prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359549
E-mail:
votruzde@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav dopravní telematiky / FD
zástupce vedoucího / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Redakce časopisu Neural Network World

Garant předmětů v doktorském studiu:

20SYA - Systémová analýza
20SYAP - Systémová analýza

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y2TE - Technologie elektronických systémů

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Zaid Mahmoud
Ing. Juraj Majera

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ED - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.HOW CAN ARTIFICIAL SYSTEMS RISE IN A TOOL FOR MIND?
Bouchner, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Neural Network World. 2019, 29(6), 373-379. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.Contribution to the Theory of Uncertain Systems Alliances
Novák, M. - Votruba, Z., - Vysoký, P.
In: Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Wien: Springer, 2019. p. 41-51. LNAI. vol. 11710. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-27877-9.
Stať ve sborníku (2019)
3.Information model of resonance phenomena in brain neural networks
Moos, P. - Svítek, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Neural Network World. 2018, 28(3), 225-239. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
4.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Praha: NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
Vědecká kniha česky (2018)
5.Theory of system complexes reliability
Novák, M. - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2018. ISBN 978-88-255-0801-7.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností (2018)
6.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
7.Discussion of uncertainties factors in Smart Cities systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
8.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
9.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
10.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.Srovnání aplikačního potenciálu elektromobility a vozidel na stlačený zemní plyn v městské hromadné dopravě v budoucích 10 letech
Votruba, Z. - Sadil, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 45/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
12.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku (2015)
13.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
14.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
New York: WSEAS Press, 2013. ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha (2013)
15.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 325-340. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
16.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Roma: Roma Tre University, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
17.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
18.20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers
Votruba, Z. ed. - Jeřábek, M. ed.
Praha, 2013-09-01/2013-09-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05320-1.
Sborník (2013)
19.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
In: 3rd International Conference on New Horizons in Education. Amsterdam: Elsevier Science, 2012, pp. 963-970. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040487
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
20.System alliance models for prefrontal cortex operation
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Moskva: Lomonosov Moscow State University, 2012, pp. 171-173. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
21.Elektromobilita - integrace celku
Votruba, Z.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(5), 26-27. ISSN 1804-9729.
Článek (2012)
22.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Czech Republic. Patent CZ 302930. 2011-12-09.
Tuzemský patent (2011)
23.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
In: Neuroinformatics 2011 - Abstract book. Stockholm: International Neuroinformatics Coordinating Facility, 2011. p. 335-336.
Abstrakt ve sborníku (2011)
24.Alliance Approach to the Modelling og Interfaces in Complex Heterogenous Objects
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2010, 20(5), 609-619. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
25.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Neural Network World. 2010, 20(2), 241-247. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
26.The Synergy Transportation
Vlčková, V. - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), 179-186. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
27.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2010. p. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
28.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
29.Telematika v automobilech
Bělinová, Z. - Votruba, Z.
FLEET firemní automobily. 2010, VI(6), 58-63. ISSN 1337-6306.
Článek (2010)
30.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
31.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2009. pp. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
32.Advanced methods for improvement of driver resistance to attention decreases
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2009. pp. 191-196. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
33.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
[Applied Certified Methodology] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
34.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
35.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
36.Systém elektronické podpory výuky dopravní telematiky
Břečka, P. - Kopecký, F. - Věžník, M. - Kohl, J., - Votruba, Z.
[Software] 2008.
Software splňující podmínky RIV (2008)
37.Elektronický slovník: "Pojmy v dopravní telematice a dopravním inženýrství"
Břečka, P. - Kopecký, F. - Kohl, J. - Votruba, Z., - Věžník, M.
[Software] 2008.
