prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890704
E-mail:
Martina.Becvarova@cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11LA - Lineární algebra
Cvičení:
11CAL2 - Calculus 2
11LA - Lineární algebra

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Women and mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
02.05.2018.
Nepublikovaná přednáška
2.Převoznické úlohy aneb od hříčky ke strategii
Bečvářová, M.
In: 39. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. 39. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Kouty u Ledče nad Sázavou, 22.05.2017 - 26.05.2017. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2017, s. 11-18. ISBN 978-80-7560-060-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
3.River-crossing problems or from the pun to the strategy
Bečvářová, M.
In: Book of Abstracts, Stochastika 2017, Kohútka, February 5–10, 2017,. Stochastika 2017. Kohútka, 05.02.2017 - 10.02.2017. Praha: MFF UK. 2017, s. 4-7.
Abstrakt ve sborníku
4.Letters from Eduard Weyr (1878–1879)
Bečvářová, M.
In: Correspondence of Luigi Cremona (1830–1903). Turnhout: Brepols Publishers. 2017, s. 1661-1665. ISBN 978-2-503-55453-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
5.Letters from Emil Weyr with a letter from František Houdek (1870–1891)
Bečvářová, M.
In: Correspondence of Luigi Cremona (1830–1903). Turnhout: Brepols Publishers. 2017, s. 1665-1707. ISBN 978-2-503-55453-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
6.Prague Universities as an Example of the University in Austro-Hungarian Empire: Mathematicians and their Activities
Bečvářová, M.
In: Minerva armata. Le università e la Grande guerra. Bologna: Clueb Casa. 2017, s. 127-139. ISBN 978-88-491-5540-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize
7.37. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2017, 50(1), s. 75-76. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
8.Gerhard Hermann Waldemar Kowalewski and his two Prague periods
Bečvářová, M.
13.09.2017.
Nepublikovaná přednáška
9.Women and Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
21.04.2017.
Nepublikovaná přednáška
10.Women and Mathematics at the Universities in Prague
Bečvářová, M.
12.01.2017.
Nepublikovaná přednáška
11.XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2017, 50(3), s. 215-2016. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
12.Women and mathematics at the universities in Prague (from 1900 until 1945) century
Bečvářová, M.
Oberwolfach Reports. 2017, 14(1), s. 122-125. ISSN 1660-8933.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
13.Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2017, 50(3), s. 217-219. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
14.Plimpton 322 – přelomový objev
Bečvářová, M. - Veselý, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2017, 62(4), s. 254-263. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
15.Matematická úloha o závěti
Bečvářová, M.
In: 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Luhačovice, 23.05.2016 - 27.05.2016. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2016, s. 21-24. ISBN 978-80-7395-986-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
16.Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
In: XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Namenspatrone und Taufpaten. Wie mathematische Begriffe zu ihrem Namen kamen. Mamesaints and Godfathers – How mathematical concepts are baptized). XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Namenspatrone und Taufpaten. Wie mathematische Begriffe zu ihrem Namen kamen. Mamesaints and Godfathers – How mathematical concepts are baptized). Wien, 01.05.2016 - 07.05.2016. Vídeň: Technische Universität Wien. 2016, s. 96-102.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Prague University as an Example of the University in Austro-Hungarian Monarchy
Bečvářová, M.
30.07.2016.
Nepublikovaná přednáška
18.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
19.11.2016.
Nepublikovaná přednáška
19.Deskriptivní geometrie na Německé univerzitě v Praze – obor bez budoucnosti a perspektiv
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 93-114. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.XII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 216-218. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
21.Životní jubileum profesora Beloslava Riečana
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), s. 243-245. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
22.D. Trkovská: Historický vývoj geometrických transformací, edice Dějiny matematiky ...
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), s. 85-87. ISSN 0032-2423.
Recenze monografie (v časopisu)
23.Carl Friedrich Gauss a pražská univerzita
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), s. 189-196. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
24.Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945
Bečvářová, M.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2016, ISBN 978-80-246-3182-0.
