prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359549
E-mail:
votruzde@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
člen vědecké rady / FD
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Redakce časopisu Neural Network World

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y2TE - Technologie elektronických systémů

Garant předmětu v doktorském studiu:

20SYA - Systémová analýza
20SYAP - Systémová analýza

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Mgr. Monika Hanzalová
Ing. Zaid Mahmoud
Ing. Vojtěch Rulc
Ing. Jaromír Tobiška

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ES - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Discussion of uncertainties factors in Smart Cities systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501013/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
4.Srovnání aplikačního potenciálu elektromobility a vozidel na stlačený zemní plyn v městské hromadné dopravě v budoucích 10 letech
Votruba, Z. - Sadil, J.
Plzeň: Plzeňské městské dopravní podniky a.s.. 2015, 45/2015.
Výzkumná zpráva v češtině
5.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
6.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: WEI, J., MLADENOV, V., a GIACOUMIDIS, E., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
8.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
1. vyd. New York: WSEAS Press. 2013, ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha
9.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Road Safety and Simulation International Conference. Rome, 23.10.2013 - 25.10.2013. Roma: Roma Tre University. 2013, Dostupné z: http://www.rss2013.org/index.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1: Technická správa komunikací hlavního města Prahy. 2013
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
11.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 325-340. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
12.20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers
Votruba, Z. ed. - Jeřábek, M. ed.
20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05320-1.
Sborník
13.System alliance models for prefrontal cortex operation
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Pushchino, 14.10.2012 - 19.10.2012. Moskva: Lomonosov Moscow State University. 2012, s. 171-173. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
In: 3rd International Conference on New Horizons in Education. 3rd International Conference on New Horizons in Education. Prague, 05.06.2012 - 07.06.2012. Amsterdam: Elsevier Science. 2012, s. 963-970. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040487
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Elektromobilita - integrace celku
Votruba, Z.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(5), s. 26-27. ISSN 1804-9729.
Článek
16.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
In: Neuroinformatics 2011 - Abstract book. Neuroinformatics 2011. Boston, 04.10.2011 - 06.10.2011. Stockholm: International Neuroinformatics Coordinating Facility. 2011, s. 335-336.
Abstrakt ve sborníku
17.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Mirko NOVÁK Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ; Miroslav SVÍTEK Doc. Dr. Ing., Klatovy, CZ; Zdeněk VOTRUBA Doc. Ing. CSc., Praha, CZ. 302930. 09.12.2011.
Tuzemský patent
18.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Neural Network World. 2010, 20(2), s. 241-247. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.Alliance Approach to the Modelling og Interfaces in Complex Heterogenous Objects
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2010, 20(5), s. 609-619. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
20.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: LIPTÁK, P., et al., eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií. 2010, s. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně
21.Telematika v automobilech
Bělinová, Z. - Votruba, Z.
FLEET firemní automobily. 2010, VI(6), s. 58-63. ISSN 1337-6306.
Článek
22.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
23.The Synergy Transportation
Vlčková, V. - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), s. 179-186. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
24.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
25.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
Na Františku 32, Praha 1, 110 15: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2009, 0.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
26.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
2009, LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině
27.Advanced methods for improvement of driver resistance to attention decreases
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Rome, 22.06.2009 - 23.06.2009. Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2009, s. 191-196. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Rome, 22.06.2009 - 23.06.2009. Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2009, s. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009
Uplatněná certifikovaná metodika
30.Systém elektronické podpory výuky dopravní telematiky
Břečka, P. - Kopecký, F. - Věžník, M. - Kohl, J., - Votruba, Z.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008
Software splňující podmínky RIV
31.Elektronický slovník: "Pojmy v dopravní telematice a dopravním inženýrství"
Břečka, P. - Kopecký, F. - Kohl, J. - Votruba, Z., - Věžník, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008
Software splňující podmínky RIV
32.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2008, ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky
33.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. The Huntsville Simulation Conference 2008. Huntsville, 21.10.2008 - 23.10.2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
35.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. International Multi-Conference on ENGINEERING AND TECHOLOGICAL INNOVATION: IMETI 2008. Orlando, Florida, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 193-202. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
37.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 165-174. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
38.Vliv spolehlivosti rozpoznávání vizuálních stimulů na bezpečnost řízení vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Pěkný, J.
