prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890704
E-mail:
Martina.Becvarova@cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11LA - Lineární algebra
Cvičení:
11CAL2 - Calculus 2
11LA - Lineární algebra

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.River-crossing problems or from the pun to the strategy
Bečvářová, M.
In: Book of Abstracts, Stochastika 2017, Kohútka, February 5–10, 2017,. Stochastika 2017. Kohútka, 05.02.2017 - 10.02.2017. Praha: MFF UK. 2017, s. 4-7.
Abstrakt ve sborníku
2.Gerhard Hermann Waldemar Kowalewski and his two Prague periods
Bečvářová, M.
13.09.2017.
Nepublikovaná přednáška
3.Woman and Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
21.04.2017.
Nepublikovaná přednáška
4.Women and Mathematics at the Universities in Prague
Bečvářová, M.
12.01.2017.
Nepublikovaná přednáška
5.Prague Universities as an Example of the University in Austro-Hungarian Empire: Mathematicians and their Activities
Bečvářová, M.
In: Minerva armata. Le università e la Grande guerra. Bologna: Clueb Casa. 2017, s. 127-139. ISBN 978-88-491-5540-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
6.Letters from Emil Weyr with a letter from František Houdek (1870–1891)
Bečvářová, M.
In: Correspondence of Luigi Cremona (1830–1903). Turnhout: Brepols Publishers. 2017, s. 1665-1707. ISBN 978-2-503-55453-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
7.37. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2017, 50(1), s. 75-76. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
8.Převoznické úlohy aneb od hříčky ke strategii
Bečvářová, M.
In: 39. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. 39. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Kouty u Ledče nad Sázavou, 22.05.2017 - 26.05.2017. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2017, s. 11-18. ISBN 978-80-7560-060-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
9.Letters from Eduard Weyr (1878–1879)
Bečvářová, M.
In: Correspondence of Luigi Cremona (1830–1903). Turnhout: Brepols Publishers. 2017, s. 1661-1665. ISBN 978-2-503-55453-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
10.XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2017, 50(3), s. 215-2016. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
11.Women and mathematics at the universities in Prague (from 1900 until 1945) century
Bečvářová, M.
Oberwolfach Reports. 2017, 14(1), s. 122-125. ISSN 1660-8933.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
12.Plimpton 322 – přelomový objev
Bečvářová, M. - Veselý, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2017, 62(4), s. 254-263. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
13.Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2017, 50(3), s. 217-219. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
14.Zbyněk Nádeník devadesátiletý
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), s. 72. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
15.Životní jubileum profesora Beloslava Riečana
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), s. 243-245. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
16.D. Trkovská: Historický vývoj geometrických transformací, edice Dějiny matematiky ...
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), s. 85-87. ISSN 0032-2423.
Recenze monografie (v časopisu)
17.Carl Friedrich Gauss a pražská univerzita
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), s. 189-196. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
18.Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945
Bečvářová, M.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2016, ISBN 978-80-246-3182-0.
Vědecká kniha česky
19.Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, ISBN 978-80-7378-317-4.
Sborník
20.Deskriptivní geometrie na Německé univerzitě v Praze – obor bez budoucnosti a perspektiv
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 93-114. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
21.XII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 216-218. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
22.Sedm desetiletí Vojtecha Bálinta
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(4), s. 323-325. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
23.Women and mathematics at the universities in Prague in the first half of the 20th century
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2016, 10(1), s. 133-167. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
24.Historie matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 59-92. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
25.Matematická úloha o závěti
Bečvářová, M.
In: 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Luhačovice, 23.05.2016 - 27.05.2016. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2016, s. 21-24. ISBN 978-80-7395-986-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
26.Prague University as an Example of the University in Austro-Hungarian Monarchy
Bečvářová, M.
30.07.2016.
Nepublikovaná přednáška
27.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
19.11.2016.
Nepublikovaná přednáška
28.Minerva armata – Le università e la Grande guerra
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 218-220. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
29.36. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 215-216. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
30.Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
In: XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Namenspatrone und Taufpaten. Wie mathematische Begriffe zu ihrem Namen kamen. Mamesaints and Godfathers – How mathematical concepts are baptized). XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Namenspatrone und Taufpaten. Wie mathematische Begriffe zu ihrem Namen kamen. Mamesaints and Godfathers – How mathematical concepts are baptized). Wien, 01.05.2016 - 07.05.2016. Vídeň: Technische Universität Wien. 2016, s. 96-102.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Geometrie
Bečvářová, M. - Bečvář Jindřich, J.