Vědecká kniha česky
25.Zbyněk Nádeník devadesátiletý
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), s. 72. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
26.Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, ISBN 978-80-7378-317-4.
Sborník
27.Historie matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 59-92. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
28.Women and mathematics at the universities in Prague in the first half of the 20th century
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2016, 10(1), s. 133-167. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
29.Sedm desetiletí Vojtecha Bálinta
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(4), s. 323-325. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
30.36. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 215-216. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
31.Minerva armata – Le università e la Grande guerra
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 218-220. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
32.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2015, 23(2), s. 127-128. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
33.Matematika a matematici za 1. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), s. 121-123. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
34.Životní jubileum Jána Čižmára
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2015, 60(4), s. 355-356. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
35.Jak podvádět při volbách čestně!
Bečvářová, M.
In: 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Třešť, 25.05.2015 - 29.05.2015. Pardubice: Universita Pardubice. 2015, s. 15-20. ISBN 978-80-7395-899-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
36.Karl Löwner and his Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians
Bečvářová, M. - Netuka, I.
1. vyd. Zürich: European Mathematical Society. 2015, ISBN 978-3-03719-144-6.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností
37.„Akreditace“ matematiky před 77 lety
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 36.mezinárodní konference Historie matematiky. 36.mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 21.08.2015 - 25.08.2015. Praha: Matfyzpress. 2015, s. 113-124. ISBN 978-80-7378-297-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.Geometrie
Bečvářová, M. - Bečvář Jindřich, J.
In: Akademická encyklopedie českých dějin. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i.. 2015, s. 378-380. ISBN 978-80-7286-268-9.
Kapitola v jiné knize česky
39.36.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
36.mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 21.08.2015 - 25.08.2015. Praha: Matfyzpress. 2015, ISBN 978-80-7378-297-9.
Sborník
40.Mathematische Kraenzchen in Prague -- Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
11.06.2015.
Nepublikovaná přednáška
41.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
23.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
42.The Study of History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), s. 69-75. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
43.Exaktní vědy a matematiky ve střední a východní Evropě od poloviny 19. století do 2. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), s. 123-125. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
44.Mathematische Kränzchen in Prague – A Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), s. 41-68. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
45.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), s. 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
46.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), s. 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
47.Olomoucký konkurz
Bečvářová, M. - Moravec, L., - Škoda, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 113-126. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
48.Zkoušky učitelské způsobilosti (před německou zkušební komisí)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 99-112. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
49.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, ISBN 978-80-7378-265-8.
Sborník
50.The role of Czech mathematicians in the Balkans (1850−1900)
Bečvářová, M.
Technical Transactions. 2014, 7(1-NP), s. 37-57. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
51.Matematický věneček
Bečvářová, M.
04.04.2014.
Nepublikovaná přednáška
52.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), s. 60-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
53.XI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), s. 62-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
54.Mezinárodní konference Perception of Science in Central and Eastern Europe in the Period 1850-1920
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2013, 56(3), s. 205-209. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
55.The Union of Czech Mathematicians and Physicists: The First 150 Years
Bečvářová, M.
The Mathematical Intelligencer. 2013, 35(1), s. 28-35. ISSN 0343-6993.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
56.Bez znalosti matematiky nebylo by státu ...
Bečvářová, M.
28.11.2013.
Nepublikovaná přednáška
57.Unique Historical Documents or Jarník’s Mathematical Notebooks from Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Revista Brasileira de História da Matemática (an international journal on the History of Mathematics). 2013, 13(26), s. 47-60. ISSN 1519-955X. Dostupné z: http://www.rbhm.org.br/
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
58.Ludwig Berwald
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities. 2013, s. 18-24. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
59.Georg Pick
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities. 2013, s. 158-162. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
60.Pražský věneček
Bečvářová, M.
17.12.2013.
