prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359549
E-mail:
votruzde@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / FD
člen vědecké rady / FD
člen disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Člen:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (16201)
Redakce časopisu Neural Network World

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y2TE - Technologie elektronických systémů

Garant předmětu v doktorském studiu:

20SYA - Systémová analýza
20SYAP - Systémová analýza

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Mgr. Monika Hanzalová
Ing. Zaid Mahmoud
Ing. Vojtěch Rulc
Ing. Jaromír Tobiška

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ES - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501013/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Discussion of uncertainties factors in Smart Cities systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
4.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: GIACOUMIDIS, E., MLADENOV, V., a WEI, J., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Srovnání aplikačního potenciálu elektromobility a vozidel na stlačený zemní plyn v městské hromadné dopravě v budoucích 10 letech
Votruba, Z. - Sadil, J.
Plzeň: Plzeňské městské dopravní podniky a.s.. 2015, 45/2015.
Výzkumná zpráva v češtině
6.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
7.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
8.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Road Safety and Simulation International Conference. Rome, 23.10.2013 - 25.10.2013. Roma: Roma Tre University. 2013, Dostupné z: http://www.rss2013.org/index.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers
Votruba, Z. ed. - Jeřábek, M. ed.
20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05320-1.
Sborník
10.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
1. vyd. New York: WSEAS Press. 2013, ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha
11.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 325-340. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
12.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1: Technická správa komunikací hlavního města Prahy. 2013
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
13.System alliance models for prefrontal cortex operation
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Pushchino, 14.10.2012 - 19.10.2012. Moskva: Lomonosov Moscow State University. 2012, s. 171-173. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Elektromobilita - integrace celku
Votruba, Z.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(5), s. 26-27. ISSN 1804-9729.
Článek
15.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
In: 3rd International Conference on New Horizons in Education. 3rd International Conference on New Horizons in Education. Prague, 05.06.2012 - 07.06.2012. Amsterdam: Elsevier Science. 2012, s. 963-970. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040487
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Mirko NOVÁK Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ; Miroslav SVÍTEK Doc. Dr. Ing., Klatovy, CZ; Zdeněk VOTRUBA Doc. Ing. CSc., Praha, CZ. 302930. 09.12.2011.
Tuzemský patent
17.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
In: Neuroinformatics 2011 - Abstract book. Neuroinformatics 2011. Boston, 04.10.2011 - 06.10.2011. Stockholm: International Neuroinformatics Coordinating Facility. 2011, s. 335-336.
Abstrakt ve sborníku
18.Alliance Approach to the Modelling og Interfaces in Complex Heterogenous Objects
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2010, 20(5), s. 609-619. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Neural Network World. 2010, 20(2), s. 241-247. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
20.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: ČORŇÁK, Š., et al., eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií. 2010, s. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně
21.Telematika v automobilech
Bělinová, Z. - Votruba, Z.
FLEET firemní automobily. 2010, VI(6), s. 58-63. ISSN 1337-6306.
Článek
22.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
23.The Synergy Transportation
Vlčková, V. - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), s. 179-186. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
24.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
2009, LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině
25.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
26.Advanced methods for improvement of driver resistance to attention decreases
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Rome, 22.06.2009 - 23.06.2009. Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2009, s. 191-196. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
Na Františku 32, Praha 1, 110 15: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2009, 0.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
28.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Rome, 22.06.2009 - 23.06.2009. Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2009, s. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009
Uplatněná certifikovaná metodika
30.Elektronický slovník: "Pojmy v dopravní telematice a dopravním inženýrství"
Břečka, P. - Kopecký, F. - Kohl, J. - Votruba, Z., - Věžník, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008
Software splňující podmínky RIV
31.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2008, ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky
32.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. The Huntsville Simulation Conference 2008. Huntsville, 21.10.2008 - 23.10.2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
34.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. International Multi-Conference on ENGINEERING AND TECHOLOGICAL INNOVATION: IMETI 2008. Orlando, Florida, 29.06.2008 - 02.07.2008. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics. 2008, s. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 193-202. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
36.Systém elektronické podpory výuky dopravní telematiky
Břečka, P. - Kopecký, F. - Věžník, M. - Kohl, J., - Votruba, Z.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008
Software splňující podmínky RIV
37.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
1. vyd. Praha: TRITON. 2008, ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
38.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Praha: ČAV. 2008, 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
39.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Seminář č. 1 o hybridních mýtných systémech. Praha, 03.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 65-67. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
40.Alliance Approach to the Driver-Car Simulation Synthesis
Votruba, Z.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 149-159. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
41.Vliv spolehlivosti rozpoznávání vizuálních stimulů na bezpečnost řízení vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Pěkný, J.