In: Akademická encyklopedie českých dějin. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i.. 2015, s. 378-380. ISBN 978-80-7286-268-9.
Kapitola v jiné knize česky
32.Mathematische Kraenzchen in Prague -- Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
11.06.2015.
Nepublikovaná přednáška
33.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
23.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
34.Mathematische Kränzchen in Prague – A Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), s. 41-68. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
35.The Study of History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), s. 69-75. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
36.Exaktní vědy a matematiky ve střední a východní Evropě od poloviny 19. století do 2. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), s. 123-125. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
37.„Akreditace“ matematiky před 77 lety
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 36.mezinárodní konference Historie matematiky. 36.mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 21.08.2015 - 25.08.2015. Praha: Matfyzpress. 2015, s. 113-124. ISBN 978-80-7378-297-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.Jak podvádět při volbách čestně!
Bečvářová, M.
In: 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Třešť, 25.05.2015 - 29.05.2015. Pardubice: Universita Pardubice. 2015, s. 15-20. ISBN 978-80-7395-899-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
39.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2015, 23(2), s. 127-128. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
40.36.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
36.mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 21.08.2015 - 25.08.2015. Praha: Matfyzpress. 2015, ISBN 978-80-7378-297-9.
Sborník
41.Karl Löwner and his Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians
Bečvářová, M. - Netuka, I.
1. vyd. Zürich: European Mathematical Society. 2015, ISBN 978-3-03719-144-6.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností
42.Životní jubileum Jána Čižmára
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2015, 60(4), s. 355-356. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
43.Matematika a matematici za 1. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), s. 121-123. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
44.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, ISBN 978-80-7378-265-8.
Sborník
45.The role of Czech mathematicians in the Balkans (1850−1900)
Bečvářová, M.
Technical Transactions. 2014, 7(1-NP), s. 37-57. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
46.Zkoušky učitelské způsobilosti (před německou zkušební komisí)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 99-112. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
47.Matematický věneček
Bečvářová, M.
04.04.2014.
Nepublikovaná přednáška
48.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), s. 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
49.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), s. 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
50.Olomoucký konkurz
Bečvářová, M. - Moravec, L., - Škoda, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 113-126. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
51.Georg Pick
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities. 2013, s. 158-162. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
52.Pražský věneček
Bečvářová, M.
17.12.2013.
Nepublikovaná přednáška
53.Jedna úloha z historie
Bečvářová, M.
In: ČERNOŠEK, Z., ed. 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Třeboň, 27.05.2013 - 31.05.2013. Pardubice: Universita Pardubice. 2013, s. 21-24. ISBN 978-80-7395-611-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
54.Václav Láska and applied mathematics in Lwów and Prague
Bečvářová, M.
In: BINDER, Ch., ed. XI. Österreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. XI. Österreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. Miesenbach, 22.04.2012 - 28.04.2012. Wien: Technische Universität in Wien. 2013, s. 61-74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.The Union of Czech Mathematicians and Physicists: The First 150 Years
Bečvářová, M.
The Mathematical Intelligencer. 2013, 35(1), s. 28-35. ISSN 0343-6993.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
56.XI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), s. 62-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
57.Mezinárodní konference Perception of Science in Central and Eastern Europe in the Period 1850-1920
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2013, 56(3), s. 205-209. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
58.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), s. 60-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
59.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
34. mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 23.08.2013 - 27.08.2013. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2013, ISBN 978-80-7378-234-4.
Sborník
60.J. S. Vaněček a L. Cremona (nově objevená korespondence)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 34. mezinárodní konference Historie matematiky. 34. mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 23.08.2013 - 27.08.2013. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2013, s. 63-80. ISBN 978-80-7378-234-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
61.Bez znalosti matematiky nebylo by státu ...
Bečvářová, M.
28.11.2013.
