Ing. Miroslav Veliš

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
E-mail:
velismir@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12Y2KS - Kolejová doprava v sídlech a regionech
12Y2MZ - Modernizace železničních tratí a stanic

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Železniční stavby 30- Návody pro cvičení ze železničních stanic
Fliegel, T. - Veliš, M. - Špačková, H., - Milták, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
2.Gležinkeliu modernizavimo ekologiniai aspektai Čekijos Respublikoje
Veliš, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
3.Ecological Aspects of Modernization of Railways in the Czech Republic
Veliš, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
4.Vývoj zásad modernizace železničních tratí
Veliš, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
5.Železniční stavby 30 (Návody pro cvičení ze želetničních stanic)
Fliegel, T. - Veliš, M. - Špačková, H., - Milták, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1998)
6.Vývoj zásad modernizace železničních tratí
Veliš, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
7.Výsledky vyšetřování tuhosti pružných podložek v upevnění železniční kolejnice
Fliegel, T. - Veliš, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
8.Modernizace železničních tratí v České republice
Fliegel, T. - Veliš, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
9.Současnost a perspektiva modernizace železničních tratí v ČR
Kubát, B. - Fliegel, T., - Veliš, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1995)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.