info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Ivan Poláček

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K501 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-777304605
+420-224359544
E-mail:
polacek@fd.cvut.cz
Pozice:
metrolog, zkušební technik ZL FD
Člen:
Redakce časopisu Neural Network World
Osobní email
ivan.polacek@seznam.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S