Nepublikovaná přednáška
62.Unique Historical Documents or Jarník’s Mathematical Notebooks from Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Revista Brasileira de História da Matemática (an international journal on the History of Mathematics). 2013, 13(26), s. 47-60. ISSN 1519-955X. Dostupné z: http://www.rbhm.org.br/
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
63.Ludwig Berwald
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities. 2013, s. 18-24. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
64.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), s. 53-55. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
65.Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M. - Bečvář, J. - Dlab, V., - Slavík, A.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-203-0.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
66.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Rákosník, J.
Akademický bulletin. 2012, !!!(6), s. 24-26. ISSN 1210-9525.
Článek
67.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2012, 20(2), s. 69-75. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
68.60 let Matematicko-fyzikální fakulty UK
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 33. mezinárodní konference Historie matematiky. 33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 119-162. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 33. mezinárodní konference Historie matematiky. 33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 11-118. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
70.Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-189-7.
Vědecká kniha česky
71.Staré početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K. 2012, s. 42-59. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky
72.Recepce Archimédova díla v Evropě a českých zemích
Bečvářová, M.
In: HALAS, Z., ed. Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Praha: MATFYZPRESS. 2012, s. 23-42. edice Dějiny matematiky, sv. 54. sv. 54. ISBN 978-80-7378-228-3.
Kapitola v jiné knize česky
73.33.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(4), s. 303-305. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
74.33. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-208-5.
Sborník
75.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), s. 55-57. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
76.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K. 2012, s. 24-41. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky
77.History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
22.05.2012.
Nepublikovaná přednáška
78.Jednota českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. Praha, 28.03.2012. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2012, s. 6-16.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
79.Václav Láska w Polsce
Bečvářová, M.
In: Dzieje matematyki polskiej. Dzieje matematyki polskiej. Bedlewo, 22.05.2012 - 27.05.2012. Wroclaw: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroclawskiego. 2012, s. 9-20. ISBN 978-83-910055-4-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
80.Karel Zahradník (1848-1916). Praha - Záhřeb - Brno.
Bečvářová, M. - Čižmár, J.
Praha: Matfyzpress. 2011, ISBN 978-80-7378-158-3.
Vědecká kniha česky
81.Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
Notice from the International Society for Mathematical Sciences, Scientiae Mathematicae Japonicae. 2011, !!!(1), s. 1-9.
Článek
82.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
32. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 26.08.2011 - 30.08.2011. Praha: Matfyzpress. 2011, ISBN 978-80-7378-172-9.
Sborník
83.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: 43. konferencia slovenských matematikov. 43. konferencia slovenských matematikov. Jasná pod Chopkom, 01.12.2011 - 04.12.2011. Žilina: Slovenská matematická spoločnosť. 2011, s. 49-58. ISBN 978-80-554-0454-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
84.32. mezinárodní konference Historie matematiky 2011 .
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), s. 53-55. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
85.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his Studies in Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, J.
In: X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik,. Wien, 30.05.2011 - 03.06.2011. Wien: Technische Universität. 2011, s. 155-168.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
86.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
XXIIIth International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2011, ISBN 978-80-7378-190-3.
Sborník
87.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BINDER, Ch., eds. Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). XXIIIth International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2011, s. 9-31. ISBN 978-80-7378-190-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
88.150 years since the birth of the Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
25.05.2011.
Nepublikovaná přednáška
89.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), s. 50-52. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
90.Jarník's Notes of the Lecture Course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göttingen 1928)
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-113-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
91.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
Symposium Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire, XXIII th International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-114-9.
Sborník
92.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BINDER, Ch., eds. Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). Symposium Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire, XXIII th International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 9-31. ISBN 978-80-7378-114-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
93.The History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
European mathematical Society Newsletter. 2010, 0(77), s. 37-39. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
94.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-128-6.
Sborník
95.Quido Vetter (1881-1960) český historik exaktních věd světového jména
Bečvářová, M.
Československý časopis pro fyziku. 2010, 60(6), s. 382-386. ISSN 0009-0700.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
96.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2010, 19(1), s. 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
97.111 let od příchodu Karla Zahradníka do Brna
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 103-112. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
98.Metodika některých prací z historie matematiky.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 93-102. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
99.Jan Sobotka (1862-1931)
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-121-7.
Kniha - sborník (pro KAP)
100.Matematika v proměnách věků VI
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-146-0.
