info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-403a - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224359547
E-mail:
emil.pelikan@cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
Člen:
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Garant předmětů v doktorském studiu:

20PCR2 - Predikce časových řad II

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20Y2PR - Predikce časových řad (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Igor Gavrilov

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S