Nepublikovaná přednáška
61.Jedna úloha z historie
Bečvářová, M.
In: ČERNOŠEK, Z., ed. 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Třeboň, 27.05.2013 - 31.05.2013. Pardubice: Universita Pardubice. 2013, s. 21-24. ISBN 978-80-7395-611-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
62.J. S. Vaněček a L. Cremona (nově objevená korespondence)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 34. mezinárodní konference Historie matematiky. 34. mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 23.08.2013 - 27.08.2013. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2013, s. 63-80. ISBN 978-80-7378-234-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
63.Václav Láska and applied mathematics in Lwów and Prague
Bečvářová, M.
In: BINDER, Ch., ed. XI. Österreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. XI. Österreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. Miesenbach, 22.04.2012 - 28.04.2012. Wien: Technische Universität in Wien. 2013, s. 61-74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
34. mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 23.08.2013 - 27.08.2013. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2013, ISBN 978-80-7378-234-4.
Sborník
65.History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
22.05.2012.
Nepublikovaná přednáška
66.Jednota českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. Praha, 28.03.2012. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2012, s. 6-16.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Václav Láska w Polsce
Bečvářová, M.
In: Dzieje matematyki polskiej. Dzieje matematyki polskiej. Bedlewo, 22.05.2012 - 27.05.2012. Wroclaw: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroclawskiego. 2012, s. 9-20. ISBN 978-83-910055-4-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
68.Staré početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K. 2012, s. 42-59. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky
69.Recepce Archimédova díla v Evropě a českých zemích
Bečvářová, M.
In: HALAS, Z., ed. Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Praha: MATFYZPRESS. 2012, s. 23-42. edice Dějiny matematiky, sv. 54. sv. 54. ISBN 978-80-7378-228-3.
Kapitola v jiné knize česky
70.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K. 2012, s. 24-41. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky
71.33.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(4), s. 303-305. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
72.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), s. 55-57. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
73.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 33. mezinárodní konference Historie matematiky. 33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 11-118. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
74.33. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-208-5.
Sborník
75.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Rákosník, J.
Akademický bulletin. 2012, !!!(6), s. 24-26. ISSN 1210-9525.
Článek
76.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2012, 20(2), s. 69-75. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
77.Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M. - Bečvář, J. - Dlab, V., - Slavík, A.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-203-0.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
78.Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-189-7.
Vědecká kniha česky
79.60 let Matematicko-fyzikální fakulty UK
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 33. mezinárodní konference Historie matematiky. 33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 119-162. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), s. 53-55. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
81.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
32. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 26.08.2011 - 30.08.2011. Praha: Matfyzpress. 2011, ISBN 978-80-7378-172-9.
Sborník
82.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: 43. konferencia slovenských matematikov. 43. konferencia slovenských matematikov. Jasná pod Chopkom, 01.12.2011 - 04.12.2011. Žilina: Slovenská matematická spoločnosť. 2011, s. 49-58. ISBN 978-80-554-0454-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
83.Karel Zahradník (1848-1916). Praha - Záhřeb - Brno.
Bečvářová, M. - Čižmár, J.
Praha: Matfyzpress. 2011, ISBN 978-80-7378-158-3.
Vědecká kniha česky
84.Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
Notice from the International Society for Mathematical Sciences, Scientiae Mathematicae Japonicae. 2011, !!!(1), s. 1-9.
Článek
85.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his Studies in Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, J.
In: X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik,. Wien, 30.05.2011 - 03.06.2011. Wien: Technische Universität. 2011, s. 155-168.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
86.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), s. 50-52. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
87.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
XXIIIth International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2011, ISBN 978-80-7378-190-3.
Sborník
88.150 years since the birth of the Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
25.05.2011.
Nepublikovaná přednáška
89.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BINDER, Ch., eds. Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). XXIIIth International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2011, s. 9-31. ISBN 978-80-7378-190-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
90.32. mezinárodní konference Historie matematiky 2011 .
