info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359549
E-mail:
votruzde@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Redakce časopisu Neural Network World

Garant předmětů v doktorském studiu:

20SYA - Systémová analýza
20SYAP - Systémová analýza

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYSA - Systémová analýza (přednášející)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Filip Kotas
Ing. Juraj Majera

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S