativních místních sítí hromadné dopravy v severních Čechách
Moos, P. - Šindelářová, T. - Skurovec, V. - Neničková, O., - Michálková, L.
Významnější projekt. Zadavatel: Občanské sdružení MOBILIS. Praha, 18.12.1999.
Jiný projekt (SHP, POV apod.)
42.Financovaní projektů dopravní infrastruktury
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: UHŘÍČEK, V., ed. Druhá vědecká konference. Druhá vědecká konference. Pardubice, 16.09.1999 - 17.09.1999. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1999, s. 97-102.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Problematika financování městské hromadné dopravy
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: Problematika financování městské hromadné dopravy. Transformačný proces ekonomiky. Herľany, 08.09.1997 - 12.09.1997. Košice: TU Košice. 1997, s. 125-228. ISBN 80-7099-306-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.