Ing. Jan Šimůnek

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-602307971
E-mail:
simunja1@fd.cvut.cz
Pozice:
externista
Osobní email
simunek.jan@ropid.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Odbavovací a informační systémy
  20X1YS - bakalářský studijní program
  20X2YD - navazující magisterský studijní program
  20X2YS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.