Sborník
101.Matematický proseminář
Bečvářová, M.
In: SLAVÍK, A., BEČVÁŘOVÁ, M., a BEČVÁŘ, J., eds. Jak připravit učitele matematiky. Jak připravit učitele matematiky. Praha, 23.09.2010 - 25.09.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 29-34. ISBN 978-80-7378-142-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
102.Jak připravit učitele matematiky
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Slavík, A. ed.
Jak připravit učitele matematiky. Praha, 23.09.2010 - 25.09.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-142-2.
Sborník
103.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 209-219. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
104.Matematický život v Praze v 50. a 60. letech 20. století.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 187-198. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
105.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his studies in Goettingen
Bečvářová, M.
29.11.2010.
Nepublikovaná přednáška
106.Z korespondence Františka Vyčichla Vladimíru Kořínkovi
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 220-231. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
107.České kořeny bulharské matematiky
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2009, ISBN 978-80-7378-079-1.
Vědecká kniha česky
108.O jedné maturitní zkoušce
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, s. 87-92. ISBN 978-80-7378-092-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
109.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, ISBN 978-80-7378-092-0.
Sborník
110.How to Fix an Election Honestly! Ivan Petrov Salabashev's Novel Voting Procedure in Bulgaria, 1879-1880
Bečvářová, M.
Annals of Science. 2009, 66(3), s. 397-406. ISSN 0003-3790.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
111.Česko-francouzská spolupráce v matematice v 19. století
Bečvářová, M.
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Česko-francouzská spolupráce v matematice. Praha, 22.01.2001. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 2009, s. 55-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
112.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), s. 60-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
113.IX. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), s. 58-59. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
114.Czech Mathematicians and their Role in the Development of Mathematics in the Balkan
Bečvářová, M.
In: Book of Abstracts and List of Participants, XXIII International Congress of History of Science and Technology, 28 July - 2 August 2009. XXIII Intermational Congress of History of Science and Technology. Budapest, 28.07.2009 - 02.08.2009. Budapest: International Union for History and Philosophy of Science and Technology. 2009, s. 74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
115.29. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, ISBN 978-80-7378-048-7.
Sborník
116.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2008, 2(---), s. 201-214. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
117.Teodor Monin (1858-1893), první vysokoškolský profesor matematiky v Bulharsku
Bečvářová, M.
Homo Bohemicus, Izdanie na Bochemija klub. 2008, ---(1), s. 5-14. ISSN 1312-9252.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
118.Emil Weyr und sein italienischer Aufenthalt
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Škoda, J.
Sudhoffs Archiv. 2008, 92(1), s. 98-113. ISSN 0039-4564.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
119.Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918
Bečvářová, M.
Praha: Matfyzpress. 2008, ISBN 978-80-7378-028-9.
Vědecká kniha česky
120.Archimédovy práce česky
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 93-102. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
121.České překlady a čeští překladatelé Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
In: Eukleides: Základy geometrie. Eukleides: Základy geometrie. Plzeň, 10.04.2008. Plzeň: ZČU Plzeň. 2008, s. 9-48. ISBN 978-80-7043-754-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
122.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 29. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2008, 17(1), s. 59-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
123.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Sborník resumé. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 1.
Abstrakt ve sborníku
124.Emil Weyr (1848-1894). A Noted Czech Geometer
Bečvářová, M.
In: Czech and Slovak Culture in international and Global Context, selected papers from the 23rd SVU World Congress. The 23rd SVU World Congress. České Budějovice, 24.06.2006 - 02.07.2006. České Budějovice: Tomáš Halama. 2008, s. 494-502. ISBN 978-80-87082-08-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
125.Netradiční algoritmy základních matematických operací
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj 5. celostátní semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. 5. celostátní seminář učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. Ústí nad Orlicí, 15.10.2008 - 17.10.2008. Ústí nad Orlicí: JČMF. 2008, s. 41-42.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
126.How to fix an election honestly?
Bečvářová, M.
In: IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien, 12.05.2008 - 18.05.2008. Wien: TU Wien. 2008, s. 13-20.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
127.Práce historika matematiky
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 73-90. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
128.History of Mathematics as a Part of Mathematical Education
Bečvářová, M.