In: VYČICHL, J., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 227-236. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
42.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), s. 165-174. ISSN 1802-971X. Dostupné z: http://www.transportsciences.org
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
43.Human Factors Influencing the Reliability of Car Driving
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno, 30.10.2007 - 31.10.2007. Brno: Univerzita Obrany. 2007, s. 197-204. ISBN 978-80-7231-294-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
44.Inteligent Transport Systems -Formation of the European Education Network
Votruba, Z.
18.10.2007.
Nepublikovaná přednáška
45.Identifikace mobilního koncového zařízení s výhradním využitím IMEI anebo v kombinaci s aktivní SIM kartou
Votruba, Z. - Řepa, D., - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 55(10), s. 14-15. ISSN 0036-9942.
Článek
46.Hybrid Intelligent Vehicle Architecture - Systems Alliance Approach
Votruba, Z.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 229-235. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
47.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
30.11.2007.
Nepublikovaná přednáška
48.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
In: LÁNSKÁ, M., ed. University a ekonomický rozvoj. University a ekonomický rozvoj. praha, 30.11.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
49.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 1003/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
50.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 54.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno, 25.10.2007 - 26.10.2007. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie. 2007, s. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Praha, 26.11.2007 - 27.11.2007. Praha: T-Soft. 2007, s. 5. ISBN 978-80-254-0727-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
52.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
53.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
54.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 312-321. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: MD ČR. 2007, 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině
56.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2007, 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině
57.Support Systems for Improvement the Human-Vehicle
Novák, M. - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 270/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
58.Project Orientation in Structured Programmes
Votruba, Z.
22.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
59.Attention Level Indicators
Votruba, Z.
21.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
60.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
26.09.2006.
Nepublikovaná přednáška
61.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
In: STEINER, S., ed. Proceedings of International Scientific Symposium: "Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development" Sarajevo 2006. Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development. Sarajevo, 26.09.2006 - 27.09.2006. Sarajevo: University of Sarajevo. 2006, s. 93-103. ISBN 9958-619-12-1.
Abstrakt ve sborníku
62.Hazardous Goods Transport System Interoperability
Kopecký, F. - Votruba, Z., - Svítek, M.
In: VÍZNER, F., ed. Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice, 14.09.2006 - 15.09.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2006, s. 697-702. ISBN 80-7194-880-2.
Abstrakt ve sborníku
63.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: GOULIAS, K.G., ed. Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier. 2006, s. 153-169. ISBN 0-08-044707-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize
64.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 269/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
65.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
66.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Taipei, 08.10.2006 - 11.10.2006. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society. 2006, ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
67.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
68.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
27.11.2006.
Nepublikovaná přednáška
69.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 256/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
70.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 175-186. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
71.Reliability of Information Power
Votruba, Z.
2005. Habilitační přednáška. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Habilitační přednáška
72.Attention Level Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Malta, Qawra, 15.09.2005 - 17.09.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
73.Vigilance Detection
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems. Prague, 20.10.2005 - 22.10.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 69. ISBN 80-213-1358-7.
Abstrakt ve sborníku
74.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
WSEAS Transactions on Systems. 2005, 11(4), s. 1914-1922. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
75.Project - Orientation in Strucured Programmes
Votruba, Z.
In: Faculties and studies of transport and trafic engieering in Europe. Faculties and studies of transport and trafic engieering in Europe.. Zagreb - Croatia, 27.04.2005 - 28.04.2005. Zagreb: Croatian Association of Project Managers. 2005, s. 97-103. ISBN 953-154-671-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
76.Influence of Human Subject Attention Faults on Transportation Reliability and Safety
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005". Reliability, Safety, and Diagnostic of Transport Structures and Means 2005. Pardubice, 07.07.2005 - 08.07.2005. Pardubice: Universita Pardubice. 2005, s. 115-123. ISBN 80-7194-769-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
77.Warning of Catastrophes by Prediction Disgnostic
Novák, M. - Votruba, Z.