In: KUBÁT, B., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 227-236. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Alliance Approach to the Driver-Car Simulation Synthesis
Votruba, Z.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 149-159. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
40.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
1. vyd. Praha: TRITON. 2008, ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
41.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 65-67. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
42.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
43.Human Factors Influencing the Reliability of Car Driving
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno, 30.10.2007 - 31.10.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, s. 197-204. ISBN 978-80-7231-294-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
44.Identifikace mobilního koncového zařízení s výhradním využitím IMEI anebo v kombinaci s aktivní SIM kartou
Votruba, Z. - Řepa, D., - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 55(10), s. 14-15. ISSN 0036-9942.
Článek
45.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
46.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině
47.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
48.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 312-321. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
49.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Praha, 26.11.2007 - 27.11.2007. Praha: T-Soft. 2007, s. 5. ISBN 978-80-254-0727-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
50.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 1003/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
52.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 54.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno, 25.10.2007 - 26.10.2007. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie. 2007, s. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
53.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
In: LÁNSKÁ, M., ed. University a ekonomický rozvoj. University a ekonomický rozvoj. praha, 30.11.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
54.Hybrid Intelligent Vehicle Architecture - Systems Alliance Approach
Votruba, Z.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 229-235. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.Inteligent Transport Systems -Formation of the European Education Network
Votruba, Z.
18.10.2007.
Nepublikovaná přednáška
56.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
30.11.2007.
Nepublikovaná přednáška
57.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: GOULIAS, K.G., ed. Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier. 2006, s. 153-169. ISBN 0-08-044707-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize
58.Hazardous Goods Transport System Interoperability
Kopecký, F. - Votruba, Z., - Svítek, M.
In: VÍZNER, F., ed. Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice, 14.09.2006 - 15.09.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2006, s. 697-702. ISBN 80-7194-880-2.
Abstrakt ve sborníku
59.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
26.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
60.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
In: STEINER, S., ed. Proceedings of International Scientific Symposium: "Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development" Sarajevo 2006. Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development. Sarajevo, 26.09.2006 - 27.09.2006. Sarajevo: University of Sarajevo. 2006, s. 93-103. ISBN 9958-619-12-1.
Abstrakt ve sborníku
61.Support Systems for Improvement the Human-Vehicle
Novák, M. - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 270/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
62.Project Orientation in Structured Programmes
Votruba, Z.
22.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
63.Attention Level Indicators
Votruba, Z.
21.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
64.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 256/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
65.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 269/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
66.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
67.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
27.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
68.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
69.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Taipei, 08.10.2006 - 11.10.2006. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society. 2006, ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
70.Reliability of Information Power
Votruba, Z.
2005. Habilitační přednáška. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Habilitační přednáška
71.In-travel
Svítek, M. - Votruba, Z.
25.09.2005.
Nepublikovaná přednáška
72.Systémové aliance a regionální doprava
Votruba, Z.
21.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
73.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: MASTORAKIS, N. a SROVNAL, V., eds. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). 7th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation. Prague, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 84-91. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
74.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
WSEAS Transactions on Systems. 2005, 11(4), s. 1914-1922. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
75.Project - Orientation in Strucured Programmes
Votruba, Z.
In: Faculties and studies of transport and trafic engieering in Europe. Faculties and studies of transport and trafic engieering in Europe.. Zagreb - Croatia, 27.04.2005 - 28.04.2005. Zagreb: Croatian Association of Project Managers. 2005, s. 97-103. ISBN 953-154-671-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
76.Attention Level Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Malta, Qawra, 15.09.2005 - 17.09.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
77.Influence of Human Subject Attention Faults on Transportation Reliability and Safety
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005". Reliability, Safety, and Diagnostic of Transport Structures and Means 2005. Pardubice, 07.07.2005 - 08.07.2005. Pardubice: Universita Pardubice. 2005, s. 115-123. ISBN 80-7194-769-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
78.In-Vehicle Weight-in Motion Sensor
Svítek, M. - Votruba, Z. - Pejša, L., - Kadleček, B.
