prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Monitorování poklesu pozornosti u řidičů
  20X1OS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Cognitive functions of biological and artificial neuronal network
Faber, J. - Sadil, J., - Kovaljov, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2017)
2.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
3.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
4.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
5.Driver Behaviour in Long Tunnels
Jayakumar, A. - Faber, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
6.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
7.Thalamo-kortikální reverberace produkuje alfa rytmus jako iterativní kognitivní proces ve stochastickém prostředí
Faber, J. - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
8.Mozek v utajení
Faber, J.
Jiná kniha česky (2013)
9.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
10.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
11.Interaction of EEG NIRS signals in the prefrontal neocortex operation balancing
Faber, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
12.Thalamo-cortical reverberation in the brain produces alpha and delta rhythms as iterative convergence of fuzzy cognition in an uncertain environment
Novák, M. - Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
13.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
14.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
Abstrakt ve sborníku (2011)
15.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
16.Biofeedback and brain activity
Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
17.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
18.Malý EEG atlas
Faber, J.
Jiná kniha česky (2010)
19.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
20.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
Nepublikovaná přednáška (2010)
21.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
Abstrakt ve sborníku (2010)
22.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
23.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
24.Vigilance and hypnagogium determination of drivers by EEG analysis
Faber, J. - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
25.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
26.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
27.Korespondence neurologických experimentů a modelů kreativity
Brandejský, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
28.BEHAVIOUR (ADHD) and LEARNING (BIOFEEDBACK)
Faber, J. - Brodský, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
29.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
30.Neuronoetics
Faber, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2007)
31.Rozpoznání mikrospánku s využitím fuzzy metodiky
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
32.Testing of vigilance in driving persons by help of EEG analysis
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
33.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
34.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
35.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
36.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
37.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
38.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
39.Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram
Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J., - Bláha, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
40.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
41.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
42.Detection and Early Prediction of Hypnagogium Based on EEG Analysis
Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
43.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
44.A Model Of Artificial Neuronal Networks Designed According The Natural Neuronal Brain Structures
Faber, J. - Svoboda, P. - Kolda, T., - Dvořák, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
45.Detection of different levels of vigilance by EEG pseudo spectra
Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
46.Descriptive measures of EEG signal with respect to hypnagogium
Svoboda, P. - Faber, J., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
47.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
48.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2004)
49.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
50.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
51.Electrical Brain Wave Analysis During Hypnagogium
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
52.Descriptive Measures of EEG Signal with Respect to Hypnagogium
Svoboda, P. - Faber, J., - Tatarinov, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
53.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
54.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
55.Kontrola pozornosti řidičů a jím podobných činovníků
Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
56.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
57.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
58.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
59.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
60.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
61.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Článek (2004)
62.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Článek (2004)
63.Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem
Novák, M. - Faber, J., - Vysoký, P.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
64.Mikrospánek z hlediska elektro- a psychfyziologie
Novák, M. - Faber, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2003)
65.Isagofé to Non-linear Dynamics of Formators and Complexes in the CNS
Faber, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2003)
66.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
67.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
68.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
69.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2003)
70.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
71.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
72.Analýza poklesu pozornosti řidičů
Faber, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
73.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2001)
74.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
75.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
76.Investigation of Micro-Sleep Markers for Drivers, Pilots and System Operators
Novák, M. - Faber, J., - Vlček, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
77.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
78.Reliability of Man-system Interaction and Vigilance Decrease Prediction
Novák, M. - Faber, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
79.Thalamo-cortical Based Prediction of Microsleeps
Novák, M. - Přenosil, V., - Faber, J.
Nepublikovaná přednáška (2000)
80.Quantum Information in Brain Neural Networks and Electroencefalogram
Bob, P. - Faber, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
81.EEG Biofeedback Training Influence on EEG Spectrum and Psychic Functions
Faber, J. - Tyl, J. - Pilařová, M. - Vučková, Z. - Vyšata, O. - Boehmová, D. - Dobošová, L., - Ptáček, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
82.Diagnostika, detekce a predikce mikrospánků
Faber, J. - Novák, M. - Vydra, L., - Přenosuil, V.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
83.Topical EEG and Spect Diagnosis During Epileptic Focus Activation and Desactivation
Faber, J. - Kupka, K.
Článek (1999)
84.Prediction of Micro-Sleeps
Novák, M. - Faber, J. - Přenosil, V. - Valach, I. - Vydra, L., - Hlavínová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.