info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Milan Marvan

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359556
E-mail:
marvamil@fd.cvut.cz
Pozice:
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní sál Fakulty dopravní
  20X1SS - bakalářský studijní program
  20X2SS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S