In: Proceedings of the 5th European Summer University. The 5th European Summer University. Praha, 19.07.2007 - 24.07.2007. Plzeň: Vydavatelský servis. 2008, s. 559-566. ISBN 978-80-86843-19-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
129.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zabravenijat učitel, matematik, etnograf i pisatel
Bečvářová, M. - Grigorov, D.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 201-202. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
130.Františe Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 185-201. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
131.Počítání na březích Eufratu a Tigridu
Bečvářová, M.
In: Kapka metanového deště. Praha: Dokořán. 2007, s. 55-69. ISBN 978-80-7363-091-1.
Kapitola v jiné knize česky
132.Česká matematická komunita 1848-1918
Bečvářová, M.
2007. Docentská habilitační práce. Praha: ČVUT v Praze.
Docentská habilitační práce
133.8. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), s. 195-196. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
134.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03639-6.
Vědecká kniha česky
135.Sto let od narození Václava Pleskota
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), s. 244-247. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
136.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), s. 196-197. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
137.Proč učit matematiku aneb jeden příklad z politické historie
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M., ed. Historie matematiky. 28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, s. 15-18. ISBN 978-80-7378-016-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
138.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed.
28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, ISBN 978-80-7378-016-6.
Sborník
139.Matematika v proměnách věků V
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
1. vyd. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2007, ISBN 978-80-7378-017-3.
Kniha - sborník (pro KAP)
140.Calvin C. Moore: Mathematics at Berkeley. A History. A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
141.Andreas K. Heyne, Alice K. Heyne, Elena S. Pini: Leonhard Euler. Ein Mann, mit dem man rechnen kann, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlin, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
142.C. Edward Sandifer: The Early Mathematics of Leonhard Euler. Published and Distributed by Mathematical Association of America, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 62. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
143.Jean-Paul Pier: Mathématiques entre savoir et connaissance, Vuibert, Paris, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
144.Rudolf Taschner: Numbers at Work. A Cultural Perspective, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 63. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
145.R. Sivaramakrishnan: Certain Number-Theoretic Episodes in Algebra, Pure and Applied Ma-thematics, A Series of Monographs and Textbooks, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), s. 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
146.Jörg Bewersdorff: Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective, Students Mathe-matical Library, Volume 35, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), s. 52. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
147.Philip J. Davis: Mathematics and Common Sense. A Case of Creative Tension, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 56. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
148.Steve Batterson: Pursuit of Genius. Flexner, Einstein, and the Early Faculty at the Institute for Advanced Study, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 55. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
149.Karel Zahradník 1848-1916
Bečvářová, M. - Dadič, Ž., - Madrešič, S.
Zagreb: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, edice Spomenica preminulim akademicima. 2007, ISBN 978-953-154-765-9.
Zahraniční vědecká kniha
150.Greg N. Frederickson: Piano-Hinged Dissections. Time to Fold! A K Peters, Wellesley, Mas-sachusetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 57. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
151.Překlad Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
G-slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2007, 4(8), s. 29-46. ISSN 1336-524X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
152.Euclid's Elements in the Czech lands
Bečvářová, M.
19.04.2007.
Nepublikovaná přednáška
153.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
22.05.2007.
Nepublikovaná přednáška
154.O škole a vzdělávání
Bečvářová, M. ed.
Matematika - základ evropské vzdělanosti. Hradec Králové, 20.09.2007 - 21.09.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, ISBN 978-80-7378-029-6.
Sborník
155.Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71
Bečvář, J. - Bečvářová, M., - Škoda, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-01-03438-0.
Jiná kniha česky
156.Life and Work of Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Moravia from World Perspective. 22th World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Olomouc, 26.06.2004 - 04.07.2004. Ostrava: Repronis. 2006, s. 276-283. ISBN 80-7329-129-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
157.Bernhelm Booş--Bavnbek, Jens Hoyrup (eds.): Mathematics and War, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2003
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 47. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
158.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), s. 140-141. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
159.25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(1), s. 78-79. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
160.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 48. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
161.D. Flament: Histoire des nombres complexes. Entrée algebre et géométrie, CNRS Editions, Paris, 2003,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 50. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
162.Andrea del Centina, Alessandra Fiocca, Giunia Adini, Maria Luisa Tanganelli: The Archive of Guglielmo Libri from its Dispersal to the Collections at the Biblioteca Moreniana
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), s. 48-49. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
163.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2005, 130(4), s. 448. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
164.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
14.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
165.Algebra v Mezopotámii
Bečvářová, M.