In: International Symposim on Innovations in Inteligent Systems and Applications. International Symposim on Innovations in Inteligent Systems and Applications. Istambul, 15.06.2005 - 18.06.2005. Istanbul: ITU. 2005, s. 239-242. ISBN 975-461-400-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.Vigilance Detection
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems. Prague, 20.10.2005 - 22.10.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 69. ISBN 80-213-1358-7.
Abstrakt ve sborníku
80.Warning of Catastrophes by Prediction Disgnostic
Novák, M. - Votruba, Z.
Praha: FD CVUT K620. 2005, LSS 245/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
81.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-903298-2-9.
Jiná kniha česky
82.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR. 2005, ISBN 80-239-4726-5.
Norma (nejde do RIV)
83.Spolehlivost interakce člověka s umělými systémy
Novák, M. - Votruba, Z.
29.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
84.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 175-186. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
85.Complex Uncertain Interfaces
Novák, M. - Votruba, Z.
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering. Praha, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 250-255. ISBN 960-8457-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
86.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Malta, Qawra, 15.09.2005 - 17.09.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
87.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 49-65. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
88.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 37-47.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
89.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, ISBN 80-01-02896-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
90.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, ISBN 80-903298-1-0.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
91.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: SSGRR-2003. Conference SSGRR-2003, Roma. L´Aquila, Roma, 27.07.2003 - 04.08.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Reliability of interfaces in complex systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), s. 337-352. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
93.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSCCII - 2004 Proceedings. International Conference of Santa Caterina on Challenges in the Internet and Interdisciplinary Research. Amalfi, 29.01.2004 - 01.02.2004. Alfi: IPSI. 2004, s. 20. ISBN 86-7466-117-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
94.Problematika rozhraní v ITS
Votruba, Z. - Kopecký, F.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 93-100. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
95.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
96.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
97.Challenge of human factor influence for car safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 37-47. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
98.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
Konviktska 20, Praha: ČVUT FD. 2004, LSS 210/04.
Výzkumná zpráva v češtině
99.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
100.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2004, LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
101.Rozpracování teorie neurčitých systémů a systémových aliancí na významné paralelní a alternativní procesy v dopravě a spojích.(Materiály Vlčkova semináře za rok 2005)
Votruba, Z.
Konviktska 20, Praha: FD ČVUT. 2004, K 620 / 227.
Výzkumná zpráva v češtině
102.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 158-165.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
103.An Example of Interface Irregularities Conjugation
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: HUDÁK, Š. a KOLLÁR, J., eds. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Electronic, Computers and Informatics. Košice - Herľany, 22.09.2004 - 24.09.2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2004, s. 61-65. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
104.Telematic Architecture - a Regional Case Study
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: Assotiation for Karpathian Region. Transport Infrastructure Conference 2003. Zemplínská Šírava, 23.10.2003 - 24.10.2003. Košice: Združenie Región Karpaty. 2003, s. 11-12.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
105.Projekty, strukturované studium a identita katedry na FD
Votruba, Z.
In: Diagnostika a řízení kvality v elektrotechnice. Konference Diagnostika a řízení kvality v elektrotechnice. Praha, 17.09.2003 - 19.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 2003, s. 59-65.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
106.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: Spolehlivost 2003. Spolehlivost 2003 - VA Brno. Brno, 30.09.2003 - 01.10.2003. Brno: Vojenská akademie. 2003, s. 50-56.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
107.Reliability of Man-System Interaction and Theory of Neural Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Limitations and Future Trends in Neural Computation. Limitations and Future Trends in Neural Computation. Amsterdam, 01.09.2003 - 02.09.2003. Amsterdam: IOS Press - S. Ablamejko, M. Gori, L. Goras & V. Piuri. 2003, s. 207-219. ISSN 1387-6694. ISBN 1-58603-324-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
108.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Třetí vědecká konference. Třetí vědecká konference v Pardubicích. Pardubice, 11.09.2003 - 12.09.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 329-337. ISBN 80-7194-565-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
109.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Neural Networks 4/2003. Praha, 31.03.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2003, s. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
110.Projektově orientovaná výuka v strukturovaných studijních programech na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní
Votruba, Z.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 41. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
111.Projektově orientované strukturované studium v oboru informatiky v dopravě na ČVUT, FD
Votruba, Z.