Software splňující podmínky RIV (2008)
38.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 193-202. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
39.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 165-174. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
40.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
41.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky (2008)
42.Vliv spolehlivosti rozpoznávání vizuálních stimulů na bezpečnost řízení vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Pěkný, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 227-236. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
43.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 65-67. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
44.Alliance Approach to the Driver-Car Simulation Synthesis
Votruba, Z.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 149-159. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
45.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
46.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2008. p. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
47.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2008.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
48.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
49.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie, 2007, pp. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
50.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
In: University a ekonomický rozvoj. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007, ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
51.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 312-321. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
52.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Praha: T-Soft, 2007. pp. 5. ISBN 978-80-254-0727-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
53.Hybrid Intelligent Vehicle Architecture - Systems Alliance Approach
Votruba, Z.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 229-235. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
54.Human Factors Influencing the Reliability of Car Driving
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno: Univerzita Obrany, 2007. pp. 197-204. ISBN 978-80-7231-294-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
55.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
56.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
57.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
58.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 1003/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
59.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
60.Identifikace mobilního koncového zařízení s výhradním využitím IMEI anebo v kombinaci s aktivní SIM kartou
Votruba, Z. - Řepa, D., - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 55(10), 14-15. ISSN 0036-9942.
Článek (2007)
61.Inteligent Transport Systems -Formation of the European Education Network
Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] Warszaw Univesity of Technology, Faculty of Transport. 2007-10-18.
Nepublikovaná přednáška (2007)
62.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] ČVUT. 2007-11-30.
Nepublikovaná přednáška (2007)
63.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2006. p. 153-169. ISBN 0-08-044707-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2006)
64.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
65.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006. ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
66.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 269/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
67.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 256/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
68.Support Systems for Improvement the Human-Vehicle
Novák, M. - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 270/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
69.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
70.Attention Level Indicators
Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] ITCT 2006 Ministere de la Recherche France. 2006-11-21.
Nepublikovaná přednáška (2006)
71.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
[Unpublished Lecture] University of Sarajevo. 2006-09-26.
Nepublikovaná přednáška (2006)
72.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Proceedings of International Scientific Symposium: "Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development" Sarajevo 2006. Sarajevo: University of Sarajevo, 2006. pp. 93-103. ISBN 9958-619-12-1.
Abstrakt ve sborníku (2006)
73.Hazardous Goods Transport System Interoperability
Kopecký, F. - Votruba, Z., - Svítek, M.
In: Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 697-702. ISBN 80-7194-880-2.
Abstrakt ve sborníku (2006)
74.Project Orientation in Structured Programmes
Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] ITCT 2006 Ministere de la Recherche France. 2006-11-22.
Nepublikovaná přednáška (2006)
75.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
[Unpublished Lecture] Škoda Auto a.s.. 2006-11-27.
Nepublikovaná přednáška (2006)
76.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2005, 15(2), 175-186. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
77.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
WSEAS Transactions on Systems. 2005, 11(4), 1914-1922. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
78.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-903298-2-9.
Jiná kniha česky (2005)
79.Influence of Human Subject Attention Faults on Transportation Reliability and Safety
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005". Pardubice: Universita Pardubice, 2005. pp. 115-123. ISBN 80-7194-769-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
80.Project - Orientation in Strucured Programmes
Votruba, Z.
In: Faculties and studies of transport and trafic engieering in Europe. Zagreb: Croatian Association of Project Managers, 2005, pp. 97-103. ISBN 953-154-671-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
81.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005, pp. 84-91. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
82.Attention Level Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
83.Complex Uncertain Interfaces
Novák, M. - Votruba, Z.
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. Athens: WSEAS Press, 2005, pp. 250-255. ISBN 960-8457-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
84.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
85.In-Vehicle Weight-in Motion Sensor
Svítek, M. - Votruba, Z. - Pejša, L., - Kadleček, B.
In: International Symposim on Innovations in Inteligent Systems and Applications. Istanbul: ITU, 2005, pp. 239-242. ISBN 975-461-400-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
86.Warning of Catastrophes by Prediction Disgnostic
Novák, M. - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 245/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
87.Vigilance Detection
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 69. ISBN 80-213-1358-7.
Abstrakt ve sborníku (2005)
88.Systémové aliance a regionální doprava
Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] FD CVUT. 2005-10-21.
Nepublikovaná přednáška (2005)
89.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2005. ISBN 80-239-4726-5.
Norma (nejde do RIV) (2005)
90.In-travel
Svítek, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] Sdružení měst BERLIN-PRAHA-VÍDEŇ. 2005-09-25.
Nepublikovaná přednáška (2005)
91.Reliability of Information Power
Votruba, Z.
