covid-19 info

logo ČVUT

doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc.

Garant předmětů v doktorském studiu:

14MPA - Moderní paralelní architektury a jejich programování

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Prosody Optimization of a Czech Language Synthesizer
Tučková, J. - Šebesta, V.
Neural Network World. 2008, 18(4), 291-308. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
2.Artificial Neural Network Approach tro the Modelling of Prosody in the Speech Synthesizer of the Czech Language
Tučková, J. - Šebesta, V.
In: Artificial Intelligence and Soft Computing. Anaheim: ACTA Press, 2007. p. 1-6. ISBN 978-0-88986-693-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
3.Feature Selection for the Prosody Modelling of Synthetic Speech
Tučková, J. - Šebesta, V.
In: Proceedings of the IEEE-ICIT 2004. Piscataway: IEEE, 2004. ISBN 0-7803-8663-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
4.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2003.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
5.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02331-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
6.Řízení projektů zavádějících informační systémy
Šebesta, V.
In: Integrované systémy řízení. Praha: Elektronický zkušební ústav, 1999, pp. 126-135.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
7.Výsledky druhé etapy prací na analýze markerů pro predikci kvality a spolehlivosti výroby pryskyřice se souborem dat pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí n. L
Šebesta, V. - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 61/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
8.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1999)
9.Determination of Markers by GUHA Method for Neural Network Training
Šebesta, V. - Straka, L.
Neural Network World. 1998, 8(3), 255-268. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
10.Hledání vhodných markerů pro predikci krvácení při iatrogenní trombocytopenii pomocí neuronových sítí
Straka, L. - Šebesta, V., - Kmoníček, M.
Lékař a technika. 1998, 29(6), 1-7. ISSN 0301-5491.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
11.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Praha: C.H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-132-6.
Jiná kniha česky (1998)
12.Manažer kvality 1998
Šebesta, V.
In: Manažer kvality. Praha: TES, 1998, pp. 1-36.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
13.Informační systémy s ohledem na budování systému jakosti podle norem IDO 9000
Šebesta, V.
In: Informační systémy. Automatická péče o SJ?. Praha: Česká společnost pro jakost, 1998, pp. 5-45. ISBN 80-02-01245-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
14.Determination of Suitable Markers by the GUHA Method for the Prediction of Bleeding at Patients with Chronic Lymphoblastic Leukemia
Šebesta, V. - Straka, L.
In: Medicon 98. Final Programme and Abstracts of Papers. Lemesos: University of Cyprus, Department of Computer Science, 1998, pp. 181. ISBN 9963-607-14-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
15.Modelování neurčitých procesů a jejich oblasti přijatelnosti
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
16.Rozbor řešitelnosti problému analýzy spolehlivosti výroby pryskyřice ve Spolchemii a.s
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
17.The Utilization of Neural Network in Medical Informatics
Šebesta, V.
International Journal of Medical Informatics. 1997,(1/2), 129-130. ISSN 1386-5056.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1997)
18.The Determination of Optimal Time for Plane Engine Major Overhaul by Neural Network
Šebesta, V.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 133-136.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
19.Analysis of Tribodiagnostic Data of Plane Engines by Neural Network
Šebesta, V. - Novák, M.
In: Neural Networks in Engineering Systems. Turku: Systeemitekniikan, 1997, pp. 249-252. ISBN 952-90-8667-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
20.Hledání vhodných markerů pro predikci krvácení při iatrogenní trombocytopenii pomocí neuroných sítí
Straka, L. - Šebesta, V., - Kmoníček, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,
Výzkumná zpráva v češtině
21.Detrmination of Merkers by GUHA Method for Neural Network Training
Šebesta, V. - Straka, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.