In: Principia Cybernetica 03. Principia Cybernetica ´03. Liberec, 03.09.2003 - 05.09.2003. Liberec: Technická univerzita. 2003, s. 150-159. ISBN 80-7083-733-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
112.Dimensionality / Uncertainty Problem of Complex Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences. Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences - 2003. Atény, 01.08.2003 - 30.11.2003. Athens: Nikos Mastorakis. 2003, s. 1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
113.Telematické architektury pro multimodální dopravu
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: CZ INTERMODAL 2003. 5. konference s mezinárodní účastí. Pardubice, 15.10.2003 - 16.10.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 148-158. ISBN 80-7194-571-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
114.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
27.07.2003.
Nepublikovaná přednáška
115.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
In: Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Bilogical Sciences. METMBS´03. Las Vegas, 23.06.2003 - 26.06.2003. Las Vegas: CSREA Press. 2003, s. 247-255. ISBN 1-932415-04-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
116.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
117.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
118.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. AUTOS 2002. Praha, 22.04.2002 - 23.04.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2002, s. 44-51. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
119.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Krizový management 2002 - CM & ST. Brno, 24.10.2002. Brno: Vojenská akademie. 2002, s. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
120.Signalizační soustavy a jejich výkon
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. AUTOS 2002. Praha, 22.04.2002 - 23.04.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2002, s. 31-35. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
121.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
122.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), s. 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
123.Uplatnění absoloventů strukturovaných studijních programů - spolupráce s praxí na Fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
03.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
124.On Hybrid System Tasks
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: Electronic Computers and Informatics '02. Electronics, computers and Informatics 2002. Košice, 10.09.2002 - 11.09.2002. Košice: Technická Univerzita. 2002, s. 49-57.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
125.On hybrid tasks
Vlček, J. - Votruba, Z., - Novák, M.
10.09.2002.
Nepublikovaná přednáška
126.Reliability of Information Processing in Heterogenous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Reliability and Diagnostics of Transport and Means 2002. Reliability and diagnostics of transport structures and means Pardubice. Pardubice, 26.09.2002 - 27.09.2002. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2002, s. 243-251. ISBN 80-7194-464-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
127.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2002, 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
128.Interaction among Functional Blocks in Heterogeneous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
07.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
129.On Homogenization of Heterogeneous Whole
Votruba, Z. - Novák, M.
10.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
130.Hybridní systémy v dopravě
Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 296-303. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
131.Faktory spolehlivosti v hybridních systémech
Novák, M. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 175-178. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
132.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
133.Reliability and homogenisation of heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: CSCC'01 Scientific Committe. Proceedings of the 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers. Kréta, 08.07.2001 - 15.07.2001. Danvers: WSES Press. 2001, s. 2581-2586. ISBN 960-8052-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
134.Doprava a hybridní systémy
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: MOOS, P., KOVANDA, J., a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 4-11. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
135.Reliability of man-system interaction and theory of neural networks operations
Novák, M. - Votruba, Z.
22.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
136.On Homogenisation of Heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: MASTORAKIS, N., ed. Proceedings: WSES International Conferences. NNA 2001 - FSFS 2001 - EC 2001. Puerto De La Cruz, Canary Inslands, 11.02.2001 - 15.02.2001. Athens: World Scientific and Engineering Society Press. 2001, s. 3741-3743. ISBN 960-8052-25-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
137.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2001, ISBN 80-01-02331-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
138.Modelling of synaptic information function - proposal of the multilingual translation approach
Votruba, Z.