Praha: Defense date 2005-04-19. Associate Professor Lecture. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Habilitační přednáška (2005)
92.Spolehlivost interakce člověka s umělými systémy
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] Fakulta Biomedicíny ČVUT. 2005-08-29.
Nepublikovaná přednáška (2005)
93.Reliability of interfaces in complex systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 337-352. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
94.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Neural Network World. 2004, 14(1), 49-65. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
95.Challenge of human factor influence for car safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 2004, 14(1), 37-47. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
96.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. ISBN 80-903298-1-0.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2004)
97.Problematika rozhraní v ITS
Votruba, Z. - Kopecký, F.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 93-100. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
98.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSCCII - 2004 Proceedings. Alfi: IPSI, 2004, pp. 20. ISBN 86-7466-117-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
99.An Example of Interface Irregularities Conjugation
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice, 2004. pp. 61-65. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
100.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 158-165.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
101.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 37-47.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
102.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: SSGRR-2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
103.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS 210/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
104.Rozpracování teorie neurčitých systémů a systémových aliancí na významné paralelní a alternativní procesy v dopravě a spojích.(Materiály Vlčkova semináře za rok 2005)
Votruba, Z.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. K 620 / 227.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
105.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
106.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
107.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
108.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. ISBN 80-01-02896-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
109.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
110.Projektově orientované strukturované studium v oboru informatiky v dopravě na ČVUT, FD
Votruba, Z.
In: Principia Cybernetica 03. Liberec: Technická univerzita, 2003, pp. 150-159. ISBN 80-7083-733-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
111.Projektově orientovaná výuka v strukturovaných studijních programech na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní
Votruba, Z.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 41. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
112.Telematické architektury pro multimodální dopravu
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: CZ INTERMODAL 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, pp. 148-158. ISBN 80-7194-571-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
113.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: Spolehlivost 2003. Brno: Vojenská akademie, 2003, pp. 50-56.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
114.Projekty, strukturované studium a identita katedry na FD
Votruba, Z.
In: Diagnostika a řízení kvality v elektrotechnice. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2003, pp. 59-65.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
115.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, pp. 329-337. ISBN 80-7194-565-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
116.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
117.Telematic Architecture - a Regional Case Study
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: Assotiation for Karpathian Region. Košice: Združenie Región Karpaty, 2003, pp. 11-12.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
118.Reliability of Man-System Interaction and Theory of Neural Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Limitations and Future Trends in Neural Computation. Amsterdam: IOS Press - S. Ablamejko, M. Gori, L. Goras & V. Piuri, 2003, pp. 207-219. ISSN 1387-6694. ISBN 1-58603-324-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
119.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2003, pp. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
120.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
In: Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Bilogical Sciences. Las Vegas: CSREA Press, 2003. p. 247-255. ISBN 1-932415-04-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
121.Dimensionality / Uncertainty Problem of Complex Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences. Athens: Nikos Mastorakis, 2003, pp. 1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
122.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2003.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
123.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] SSGRR. 2003-07-27.
Nepublikovaná přednáška (2003)
124.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
125.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Brno: Vojenská akademie, 2002, pp. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
126.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002, pp. 44-51. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
127.Signalizační soustavy a jejich výkon
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002, pp. 31-35. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
128.Reliability of Information Processing in Heterogenous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Reliability and Diagnostics of Transport and Means 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 243-251. ISBN 80-7194-464-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
129.On Hybrid System Tasks
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: Electronic Computers and Informatics '02. Košice: Technická Univerzita, 2002, pp. 49-57.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
130.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
131.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
132.On hybrid tasks
Vlček, J. - Votruba, Z., - Novák, M.
[Unpublished Lecture] Technická univerzita Košice Fak. elektrotechniky a inform.. 2002-09-10.
Nepublikovaná přednáška (2002)
133.Uplatnění absoloventů strukturovaných studijních programů - spolupráce s praxí na Fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] 2002-12-03.
Nepublikovaná přednáška (2002)
134.Faktory spolehlivosti v hybridních systémech
Novák, M. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 175-178. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
135.Hybridní systémy v dopravě
Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 296-303. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
136.Doprava a hybridní systémy
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 4-11. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
137.Modelling of synaptic information function - proposal of the multilingual translation approach
Votruba, Z.
