info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Josef Volek, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-265 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359168
E-mail:
volek@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMOL - Application of Operations Research Methods in Logistics (přednášející, cvičící)
617TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Rozhodování v logistice
  17X1RO - bakalářský studijní program
  17X2RO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S