covid-19 info

logo ČVUT

prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

Garant předmětů v doktorském studiu:

20PCR2 - Predikce časových řad II

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y2PR - Predikce časových řad

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza vztahu bilančního rozdílu a průměrné denní teploty v České Republice
Pelikán, E. - Brabec, M. - Kasanický, I., - Malý, M.
[Research Report] RWE GASNET, S.R.O., 2016. Report no. CIIRC-TR-2016-0020.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
2.Analýza informační vytěžitelnosti dat z vozidlových jednotek
Juruš, P. - Brabec, M. - Eben, K. - Fuglík, V. - Kasanický, I. - Konár, O. - Pelikán, E. - Resler, J., - Barnet, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2016. Report no. 52/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Návrh struktury a konstrukce integrovaného emisního modelu
Juruš, P. - Brabec, M. - Eben, K. - Fuglík, V. - Kasanický, I. - Konár, O. - Pelikán, E., - Resler, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2016. Report no. 53/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
4.Emission processor for air quality models utilizing newly available data
Juruš, P. - Karel, J. - Jares, R. - Martinovsky, J. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Konár, O. - Fuglík, V. - Eben, K., - Resler, J.
In: HARMO 2016 - 17th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings. Budapest: Hungarian Meteorological Service, 2016. p. 117-120. ISBN 9789639931107.
Stať ve sborníku (2016)
5.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
6.Projekt GAMMA – souhrnná výzkumná zpráva za rok 2015
Konár, O. - Brabec, M. - Kasanický, I. - Malý, M., - Pelikán, E.
[Research Report] 2015. Report no. CIIRC-TR-2015-0002.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
7.A Statistical Approach to Planning Reserved Electric Power for Railway Infrastructure Administration
Brabec, M. - Pelikán, E. - Konár, O. - Kasanický, I. - Juruš, P. - Sadil, J., - Blažek, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 311-318. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
8.Dopravní studie: Optimalizace sjednávání rezervované kapacity
Sadil, J. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Juruš, P. - Kasanický, I., - Konár, O.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. 11/2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
9.Generování a analýza dat ze systému MEDARD pro potřeby bilance fotovoltaického systému
Pelikán, E. - Krč, P., - Juruš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
10.Zpracování studie modelových imisních scénářů pro území hlavního města Prahy
Resler, J. - Eben, K. - Juruš, P., - Pelikán, E.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
11.Predikce procesů v komplexních systémech
Pelikán, E.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. Profesorské přednášky. vol. 4. ISBN 978-80-01-05031-6.
Jiná kniha česky (2012)
12.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
13.Risk Management of the Natural Gas Consumption Using Genetic Algorithms
Pelikán, E. - Šimůnek, M.
Neural Network World. 2005, 15(5), 425-436. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
14.Monitoring and control of dangerous goods transport
Svítek, M. - Pelikán, E.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 303-312. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
15.Monitoring and Control of Dangerous Goods
Svítek, M. - Pelikán, E.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 112-120.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
16.Predikční systém MEDARD - NORA
Pelikán, E. - Eben, K., - Juruš, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. Report no. LSS 165/03.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
17.Statistical and Neural Network Forecasting in the Czech Republic
Pelikán, E. - Eben, K., - Vondráček, J.
In: Proceeding of the EUMETNET Workshop. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000, pp. 20-21.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
18.Ground Level Ozone Peak Forecasting Using Neural Networks and Kalman Filter
Pelikán, E. - Eben, K. - Vondráček, J. - Krejčíř, P., - Keder, J.
In: Neural Network World 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000, pp. 54.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
19.Prediction of Trafic Load
Chrpa, T. - Pelikán, E., - Pták, P.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 677. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
20.Ozone Episodes Forecasting by Neural Networks
Pelikán, E. - Eben, K., - Vondráček, J.
In: ISF 2000 - International Symposium on Forecasting. Amsterdam: Nort-Holland, 2000, pp. 21.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
21.Electric Load Modelling with Theory of Extreme
Pelikán, E. - Petrák, V.
Neural Network World. 1999, 9(4), 297-304. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
22.Sense and Nonsense of Forecasting Values
Novák, M. - Pelikán, E., - Pecen, L.
Neural Network World. 1999, 9(1-2), 91-101. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
23.Vyhodnocení modelů pro predikci denních odběrů zemního plynu
Pelikán, E. - Eben, K., - Šimůnek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 99/02/H/1.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
24.Vylepšení predikce denních odběrů zemního plynu
Pelikán, E. - Eben, K., - Šimůnek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 99/02/H/1.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
25.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Praha: C.H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-132-6.
Jiná kniha česky (1998)
26.Neural Network Predictions in the Czech Republic: Energy, Transportation, Banking and Environment
Pelikán, E.
In: Nostradamus 98. 1st Prediction Workshop on Prediction, Behavior of Dynamics Systems and its Applications in Control Theory, Physics, Chemistry, Economy and More.... Brno: VUT v Brně, 1998, pp. 37-43. ISBN 80-214-1222-4.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1998)
27.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
In: 18th International Symposium on Forecasting. Edinburgh: ISF, 1998, pp. 9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
28.Rozbor řešitelnosti problému analýzy spolehlivosti výroby pryskyřice ve Spolchemii a.s
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
29.Modelování neurčitých procesů a jejich oblasti přijatelnosti
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
30.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M., - Berka, P.
International Journal of Forecasting. 1997, 9999. ISSN 0277-6693.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
31.Data Mining Methods in Prediction
Pelikán, E.
In: Computers in Finance and Economics. Abstracts and Selected Papers. Prague: University of Economics, 1997, pp. 115-128.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1997)
32.Short Term Traffic Flow Prediction
Pelikán, E. - Novák, M.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 79-81.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
33.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M.
In: IFS 97. Bridgetown: Central Bank of Barbados, 1997, pp. 38.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
34.Střednědobá predikce spotřeby elektrické energie pomocí Kohonenových map
Pelikán, E. - Matějka, P. - Sláma, M. - Novák, M., - Beran, H.
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. 1996, pp. 45-49. ISBN 80-967593-1-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
35.Time Series Forecasting by Neural Networks
Pelikán, E.
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. 1996, pp. 96-101. ISBN 80-967593-1-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1996)
36.Neural Network Predictions in the Czech Republic
Pelikán, E.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.