30.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
166.Aritmetické operace v Mezopotámii
Bečvářová, M.
23.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
167.The Technical Education Humanization or Results of a Small Experiment
Bečvářová, M.
24.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
168.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
18.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
169.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
23.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
170.Italský pobyt Emila Weyra v letech 1870 až 1871
Bečvářová, M.
17.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
171.Spanilé jízdy českých matematiků
Bečvářová, M.
26.04.2005.
Nepublikovaná přednáška
172.Emil Weyr a Itálie
Bečvářová, M.
04.01.2005.
Nepublikovaná přednáška
173.Euclid's Elements in the Czech Lands
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2005, 13(!!!), s. 156-167. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
174.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
07.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
175.Hospodářské výpočty v Mezopotámii
Bečvářová, M.
21.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
176.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
07.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
177.Steve Russ: The Mathematical Works od Bernard Bolzano, Oxford University Press, 2004
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), s. 54-55. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
178.Kvadratické rovnice řešené pravítkem a kružítkem
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 13.10.2004 - 15.10.2004. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní. 2004, s. 21.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
179.Kvadratické rovnice v historii matematiky
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 13.10.2004 - 15.10.2004. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní. 2004, s. 16-19.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
180.Letní školy z historie matematiky
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a FUCHS, E., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 242-253. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
181.Augustin Pánek (1843-1908)
Bečvářová, M.
In: FUCHS, E. a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 206-234. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
182.Život a dílo matematika Karla Zahradníka (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Olomouc, 26.06.2004 - 04.07.2004. Olomouc: Centrum pro Československá exilová studia při katedře historie FF UP, Olomouc. 2004, s. 111-112.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
183.24. letní mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2004, 37(1), s. 52-54. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
184.M. Anderson, V. Katz, R. Wilson (ed.): Sherlock Holmes in Babylon and Other Tales of Mathematical History
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(54), s. 40. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
185.S. Schönbeck: S. Schönbeck: Euklid. Um 300 v. Ch
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2004, 129(!!!), s. 336. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
186.M. Emmer, M. Manaresi: Mathematics, Art, Technology and Cinema
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(51), s. 39. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
187.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
188.Josef Úlehla (1852-1933)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), s. 39-48. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
189.Czech Project in History of Mathematics. (Biographical Monographs. Evaluation of Scientific and Pedagogical Work)
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2004, 12(1), s. 40-48. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
190.Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Vymazalová, H. ed.
1. vyd. Praha: Prometheus. 2003, ISBN 80-7196-255-4.
Kniha - sborník (pro KAP)
191.The Honors Class Hilbert's Problems and Their Solvers
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(50), s. 32. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
192.The Evolution of an International Mathematical Research Community 1800-1945
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(50), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
193.Remarkable Mathematicians From Euleur to von Neumann
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(49), s. 33. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
194.Starověká Mezopotámie
Bečvářová, M.
In: VYMAZALOVÁ, H., BEČVÁŘOVÁ, M., a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus. 2003, s. 179-199. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky
195.Matematika ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M., BEČVÁŘ, J., a VYMAZALOVÁ, H., eds. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus. 2003, s. 200-371. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky
196.6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 24. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 12(1), s. 59-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
197.Josef Lošťák
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(4), s. 218-227. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
198.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (2)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(2), s. 105-113. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
199.De la Méthode. (Recherches en histoire et philosophie des mathématiques)
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(49), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
200.Il Manoscritto Parigino di Abel. Conservato nella Biblioteca Moreniana di Firenze
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(48), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
201.Geometry. Our Cultural Heritage
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(48), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
202.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Praha, 26.04.2003 - 27.04.2003. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 2003, s. 161-173. ISBN 80-7325-018-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
203.Rockefeller and the Internalization of Mathematics Between the two World Wars
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2003, 128(2), s. 217-218. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
204.Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady
Bečvářová, M.
Praha: Prometheus. 2002, ISBN 80-7196-233-3.
