info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-269 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359159
E-mail:
pastoott@fd.cvut.cz

Garant předmětů v doktorském studiu:

17DOLL - Dopravní logistika
17MOSL - Modelování logistických systémů

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17EMY - Ekonomicko matematické modely (přednášející, cvičící)
17MEKA - Metody ekonomických analýz (přednášející, cvičící)
617EMY - Ekonomicko matematické modely (přednášející, cvičící)
617MEKA - Metody ekonomických analýz (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů
  17X1EF - bakalářský studijní program
Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů
  17X1MR - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Metody výpočtu ekonomické efektivnosti budování veřejného logistického centra v dané oblasti a návrh legislativního rámce rozvoje terminálů
řešitel: Pastor, O.
2007 - 2008
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
2.Aplikace moderních technologií při optimalizaci dopravy v městské aglomeraci
řešitel: Chvátalová, M.
spoluřešitel: Pastor, O.
2007 - 2007
IGS ČVUT - CTU0708916
3.Stanovení finančního vztahu mezi provozovatelem autobusového nádraží a dopravci využívající služeb autobusového nádraží
řešitel: Vitteková, M.
spoluřešitel: Pastor, O.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0612116
4.Inovace výuky kvantitativních metod
řešitel: Pastor, O.
spoluřešitelé: Cedl, J. - Novotný, P.
2005 - 2005
IGS ČVUT - CTU0514316
5.Příprava nových předmětů Projekt v týmu a Projekt individuální
řešitel: Pastor, O.
spoluřešitelé: Kašová, V. - Šafránek, J.
2004 - 2004
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 2031/F5