info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359549
E-mail:
votruzde@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Redakce časopisu Neural Network World

Garant předmětů v doktorském studiu:

20SYA - Systémová analýza
20SYAP - Systémová analýza

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYSA - Systémová analýza (přednášející)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Juraj Majera

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ED - bakalářský studijní program
  16X1EM - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Mík, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Machan, J. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Skolilová, P. - Svoboda, J. - Toman, P. - Votruba, Z. - Válek, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/21/F6
2.Experimental study of sound effects on drivers' vigilance
řešitel: Mahmoud, Z.
spoluřešitelé: Knap, V. - Votruba, Z.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/081/OHK2/1T/16
3.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: First, J. - Machan, J. - Mashko, A. - Mík, J. - Novotný, S. - Novák, M. - Skolilová, P. - Votruba, Z.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/16/F6
4.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Kumpošt, P. - Mičunek, T. - Novotný, S. - Novák, M. - Radová, Z. - Votruba, Z.
2014 - 2014
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/14/F6
5.Druhý ročník mezinárodní konference Driver-Car Interaction&Interface (DCI&I) 2009
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Bouchnerová, S. - Novotný, S. - Novák, M. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Votruba, Z.
2009 - 2009
IGS ČVUT - CTU0922816
6.Organizace mezinárodní konference "Driver Car Interaction & Interfaces" (DCI2008)
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Bouchnerová, S. - Novotný, S. - Novák, M. - Pěkný, J. - Votruba, Z.
2008 - 2008
IGS ČVUT - CTU0815316
7.Železniční přejezd v dopravním systému ČR
řešitel: Votruba, Z.
2008 - 2009
Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)
8.Dynamika systémových aliancí
řešitel: Votruba, Z.
2007 - 2009
Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR
9.IDMAIN - inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla
řešitel: Votruba, Z.
2006 - 2008
TANDEM
10.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
řešitel: Votruba, Z.
spoluřešitel: Vlček, J.
2000 - 2002
Program podpory cíleného výzkumu a vývoje
11.Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů
řešitel: Votruba, Z.
spoluřešitel: Michálková, L.
1999 - 2004
Výzkumné záměry
12.Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice
řešitel: Haasz, V.
spoluřešitelé: Gerndt, J. - Havlíček, V. - Horevaj, M. - Husák, M. - Hříbek, P. - Kvasnička, V. - Mazánek, M. - Procházka, I. - Volf, J. - Votruba, Z. - Černý, M.
1999 - 2004
Výzkumné záměry