Jiná kniha česky
205.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuehofen an der Ybbs, 28.04.2002 - 04.05.2002. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte. 2002, s. 119-126.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
206.Karel Pánek (1849-1904)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 10(4), s. 253-256. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
207.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 11(1), s. 49-58. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
208.Zrod řecké matematiky
Bečvářová, M.
19.02.2002.
Nepublikovaná přednáška
209.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
10.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
210.Zápis čísel v Evropě v letech 600-1600
Bečvářová, M.
27.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
211.Matematika ve starověké Mezopotánii I
Bečvářová, M.
23.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
212.Matematika ve staré Mezopotánii II
Bečvářová, M.
07.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
213.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
01.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
214.Matematika ve starověké Mezopotánii III
Bečvářová, M.
21.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
215.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
13.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
216.Zajímavé matematické příklady ze staré Mezopotámie
Bečvářová, M.
11.10.2002.
Nepublikovaná přednáška
217.Algebra ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
24.10.2002.
Nepublikovaná přednáška
218.Působení F. J. Studničky na pražské universitě
Bečvářová, M.
19.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
219.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
14.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
220.Euclid's Elements in the Czech Republic
Bečvářová, M.
02.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
221.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
10.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
222.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
09.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
223.R.Siegmund-Schultze: Rockefeller and the Internationalization og Mathematics Between the Two World Wars
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 32-33. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
224.C.-P. Bruter: La construction des nombres Histoire et épistémologie
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(39), s. 28. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
225.J. Fauvel, R. Flood, R. Wilson (eds.): Oxford Figures: 800 Yers of the Mathematical Sciences
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
226.J. W. Dauben (ed.): The History of Mathematics from Antiquity to Present:A Selective Annoted Biblio praphy
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
227.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 9(3), s. 181-183. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
228.G. M. Phillips: Two Millenia of Mathematics. From Anclinudes to Gauss
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 31. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
229.Eukleidovy Základy - rozbor I. knihy
Bečvářová, M.
09.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
230.Přijímací zkoušky na pražské technice v 19. a 20. století
Bečvářová, M.
27.02.2001.
Nepublikovaná přednáška
231.Zlatý věk řecké matematiky
Bečvářová, M.
04.04.2001.
Nepublikovaná přednáška
232.Metodika práce-biografie a monografie jako prostředek hodnocení vědecké a pedagogické práce
Bečvářová, M.
23.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
233.Počítání na abaku, na linách a na prstech, zápisy čísel
Bečvářová, M.
23.03.2001.
Nepublikovaná přednáška
234.Číselné systémy neevropských civilizací
Bečvářová, M.
08.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
235.Početní algoritmy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
06.04.2001.
Nepublikovaná přednáška
236.Číselná symbolika starých civilizací Asie a Ameriky
Bečvářová, M.
11.12.2001.
Nepublikovaná přednáška
237.F.J.Studnička a JČMF a neb jak se píší monografie
Bečvářová, M.
23.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
238.Svět čte Eukleida
Bečvářová, M.
21.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
239.Maturitní zkoušky a přijímací zkoušky
Bečvářová, M.
17.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
240.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Informace Matematické Vědecké Sekce JČMF. 2001, 0(56), s. 11-13.
Článek
241.Česko-francouzské kontakty v 19. století
Bečvářová, M.
22.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
242.Jak lidé zapisovali čísla
Bečvářová, M.
21.08.2001.
Nepublikovaná přednáška
243.Eukleides v Čechách
Bečvářová, M.
09.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
244.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
06.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
245.Středověké školy
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 121-139. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
246.Augustin Pánek
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), s. 60-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
247.5. Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 22. letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
248.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
05.12.2001.
Nepublikovaná přednáška
249.Početní algoritmy ve středověku
Bečvářová, M.
21.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
250.Středověké knihovny
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 141-149. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
251.Středověké početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 231-263. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
252.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 341-375. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
253.N. Guicciardi: Reading The Principia. The Debate on Newton's Mathematical Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 2000, 0(35), s. 35-36. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
254.Rekreační matematika 2
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(2), s. 85-93. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
255.Humanizace technického školství aneb výsledky malého experimentu
Bečvářová, M.