In: Neural Network World 2001. Dopravní telematika v ČR. Praha, 05.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 443-456. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
139.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
140.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
UDI Praha. 2000, LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
141.Contribution to the Theory of Interaction Reliability in Heterogenous Multimodal Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
09.07.2000.
Nepublikovaná přednáška
142.Estimation of Technical System Reliability
Votruba, Z. - Leso, M.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 97. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
143.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogeneous Systems Evolutions
Votruba, Z. - Novák, M.
In: HUDÁK, Š., JELŠINA, M., a KOLLÁR, J., eds. Electronics Computers & Informatics '2000. The Fourth International Scientific Conference. Košice - Herl'any, 28.09.2000 - 29.09.2000. Košice: Vienala. 2000, s. 30-35. ISBN 80-88922-25-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
144.Information Power in Transport Telematics
Votruba, Z. - Moos, P., - Vlček, J.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
145.Reliability of Information Processing
Novák, M. - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 126. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
146.Information Power in Transport
Vlček, J. - Moos, P., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
147.Information Power in Transport Telematics
Moos, P. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
148.Heterogenita celku a výkon celku
Votruba, Z.
2000. Docentská habilitační práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Docentská habilitační práce
149.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha 1: ČVUT FD. 2000, LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
150.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
LAI. 2000, 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
151.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogenous Systems Evolution
Votruba, Z. ed. - Novák, M. ed.
Konference technické univerzity Košice IC&Herlany. Košice, Košice: TU Košice. 2000
Sborník
152.Reflexe dvouleté účasti na evropské normalizaci silniční telematiky
Votruba, Z.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 242-247.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
153.Reliability Estimator
Leso, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 1999, 9(3), s. 235-245. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
154.Výuka automatizace a telematiky na fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
In: Perspektívy výučby v obore Automatizácia. Odborný seminár pri príležitosti stretnutia spolupracujúcich ústavov a katedier kybernetiky a automa. Píla, 07.09.1999 - 09.09.1999. Bratislava: STU v Bratislave. 1999, s. 85-91. ISBN 80-227-1251-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
155.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LSS 62/99.
Výzkumná zpráva v češtině
156.Information Power
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Computer Engineering and Informatics. Computer Engineering and Informatics. Košice-Herľany, 14.10.1999 - 15.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 48-49. ISBN 80-88922-05-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
157.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LAI 5/99.
Výzkumná zpráva v češtině
158.Čas ve funkcích Dopravy
Votruba, Z.
In: Sborník konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 22.11.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 35-39.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
159.Zpráva o výsledcích termovizního měření na prováděcí jednotce systému ESA 22 výrobce AŽD Praha, s.r.o
Macl, J. - Votruba, Z.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LAI 7/99.
Výzkumná zpráva v češtině
160.Možnosti připojení senzorů EEG k palubní vyhodnocovací jednotce (studie proveditelnosti)
Šimek, B. - Veselá, M., - Votruba, Z.
ČEZ,a.s.. 1999, JO4/98:210000015.
Výzkumná zpráva v češtině
161.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
162.Strategie tvorby informačních systémů VŠ
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: Strategie rozvoje vysokého školství. Seminář žízení změn ve vysokém školství. Praha, 26.11.1997 - 27.11.1997. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 1998, s. 78-90.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
163.Reflexe strategických programů vysokých škol
Votruba, Z. - Vlček, J.
In: Strategie rozvoje vysokého školství. Seminář žízení změn ve vysokém školství. Praha, 18.11.1998 - 20.11.1998. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 1998, s. 25-44.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
164.Rozbor provozní spolehlivosti vybraných elektronických zabezpečovacích zařízení AŽD
Novák, M. - Votruba, Z.
1998
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dynamika systémových aliancí
Votruba, Z.
2007 - 2009
IAA201240701
2.Železniční přejezd v dopravním systému ČR
Votruba, Z.
2008 - 2009
1F82A/032/130
3.IDMAIN - inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla
Votruba, Z.
2006 - 2008
FT-TA3/025
4.Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů
Votruba, Z.
1999 - 2004
MSM 210000024
5.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Votruba, Z.
2000 - 2002
IBS1124002