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), s. 53-55. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
91.Z korespondence Františka Vyčichla Vladimíru Kořínkovi
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 220-231. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
92.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 209-219. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
93.Matematický život v Praze v 50. a 60. letech 20. století.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 187-198. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
94.Jarník's Notes of the Lecture Course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göttingen 1928)
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-113-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
95.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-128-6.
Sborník
96.The History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
European mathematical Society Newsletter. 2010, 0(77), s. 37-39. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
97.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BINDER, Ch., eds. Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). Symposium Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire, XXIII th International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 9-31. ISBN 978-80-7378-114-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
98.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
Symposium Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire, XXIII th International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-114-9.
Sborník
99.Metodika některých prací z historie matematiky.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 93-102. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
100.Jak připravit učitele matematiky
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Slavík, A. ed.
Jak připravit učitele matematiky. Praha, 23.09.2010 - 25.09.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-142-2.
Sborník
101.Jan Sobotka (1862-1931)
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-121-7.
Kniha - sborník (pro KAP)
102.Quido Vetter (1881-1960) český historik exaktních věd světového jména
Bečvářová, M.
Československý časopis pro fyziku. 2010, 60(6), s. 382-386. ISSN 0009-0700.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
103.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2010, 19(1), s. 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
104.111 let od příchodu Karla Zahradníka do Brna
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 103-112. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
105.Matematika v proměnách věků VI
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-146-0.
Sborník
106.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his studies in Goettingen
Bečvářová, M.
29.11.2010.
Nepublikovaná přednáška
107.Matematický proseminář
Bečvářová, M.
In: SLAVÍK, A., BEČVÁŘOVÁ, M., a BEČVÁŘ, J., eds. Jak připravit učitele matematiky. Jak připravit učitele matematiky. Praha, 23.09.2010 - 25.09.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 29-34. ISBN 978-80-7378-142-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
108.O jedné maturitní zkoušce
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, s. 87-92. ISBN 978-80-7378-092-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
109.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, ISBN 978-80-7378-092-0.
Sborník
110.České kořeny bulharské matematiky
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2009, ISBN 978-80-7378-079-1.
Vědecká kniha česky
111.Czech Mathematicians and their Role in the Development of Mathematics in the Balkan
Bečvářová, M.
In: Book of Abstracts and List of Participants, XXIII International Congress of History of Science and Technology, 28 July - 2 August 2009. XXIII Intermational Congress of History of Science and Technology. Budapest, 28.07.2009 - 02.08.2009. Budapest: International Union for History and Philosophy of Science and Technology. 2009, s. 74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
112.How to Fix an Election Honestly! Ivan Petrov Salabashev's Novel Voting Procedure in Bulgaria, 1879-1880
Bečvářová, M.
Annals of Science. 2009, 66(3), s. 397-406. ISSN 0003-3790.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
113.Česko-francouzská spolupráce v matematice v 19. století
Bečvářová, M.
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Česko-francouzská spolupráce v matematice. Praha, 22.01.2001. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 2009, s. 55-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
114.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), s. 60-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
115.IX. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), s. 58-59. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
116.Netradiční algoritmy základních matematických operací
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj 5. celostátní semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. 5. celostátní seminář učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. Ústí nad Orlicí, 15.10.2008 - 17.10.2008. Ústí nad Orlicí: JČMF. 2008, s. 41-42.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
117.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zabravenijat učitel, matematik, etnograf i pisatel
Bečvářová, M. - Grigorov, D.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 201-202. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
118.Emil Weyr und sein italienischer Aufenthalt
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Škoda, J.
Sudhoffs Archiv. 2008, 92(1), s. 98-113. ISSN 0039-4564.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
119.Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918
Bečvářová, M.
Praha: Matfyzpress. 2008, ISBN 978-80-7378-028-9.
