info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S