Aula. 2000, 8(2), s. 21-24. ISSN 1210-6658.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
256.Rekreační matematika 4
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(4), s. 214-221. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
257.Rekreační matematika 3
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(3), s. 152-159. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
258.X. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 21. letní škola historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 9(1), s. 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
259.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 11.10.2000 - 13.10.2000. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní. 2000, s. 15-22.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
260.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 11.10.2000 - 13.10.2000. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní. 2000, s. 22-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
261.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
In: Sborník 26. konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč. 26. konference VŠTEZ. Lázně Bohdaneč, 04.09.2000 - 06.09.2000. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2000, s. 5-10. ISBN 80-7015-732-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
262.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
05.09.2000.
Nepublikovaná přednáška
263.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
11.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
264.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
12.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
265.Eukleidovy Základy: tištěné verze,kritické verze
Bečvářová, M.
21.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
266.Eukleidovy Základy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
07.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
267.Eukleidovy Základy v řeckém, římském a arabském světě
Bečvářová, M.
24.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
268.Eukleidovy Základy včera, dnes a zítra
Bečvářová, M.
27.08.2000.
Nepublikovaná přednáška
269.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
25.08.2000.
Nepublikovaná přednáška
270.Jak ze střední školy na vysokou školu v 19. století a v první polovine 20. století
Bečvářová, M.
10.04.2000.
Nepublikovaná přednáška
271.Eukleidovy Základy: první kniha
Bečvářová, M.
19.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
272.Eukleidovy Základy - česká verze, čeští překladatelé
Bečvářová, M.
05.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
273.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
Pražská technika. 2000, 2(03), s. 7-10.
Článek
274.Matériaux pourl' histoire de mathématiques an XXe siécle
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999, 0(33), s. 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
275.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999, 0(33), s. 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
276.Z historie Jednoty 1862-1869
Bečvářová, M.
1. vyd. Praha: Prometheus. 1999, ISBN 80-7196-141-8.
Vědecká kniha česky
277.Maturitní zkoušky IV
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(4), s. 238-247. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
278.Maturitní zkoušky III
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(3), s. 168-174. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
279.Maturitní zkoušky II
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(2), s. 81-89. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
280.4. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 20.letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), s. 61-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
281.Rekreační matematika (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), s. 13-20. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
282.Život a dílo F. J. Studničky
Bečvářová, M.
01.03.1999.
Nepublikovaná přednáška
283.Středověké početné algoritmy
Bečvářová, M.
08.12.1999.
Nepublikovaná přednáška
284.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
12.10.1999.
Nepublikovaná přednáška
285.(Významní matematici 13.-15. století) Matematika II
Bečvářová, M.
26.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
286.Početní algoritmy (středověké matematiky)
Bečvářová, M.
25.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
287.Univerzity ve středověku
Bečvářová, M.
24.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
288.Zakladatelé JČMF
Bečvářová, M.
18.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
289.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
08.04.1999.
Nepublikovaná přednáška
290.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
26.04.1999.
Nepublikovaná přednáška
291.Matériaux pour l'histoire de mathématiques an XXe siécle: autor monografie je J.J.Risler
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998
Recenze monografie (v časopisu)
292.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters-autor monografie je K.H.Parshall
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998
Recenze monografie (v časopisu)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity
Bečvářová, M.
2018 - 2020
GA18-00449S
2.Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
2009 - 2011
GA409/09/0012
3.Život a dílo Josefa Smolíka (1832-1915)
Bečvářová, M.
2004 - 2006
GA409/04/1487
4.Dějiny matematiky jako společensko-vědní předmět
Bečvářová, M.
2003 - 2003
2529/F5
5.Seminář z matematiky
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2140
6.Historie technického školství
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2141
7.Euklidovy základy a jejich česká verze
Bečvářová, M.
2000 - 2001
GA201/00/P026
8.Matematika pro kombinovane studium
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1936/F4
9.Humanizace výuky na FD ČVUT
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1937/F5
10.Dějiny matematiky na Dopravní fakultě ČVUT
Bečvářová, M.
1999 - 1999
0755/F4
11.Podpora vydání monografie: Život a dílo Františka Josefa Studničky (1836-1903)
Bečvářová, M.
1998 - 1998
GA201/98/0529