Vědecká kniha česky
120.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2008, 2(---), s. 201-214. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
121.Teodor Monin (1858-1893), první vysokoškolský profesor matematiky v Bulharsku
Bečvářová, M.
Homo Bohemicus, Izdanie na Bochemija klub. 2008, ---(1), s. 5-14. ISSN 1312-9252.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
122.29. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, ISBN 978-80-7378-048-7.
Sborník
123.Archimédovy práce česky
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 93-102. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
124.How to fix an election honestly?
Bečvářová, M.
In: IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien, 12.05.2008 - 18.05.2008. Wien: TU Wien. 2008, s. 13-20.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
125.Práce historika matematiky
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 73-90. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
126.Františe Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 185-201. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
127.History of Mathematics as a Part of Mathematical Education
Bečvářová, M.
In: Proceedings of the 5th European Summer University. The 5th European Summer University. Praha, 19.07.2007 - 24.07.2007. Plzeň: Vydavatelský servis. 2008, s. 559-566. ISBN 978-80-86843-19-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
128.Emil Weyr (1848-1894). A Noted Czech Geometer
Bečvářová, M.
In: Czech and Slovak Culture in international and Global Context, selected papers from the 23rd SVU World Congress. The 23rd SVU World Congress. České Budějovice, 24.06.2006 - 02.07.2006. České Budějovice: Tomáš Halama. 2008, s. 494-502. ISBN 978-80-87082-08-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
129.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Sborník resumé. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 1.
Abstrakt ve sborníku
130.České překlady a čeští překladatelé Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
In: Eukleides: Základy geometrie. Eukleides: Základy geometrie. Plzeň, 10.04.2008. Plzeň: ZČU Plzeň. 2008, s. 9-48. ISBN 978-80-7043-754-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
131.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 29. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2008, 17(1), s. 59-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
132.Proč učit matematiku aneb jeden příklad z politické historie
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M., ed. Historie matematiky. 28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, s. 15-18. ISBN 978-80-7378-016-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
133.Česká matematická komunita 1848-1918
Bečvářová, M.
2007. Docentská habilitační práce. Praha: ČVUT v Praze.
Docentská habilitační práce
134.8. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), s. 195-196. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
135.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03639-6.
Vědecká kniha česky
136.Sto let od narození Václava Pleskota
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), s. 244-247. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
137.Rudolf Taschner: Numbers at Work. A Cultural Perspective, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 63. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
138.C. Edward Sandifer: The Early Mathematics of Leonhard Euler. Published and Distributed by Mathematical Association of America, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 62. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
139.Jean-Paul Pier: Mathématiques entre savoir et connaissance, Vuibert, Paris, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
140.Calvin C. Moore: Mathematics at Berkeley. A History. A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
141.Andreas K. Heyne, Alice K. Heyne, Elena S. Pini: Leonhard Euler. Ein Mann, mit dem man rechnen kann, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlin, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
142.Matematika v proměnách věků V
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
1. vyd. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2007, ISBN 978-80-7378-017-3.
Kniha - sborník (pro KAP)
143.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed.
28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, ISBN 978-80-7378-016-6.
Sborník
144.O škole a vzdělávání
Bečvářová, M. ed.
Matematika - základ evropské vzdělanosti. Hradec Králové, 20.09.2007 - 21.09.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, ISBN 978-80-7378-029-6.
Sborník
145.R. Sivaramakrishnan: Certain Number-Theoretic Episodes in Algebra, Pure and Applied Ma-thematics, A Series of Monographs and Textbooks, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), s. 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
146.Jörg Bewersdorff: Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective, Students Mathe-matical Library, Volume 35, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), s. 52. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
147.Philip J. Davis: Mathematics and Common Sense. A Case of Creative Tension, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 56. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
148.Steve Batterson: Pursuit of Genius. Flexner, Einstein, and the Early Faculty at the Institute for Advanced Study, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 55. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
149.Euclid's Elements in the Czech lands
Bečvářová, M.
19.04.2007.