Praha: FD CVUT K620. 2005, LSS 245/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
78.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-903298-2-9.
Jiná kniha česky
79.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: MASTORAKIS, N. a SROVNAL, V., eds. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). 7th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation. Prague, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 84-91. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
80.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR. 2005, ISBN 80-239-4726-5.
Norma (nejde do RIV)
81.Spolehlivost interakce člověka s umělými systémy
Novák, M. - Votruba, Z.
29.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
82.In-travel
Svítek, M. - Votruba, Z.
25.09.2005.
Nepublikovaná přednáška
83.Systémové aliance a regionální doprava
Votruba, Z.
21.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
84.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Malta, Qawra, 15.09.2005 - 17.09.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
85.Complex Uncertain Interfaces
Novák, M. - Votruba, Z.
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering. Praha, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 250-255. ISBN 960-8457-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
86.In-Vehicle Weight-in Motion Sensor
Svítek, M. - Votruba, Z. - Pejša, L., - Kadleček, B.
In: International Symposim on Innovations in Inteligent Systems and Applications. International Symposim on Innovations in Inteligent Systems and Applications. Istambul, 15.06.2005 - 18.06.2005. Istanbul: ITU. 2005, s. 239-242. ISBN 975-461-400-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
87.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
88.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 37-47.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
89.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, ISBN 80-01-02896-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
90.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, ISBN 80-903298-1-0.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
91.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: SSGRR-2003. Conference SSGRR-2003, Roma. L´Aquila, Roma, 27.07.2003 - 04.08.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSCCII - 2004 Proceedings. International Conference of Santa Caterina on Challenges in the Internet and Interdisciplinary Research. Amalfi, 29.01.2004 - 01.02.2004. Alfi: IPSI. 2004, s. 20. ISBN 86-7466-117-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
93.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 158-165.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
94.An Example of Interface Irregularities Conjugation
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: HUDÁK, Š. a KOLLÁR, J., eds. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Electronic, Computers and Informatics. Košice - Herľany, 22.09.2004 - 24.09.2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2004, s. 61-65. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
95.Problematika rozhraní v ITS
Votruba, Z. - Kopecký, F.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 93-100. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
96.Challenge of human factor influence for car safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 37-47. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
97.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
Konviktska 20, Praha: ČVUT FD. 2004, LSS 210/04.
Výzkumná zpráva v češtině
98.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), s. 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek
99.Reliability of interfaces in complex systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), s. 337-352. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
100.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 49-65. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
101.Rozpracování teorie neurčitých systémů a systémových aliancí na významné paralelní a alternativní procesy v dopravě a spojích.(Materiály Vlčkova semináře za rok 2005)
Votruba, Z.
Konviktska 20, Praha: FD ČVUT. 2004, K 620 / 227.
Výzkumná zpráva v češtině
102.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2004, LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
103.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2004, 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
104.Projektově orientované strukturované studium v oboru informatiky v dopravě na ČVUT, FD
Votruba, Z.
In: Principia Cybernetica 03. Principia Cybernetica ´03. Liberec, 03.09.2003 - 05.09.2003. Liberec: Technická univerzita. 2003, s. 150-159. ISBN 80-7083-733-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
105.Projekty, strukturované studium a identita katedry na FD
Votruba, Z.
