info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Josef Volek, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-265 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359168
E-mail:
volek@fd.cvut.cz

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMOL-E - Application of Operations Research Methods in Logistics

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMOL - Application of Operations Research Methods in Logistics (přednášející, cvičící)
617TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Velek

Vedoucí studentského projektu:

Rozhodování v logistice
  17X1RO - bakalářský studijní program
  17X2RO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
Nenalezeny žádné údaje.