Nepublikovaná přednáška
150.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
22.05.2007.
Nepublikovaná přednáška
151.Překlad Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
G-slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2007, 4(8), s. 29-46. ISSN 1336-524X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
152.Karel Zahradník 1848-1916
Bečvářová, M. - Dadič, Ž., - Madrešič, S.
Zagreb: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, edice Spomenica preminulim akademicima. 2007, ISBN 978-953-154-765-9.
Zahraniční vědecká kniha
153.Greg N. Frederickson: Piano-Hinged Dissections. Time to Fold! A K Peters, Wellesley, Mas-sachusetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 57. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
154.Počítání na březích Eufratu a Tigridu
Bečvářová, M.
In: Kapka metanového deště. Praha: Dokořán. 2007, s. 55-69. ISBN 978-80-7363-091-1.
Kapitola v jiné knize česky
155.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), s. 196-197. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
156.Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71
Bečvář, J. - Bečvářová, M., - Škoda, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-01-03438-0.
Jiná kniha česky
157.Life and Work of Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Moravia from World Perspective. 22th World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Olomouc, 26.06.2004 - 04.07.2004. Ostrava: Repronis. 2006, s. 276-283. ISBN 80-7329-129-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
158.25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(1), s. 78-79. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
159.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), s. 140-141. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
160.D. Flament: Histoire des nombres complexes. Entrée algebre et géométrie, CNRS Editions, Paris, 2003,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 50. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
161.Bernhelm Booş--Bavnbek, Jens Hoyrup (eds.): Mathematics and War, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2003
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 47. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
162.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 48. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
163.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2005, 130(4), s. 448. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
164.Spanilé jízdy českých matematiků
Bečvářová, M.
26.04.2005.
Nepublikovaná přednáška
165.Emil Weyr a Itálie
Bečvářová, M.
04.01.2005.
Nepublikovaná přednáška
166.Euclid's Elements in the Czech Lands
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2005, 13(!!!), s. 156-167. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
167.Steve Russ: The Mathematical Works od Bernard Bolzano, Oxford University Press, 2004
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), s. 54-55. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
168.Andrea del Centina, Alessandra Fiocca, Giunia Adini, Maria Luisa Tanganelli: The Archive of Guglielmo Libri from its Dispersal to the Collections at the Biblioteca Moreniana
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), s. 48-49. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
169.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
18.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
170.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
23.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
171.Italský pobyt Emila Weyra v letech 1870 až 1871
Bečvářová, M.
17.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
172.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
07.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
173.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
14.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
174.Algebra v Mezopotámii
Bečvářová, M.
30.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
175.Aritmetické operace v Mezopotámii
Bečvářová, M.
23.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
176.The Technical Education Humanization or Results of a Small Experiment
Bečvářová, M.
24.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
177.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
07.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
178.Hospodářské výpočty v Mezopotámii
Bečvářová, M.
21.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
179.S. Schönbeck: S. Schönbeck: Euklid. Um 300 v. Ch
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2004, 129(!!!), s. 336. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
180.M. Emmer, M. Manaresi: Mathematics, Art, Technology and Cinema
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(51), s. 39. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
181.Czech Project in History of Mathematics. (Biographical Monographs. Evaluation of Scientific and Pedagogical Work)
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2004, 12(1), s. 40-48. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
182.24. letní mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2004, 37(1), s. 52-54. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
183.Josef Úlehla (1852-1933)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), s. 39-48. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
184.M. Anderson, V. Katz, R. Wilson (ed.): Sherlock Holmes in Babylon and Other Tales of Mathematical History
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(54), s. 40. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
185.Život a dílo matematika Karla Zahradníka (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Olomouc, 26.06.2004 - 04.07.2004. Olomouc: Centrum pro Československá exilová studia při katedře historie FF UP, Olomouc. 2004, s. 111-112.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
186.Augustin Pánek (1843-1908)
Bečvářová, M.