In: Diagnostika a řízení kvality v elektrotechnice. Konference Diagnostika a řízení kvality v elektrotechnice. Praha, 17.09.2003 - 19.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 2003, s. 59-65.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
106.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: Spolehlivost 2003. Spolehlivost 2003 - VA Brno. Brno, 30.09.2003 - 01.10.2003. Brno: Vojenská akademie. 2003, s. 50-56.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
107.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Třetí vědecká konference. Třetí vědecká konference v Pardubicích. Pardubice, 11.09.2003 - 12.09.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 329-337. ISBN 80-7194-565-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
108.Dimensionality / Uncertainty Problem of Complex Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences. Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences - 2003. Atény, 01.08.2003 - 30.11.2003. Athens: Nikos Mastorakis. 2003, s. 1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
109.Telematické architektury pro multimodální dopravu
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: CZ INTERMODAL 2003. 5. konference s mezinárodní účastí. Pardubice, 15.10.2003 - 16.10.2003. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2003, s. 148-158. ISBN 80-7194-571-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
110.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Neural Networks 4/2003. Praha, 31.03.2003. Piacenta: ICS UNIDO. 2003, s. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
111.Projektově orientovaná výuka v strukturovaných studijních programech na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní
Votruba, Z.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 41. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
112.Telematic Architecture - a Regional Case Study
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: Assotiation for Karpathian Region. Transport Infrastructure Conference 2003. Zemplínská Šírava, 23.10.2003 - 24.10.2003. Košice: Združenie Región Karpaty. 2003, s. 11-12.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
113.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
In: Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Bilogical Sciences. METMBS´03. Las Vegas, 23.06.2003 - 26.06.2003. Las Vegas: CSREA Press. 2003, s. 247-255. ISBN 1-932415-04-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
114.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
27.07.2003.
Nepublikovaná přednáška
115.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
116.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
117.Reliability of Man-System Interaction and Theory of Neural Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Limitations and Future Trends in Neural Computation. Limitations and Future Trends in Neural Computation. Amsterdam, 01.09.2003 - 02.09.2003. Amsterdam: IOS Press - S. Ablamejko, M. Gori, L. Goras & V. Piuri. 2003, s. 207-219. ISSN 1387-6694. ISBN 1-58603-324-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
118.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. AUTOS 2002. Praha, 22.04.2002 - 23.04.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2002, s. 44-51. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
119.Signalizační soustavy a jejich výkon
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. AUTOS 2002. Praha, 22.04.2002 - 23.04.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2002, s. 31-35. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
120.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
121.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Krizový management 2002 - CM & ST. Brno, 24.10.2002. Brno: Vojenská akademie. 2002, s. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
122.On Hybrid System Tasks
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: Electronic Computers and Informatics '02. Electronics, computers and Informatics 2002. Košice, 10.09.2002 - 11.09.2002. Košice: Technická Univerzita. 2002, s. 49-57.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
123.Uplatnění absoloventů strukturovaných studijních programů - spolupráce s praxí na Fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
03.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
124.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), s. 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
125.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2002, 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
126.Reliability of Information Processing in Heterogenous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Reliability and Diagnostics of Transport and Means 2002. Reliability and diagnostics of transport structures and means Pardubice. Pardubice, 26.09.2002 - 27.09.2002. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2002, s. 243-251. ISBN 80-7194-464-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
127.On hybrid tasks
Vlček, J. - Votruba, Z., - Novák, M.
10.09.2002.
Nepublikovaná přednáška
128.Faktory spolehlivosti v hybridních systémech
Novák, M. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 175-178. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
129.Hybridní systémy v dopravě
Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 296-303. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
130.Interaction among Functional Blocks in Heterogeneous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
07.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
131.On Homogenization of Heterogeneous Whole
Votruba, Z. - Novák, M.
10.07.2001.
Nepublikovaná přednáška
132.Reliability of man-system interaction and theory of neural networks operations
Novák, M. - Votruba, Z.
22.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
133.Modelling of synaptic information function - proposal of the multilingual translation approach
Votruba, Z.
In: Neural Network World 2001. Dopravní telematika v ČR. Praha, 05.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 443-456. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
134.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2001, ISBN 80-01-02331-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
135.On Homogenisation of Heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: MASTORAKIS, N., ed. Proceedings: WSES International Conferences. NNA 2001 - FSFS 2001 - EC 2001. Puerto De La Cruz, Canary Inslands, 11.02.2001 - 15.02.2001. Athens: World Scientific and Engineering Society Press. 2001, s. 3741-3743. ISBN 960-8052-25-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
136.Doprava a hybridní systémy
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: MOOS, P., KOVANDA, J., a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 4-11. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
137.Reliability and homogenisation of heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: CSCC'01 Scientific Committe. Proceedings of the 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers. Kréta, 08.07.2001 - 15.07.2001. Danvers: WSES Press. 2001, s. 2581-2586. ISBN 960-8052-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
138.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
139.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2001, K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině
140.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogeneous Systems Evolutions
Votruba, Z. - Novák, M.