In: Neural Network World 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. p. 443-456. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
138.Reliability and homogenisation of heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: CSCC'01 Scientific Committe. Danvers: WSES Press, 2001, pp. 2581-2586. ISBN 960-8052-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
139.On Homogenisation of Heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings: WSES International Conferences. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2001, pp. 3741-3743. ISBN 960-8052-25-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
140.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
141.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
142.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02331-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
143.Reliability of man-system interaction and theory of neural networks operations
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] NATO Advanced Science Inst.. 2001-10-22.
Nepublikovaná přednáška (2001)
144.On Homogenization of Heterogeneous Whole
Votruba, Z. - Novák, M.
[Unpublished Lecture] Multikonference CSCC, MCP, MCME. 2001-07-10.
Nepublikovaná přednáška (2001)
145.Interaction among Functional Blocks in Heterogeneous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] Multikonference CSCC, MCP, MCME. 2001-07-07.
Nepublikovaná přednáška (2001)
146.Reliability of Information Processing
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 126. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
147.Information Power in Transport Telematics
Votruba, Z. - Moos, P., - Vlček, J.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
148.Estimation of Technical System Reliability
Votruba, Z. - Leso, M.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 97. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
149.Information Power in Transport
Vlček, J. - Moos, P., - Votruba, Z.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
150.Information Power in Transport Telematics
Moos, P. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
151.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogeneous Systems Evolutions
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Electronics Computers & Informatics '2000. Košice: Vienala, 2000. pp. 30-35. ISBN 80-88922-25-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
152.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
153.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
154.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: LAI, 2000. Report no. 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
155.Heterogenita celku a výkon celku
Votruba, Z.
Praha: Defense date 2000-03-31. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Docentská habilitační práce (2000)
156.Contribution to the Theory of Interaction Reliability in Heterogenous Multimodal Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] World Scientific and Ingeneering Society. 2000-07-09.
Nepublikovaná přednáška (2000)
157.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogenous Systems Evolution
Votruba, Z. ed. - Novák, M. ed.
Košice, Košice: TU Košice, 2000.
Sborník (2000)
158.Reliability Estimator
Leso, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 1999, 9(3), 235-245. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
159.Čas ve funkcích Dopravy
Votruba, Z.
In: Sborník konference "Věda o dopravě". Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999, pp. 35-39.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
160.Reflexe dvouleté účasti na evropské normalizaci silniční telematiky
Votruba, Z.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 242-247.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
161.Výuka automatizace a telematiky na fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
In: Perspektívy výučby v obore Automatizácia. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, pp. 85-91. ISBN 80-227-1251-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
162.Information Power
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Computer Engineering and Informatics. Košice: TU Košice, 1999, pp. 48-49. ISBN 80-88922-05-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1999)
163.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 62/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
164.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LAI 5/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
165.Zpráva o výsledcích termovizního měření na prováděcí jednotce systému ESA 22 výrobce AŽD Praha, s.r.o
Macl, J. - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LAI 7/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
166.Možnosti připojení senzorů EEG k palubní vyhodnocovací jednotce (studie proveditelnosti)
Šimek, B. - Veselá, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. JO4/98:210000015.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
167.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1999)
168.Strategie tvorby informačních systémů VŠ
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: Strategie rozvoje vysokého školství. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1998, pp. 78-90.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
169.Reflexe strategických programů vysokých škol
Votruba, Z. - Vlček, J.
In: Strategie rozvoje vysokého školství. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1998, pp. 25-44.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
170.Rozbor provozní spolehlivosti vybraných elektronických zabezpečovacích zařízení AŽD
Novák, M. - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Železniční přejezd v dopravním systému ČR
Votruba, Z.
2008 - 2009
1F82A/032/130
2.Dynamika systémových aliancí
Votruba, Z.
2007 - 2009
IAA201240701
3.IDMAIN - inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla
Votruba, Z.
2006 - 2008
FT-TA3/025
4.Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů
Votruba, Z.
1999 - 2004
MSM 210000024
5.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Votruba, Z.
2000 - 2002
IBS1124002