In: FUCHS, E. a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 206-234. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
187.Kvadratické rovnice v historii matematiky
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 13.10.2004 - 15.10.2004. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní. 2004, s. 16-19.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
188.Letní školy z historie matematiky
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a FUCHS, E., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 242-253. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
189.Kvadratické rovnice řešené pravítkem a kružítkem
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 13.10.2004 - 15.10.2004. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní. 2004, s. 21.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
190.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
191.Starověká Mezopotámie
Bečvářová, M.
In: VYMAZALOVÁ, H., BEČVÁŘOVÁ, M., a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus. 2003, s. 179-199. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky
192.Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Vymazalová, H. ed.
1. vyd. Praha: Prometheus. 2003, ISBN 80-7196-255-4.
Kniha - sborník (pro KAP)
193.Matematika ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M., BEČVÁŘ, J., a VYMAZALOVÁ, H., eds. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus. 2003, s. 200-371. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky
194.Josef Lošťák
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(4), s. 218-227. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
195.6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 24. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 12(1), s. 59-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
196.Rockefeller and the Internalization of Mathematics Between the two World Wars
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2003, 128(2), s. 217-218. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
197.Geometry. Our Cultural Heritage
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(48), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
198.Il Manoscritto Parigino di Abel. Conservato nella Biblioteca Moreniana di Firenze
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(48), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
199.Remarkable Mathematicians From Euleur to von Neumann
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(49), s. 33. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
200.De la Méthode. (Recherches en histoire et philosophie des mathématiques)
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(49), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
201.The Evolution of an International Mathematical Research Community 1800-1945
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(50), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
202.The Honors Class Hilbert's Problems and Their Solvers
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(50), s. 32. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
203.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (2)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(2), s. 105-113. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
204.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Praha, 26.04.2003 - 27.04.2003. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 2003, s. 161-173. ISBN 80-7325-018-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
205.Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady
Bečvářová, M.
Praha: Prometheus. 2002, ISBN 80-7196-233-3.
Jiná kniha česky
206.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuehofen an der Ybbs, 28.04.2002 - 04.05.2002. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte. 2002, s. 119-126.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
207.Karel Pánek (1849-1904)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 10(4), s. 253-256. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
208.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 11(1), s. 49-58. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
209.Zrod řecké matematiky
Bečvářová, M.
19.02.2002.
Nepublikovaná přednáška
210.Zápis čísel v Evropě v letech 600-1600
Bečvářová, M.
27.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
211.Matematika ve starověké Mezopotánii I
Bečvářová, M.
23.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
212.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
14.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
213.Euclid's Elements in the Czech Republic
Bečvářová, M.
02.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
214.Algebra ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
24.10.2002.
Nepublikovaná přednáška
215.Zajímavé matematické příklady ze staré Mezopotámie
Bečvářová, M.
11.10.2002.
Nepublikovaná přednáška
216.Matematika ve starověké Mezopotánii III
Bečvářová, M.
21.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
217.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
13.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
218.Matematika ve staré Mezopotánii II
Bečvářová, M.
07.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
219.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
01.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
220.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
10.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
221.Působení F. J. Studničky na pražské universitě
Bečvářová, M.
19.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
222.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
09.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
223.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
10.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
224.J. W. Dauben (ed.): The History of Mathematics from Antiquity to Present:A Selective Annoted Biblio praphy
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
225.R.Siegmund-Schultze: Rockefeller and the Internationalization og Mathematics Between the Two World Wars
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 32-33. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
226.C.-P. Bruter: La construction des nombres Histoire et épistémologie
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(39), s. 28. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
227.J. Fauvel, R. Flood, R. Wilson (eds.): Oxford Figures: 800 Yers of the Mathematical Sciences
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
228.G. M. Phillips: Two Millenia of Mathematics. From Anclinudes to Gauss
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 31. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
229.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 9(3), s. 181-183. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
230.F.J.Studnička a JČMF a neb jak se píší monografie
Bečvářová, M.