In: HUDÁK, Š., KOLLÁR, J., a JELŠINA, M., eds. Electronics Computers & Informatics '2000. The Fourth International Scientific Conference. Košice - Herl'any, 28.09.2000 - 29.09.2000. Košice: Vienala. 2000, s. 30-35. ISBN 80-88922-25-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
141.Reliability of Information Processing
Novák, M. - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 126. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
142.Information Power in Transport Telematics
Votruba, Z. - Moos, P., - Vlček, J.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
143.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
UDI Praha. 2000, LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
144.Contribution to the Theory of Interaction Reliability in Heterogenous Multimodal Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
09.07.2000.
Nepublikovaná přednáška
145.Estimation of Technical System Reliability
Votruba, Z. - Leso, M.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 97. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
146.Information Power in Transport
Vlček, J. - Moos, P., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
147.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha 1: ČVUT FD. 2000, LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
148.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
LAI. 2000, 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině
149.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogenous Systems Evolution
Votruba, Z. ed. - Novák, M. ed.
Konference technické univerzity Košice IC&Herlany. Košice, Košice: TU Košice. 2000
Sborník
150.Information Power in Transport Telematics
Moos, P. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
151.Heterogenita celku a výkon celku
Votruba, Z.
2000. Docentská habilitační práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Docentská habilitační práce
152.Reflexe dvouleté účasti na evropské normalizaci silniční telematiky
Votruba, Z.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 242-247.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
153.Reliability Estimator
Leso, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 1999, 9(3), s. 235-245. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
154.Výuka automatizace a telematiky na fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
In: Perspektívy výučby v obore Automatizácia. Odborný seminár pri príležitosti stretnutia spolupracujúcich ústavov a katedier kybernetiky a automa. Píla, 07.09.1999 - 09.09.1999. Bratislava: STU v Bratislave. 1999, s. 85-91. ISBN 80-227-1251-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
155.Information Power
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Computer Engineering and Informatics. Computer Engineering and Informatics. Košice-Herľany, 14.10.1999 - 15.10.1999. Košice: TU Košice. 1999, s. 48-49. ISBN 80-88922-05-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
156.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LSS 62/99.
Výzkumná zpráva v češtině
157.Čas ve funkcích Dopravy
Votruba, Z.
In: Sborník konference "Věda o dopravě". Věda o dopravě. Praha, 22.11.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 35-39.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
158.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LAI 5/99.
Výzkumná zpráva v češtině
159.Možnosti připojení senzorů EEG k palubní vyhodnocovací jednotce (studie proveditelnosti)
Šimek, B. - Veselá, M., - Votruba, Z.
ČEZ,a.s.. 1999, JO4/98:210000015.
Výzkumná zpráva v češtině
160.Zpráva o výsledcích termovizního měření na prováděcí jednotce systému ESA 22 výrobce AŽD Praha, s.r.o
Macl, J. - Votruba, Z.
Praha 5: AŽD Praha, s. r. o.. 1999, LAI 7/99.
Výzkumná zpráva v češtině
161.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
162.Rozbor provozní spolehlivosti vybraných elektronických zabezpečovacích zařízení AŽD
Novák, M. - Votruba, Z.
1998
Výzkumná zpráva v češtině
163.Strategie tvorby informačních systémů VŠ
Vlček, J. - Votruba, Z.
In: Strategie rozvoje vysokého školství. Seminář žízení změn ve vysokém školství. Praha, 26.11.1997 - 27.11.1997. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 1998, s. 78-90.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
164.Reflexe strategických programů vysokých škol
Votruba, Z. - Vlček, J.
In: Strategie rozvoje vysokého školství. Seminář žízení změn ve vysokém školství. Praha, 18.11.1998 - 20.11.1998. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 1998, s. 25-44.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dynamika systémových aliancí
Votruba, Z.
2007 - 2009
IAA201240701
2.Železniční přejezd v dopravním systému ČR
Votruba, Z.
2008 - 2009
1F82A/032/130
3.IDMAIN - inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla
Votruba, Z.
2006 - 2008
FT-TA3/025
4.Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů
Votruba, Z.
1999 - 2004
MSM 210000024
5.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Votruba, Z.
2000 - 2002
IBS1124002