prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-269 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359159
E-mail:
pastoott@fd.cvut.cz
Funkce:
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17EMY - Ekonomicko matematické modely
17MEKA - Metody ekonomických analýz
Kombinovaná forma studia:
17EMY - Ekonomicko matematické modely
17MEKA - Metody ekonomických analýz

Garant předmětu v doktorském studiu:

17DOLL - Dopravní logistika
17MOSL - Modelování logistických systémů

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Michal Novák

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Ondřej Kmoníček

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů
  17X1EF - bakalářský studijní program
Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů
  17X2MR - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Vědecká kniha česky (2015)
2.Telecommunication Companies in BrandZ Top 100
Kmoníček, O. - Pastor, O.
Článek (2014)
3.Volba délky horizontu predikce u prediktivního řízení pro logistické problémy
Pastor, O. - Kodada, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
4.Chemie a terraformace Marsu
Kocour, V. - Pastor, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded, jiný než světový jazyk (2013)
5.Vliv znalosti budoucích dodávek na optimalizační strategii u prediktivního řízení pro logistické systémy
Pastor, O. - Kodada, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
6.MOŽNOSTI APLIKACÍ KVANTITATIVNÍCH METOD V PROBLEMATICE VAZEB TECHNOLOGIE DOPRAVY A LOGISTIKY
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
7.Systems Relationship: Theory and Technology of Transport - Logistics - Economy
Pastor, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
8.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
9.Nový přístup k marketingu
Pastor, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
10.Nový přístup k marketingu
Pastor, O.
Recenze monografie (v časopisu) (2010)
11.Air Rail Links and Risk Analysis of Prague Airport Project
Bína, L. - Moos, P., - Pastor, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
12.K problematice modelování rizikové expozice dopravních projektů - meze a možnosti
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
13.Finance Analysis at UIC
Štěrba, R. - Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
14.Determination of Carriage Demand
Štěrba, R. - Pastor, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
15.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
16.Teoretické zázemí rozvojových procesů v logistice na fakultě dopravní ČVUT v Praze
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
17.Ovlivňování lokality environmentálními technologiemi
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
18.On Linkage of Transportation Theory and Logistics
Pastor, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
19.On Linkage of Transportation theory and Logistics
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
20.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
21.Dopravní obslužnost z pohledu regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
22.Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě
Štěrba, R. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
23.Rozvoj modelování vlivu organizace dopravy na kvalitu přepravy v logistických systémech
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
24.Teorie dopravních systémů
Pastor, O. - Tuzar, A.
Jiná kniha česky (2007)
25.Dopravní obslužnost území z pohledu podpory regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
26.Seminář OSŽD na téma Reformy v železničním sektoru
Štěrba, R. - Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
27.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
28.Modelování rizika dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
29.Východiska modelování kvality přepravy
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
30.Rozvoj spádových intermodálních terminálů v ČR v návaznosti na evropské intermodální dopravní koridory
Bína, L. - Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
31.Funkční efektivnost dopravy a mobilita
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
32.Podpora expertních odhadů v ekonomických aktivitách
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
33.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
34.Suport for Expert Estimations in Transportation Prejects
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
35.Support for Expert Estimations in Transportation Projects
Pastor, O. - Novotný, P., - Melechovský, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
36.Theoretical Platform for the Provision of Modelling of Logistics Systems Development
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
37.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
38.Theoretical Platform for the Provision of Modelling of Logistics Systems Development
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
39.Support for Expert Estimations in Transportation Projects
Pastor, O. - Novotný, P., - Melechovský, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
40.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
41.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
42.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
43.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
44.Grafické vyjádření ovlivňování environmentální kapacity lokality dopravními projekty
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
45.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
46.Podpora expertních odhadů v logistických projektech
Pastor, O.
Článek (2006)
47.Osobní doprava v území a regionech
Štěrba, R. - Pastor, O.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
48.Základy řízení technologických procesů dopravy
Svoboda, V. - Pastor, O.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
49.K některým otázkám hodnocení dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
50.Hodnocení investic v dopravních projektech
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
51.Výuka projektového řízení na lektrotechnické fakultě ČVUT Praha
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
52.Jak připravit projekt?
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
53.Subjektivní pravděpodobnosti v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
54.Možné stanovení rizikových situací při regionálních projektech
Pastor, O. - Novotný, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
55.Subjektivní pravděpodobnosti v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
56.Vyhodnocování ekonomického rizika investičních projektů
Pastor, O.
Kapitola v jiné knize česky (2002)
57.Nástroje modelování ekonomického rizika inmvestičních projektů
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
58.Modelové nástroje přípravy regionálních projektů
Pastor, O. - Honců, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
59.Příprava a realizace podnikatelských projektů
Pastor, O.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
60.Nástroje rozhodovací analýzy v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
61.Projektový cyklus - činnosti a dokumenty
Pastor, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
62.Příprava a realizace podnikatelských projektů
Pastor, O.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
63.Kvantifikace ekonomických rizik dopravních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
64.Příprava a realizace regionálních projektů
Pastor, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
65.Modelování ekonomického rizika v dopravních projektech
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
66.Marketing a konkurenční schopnost výroby
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
67.Projektové řízení jako součást předmětu Investiční výstavba
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
68.Marketing a konkurenční schopnost výroby
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
69.Projektové řízení jako součást výuky předmětu Investiční výstavba
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
70.Vícekriteriální optimalizace v energetice
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
71.Multicriteria Decision Making in Energetics
Pastor, O.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1997)
72.Projektový cyklus
Pastor, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
73.Příprava projektu
Pastor, O.
Článek (1994)
74.Míra priorit v energetice
Duchoň, B. - Klaban, P. - Knápek, J., - Pastor, O.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
75.Vývoj cen paliv a elektrické energie
Duchoň, B. - Pastor, O.
Technická zpráva (1993)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metody výpočtu ekonomické efektivnosti budování veřejného logistického centra v dané oblasti a návrh legislativního rámce rozvoje terminálů
Pastor, O.
2007 - 2008
CG731-028-520
2.Inovace výuky kvantitativních metod
Pastor, O.
2005 - 2005
CTU0514316
3.Příprava nových předmětů Projekt v týmu a Projekt individuální
Pastor, O.
2004 - 2004
2031/F5