info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-254 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359172
E-mail:
sterba@fd.cvut.cz
Pozice:
dráhy, Drážní doprava, Integrovaná doprava, Kombinovaná doprava, Přepravní procesy

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17IVED - Integrace veřejné dopravy
17MADS - Management dopravních systémů
17NAPR - Nákladní přeprava
17PPC - Přepravní procesy

Garant předmětů v doktorském studiu:

17KBDL - Kombinovaná doprava

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17IVD - Integrace veřejné dopravy (přednášející)
17MADS - Management dopravních systémů (přednášející, cvičící)
17PPC - Přepravní procesy (přednášející)
17Y2MO - Mezinárodní organizace v dopravě (přednášející, cvičící)
617IVD - Integrace veřejné dopravy (přednášející, cvičící)
617MADS - Management dopravních systémů (přednášející, cvičící)
617PPC - Přepravní procesy (přednášející, cvičící)
617XNDP - Diplomová práce (přednášející, cvičící)
617XN4K - Seminář k diplomové práci (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Martin Chýle

Vedoucí studentského projektu:

Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob
  17X1SI - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S