23.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
231.Svět čte Eukleida
Bečvářová, M.
21.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
232.Počítání na abaku, na linách a na prstech, zápisy čísel
Bečvářová, M.
23.03.2001.
Nepublikovaná přednáška
233.Číselné systémy neevropských civilizací
Bečvářová, M.
08.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
234.Početní algoritmy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
06.04.2001.
Nepublikovaná přednáška
235.Číselná symbolika starých civilizací Asie a Ameriky
Bečvářová, M.
11.12.2001.
Nepublikovaná přednáška
236.Metodika práce-biografie a monografie jako prostředek hodnocení vědecké a pedagogické práce
Bečvářová, M.
23.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
237.Zlatý věk řecké matematiky
Bečvářová, M.
04.04.2001.
Nepublikovaná přednáška
238.Přijímací zkoušky na pražské technice v 19. a 20. století
Bečvářová, M.
27.02.2001.
Nepublikovaná přednáška
239.Eukleidovy Základy - rozbor I. knihy
Bečvářová, M.
09.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
240.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Informace Matematické Vědecké Sekce JČMF. 2001, 0(56), s. 11-13.
Článek
241.Eukleides v Čechách
Bečvářová, M.
09.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
242.Jak lidé zapisovali čísla
Bečvářová, M.
21.08.2001.
Nepublikovaná přednáška
243.Česko-francouzské kontakty v 19. století
Bečvářová, M.
22.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
244.Maturitní zkoušky a přijímací zkoušky
Bečvářová, M.
17.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
245.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
05.12.2001.
Nepublikovaná přednáška
246.Početní algoritmy ve středověku
Bečvářová, M.
21.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
247.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
06.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
248.5. Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 22. letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
249.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 341-375. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
250.Středověké početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 231-263. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
251.Středověké knihovny
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 141-149. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
252.Středověké školy
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 121-139. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
253.Augustin Pánek
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), s. 60-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
254.N. Guicciardi: Reading The Principia. The Debate on Newton's Mathematical Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 2000, 0(35), s. 35-36. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
255.Humanizace technického školství aneb výsledky malého experimentu
Bečvářová, M.
Aula. 2000, 8(2), s. 21-24. ISSN 1210-6658.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
256.Rekreační matematika 4
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(4), s. 214-221. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
257.Rekreační matematika 3
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(3), s. 152-159. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
258.Rekreační matematika 2
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(2), s. 85-93. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
259.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 11.10.2000 - 13.10.2000. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní. 2000, s. 22-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
260.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
In: Sborník 26. konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč. 26. konference VŠTEZ. Lázně Bohdaneč, 04.09.2000 - 06.09.2000. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2000, s. 5-10. ISBN 80-7015-732-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
261.Eukleidovy Základy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
07.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
262.Eukleidovy Základy v řeckém, římském a arabském světě
Bečvářová, M.
24.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
263.Eukleidovy Základy včera, dnes a zítra
Bečvářová, M.
27.08.2000.
Nepublikovaná přednáška
264.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
25.08.2000.
Nepublikovaná přednáška
265.Jak ze střední školy na vysokou školu v 19. století a v první polovine 20. století
Bečvářová, M.
10.04.2000.
Nepublikovaná přednáška
266.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
05.09.2000.
Nepublikovaná přednáška
267.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
11.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
268.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
12.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
269.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 11.10.2000 - 13.10.2000. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní. 2000, s. 15-22.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
270.X. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 21. letní škola historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 9(1), s. 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
271.Eukleidovy Základy - česká verze, čeští překladatelé
Bečvářová, M.
05.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
272.Eukleidovy Základy: tištěné verze,kritické verze
Bečvářová, M.
21.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
273.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
Pražská technika. 2000, 2(03), s. 7-10.
Článek
274.Eukleidovy Základy: první kniha
Bečvářová, M.
19.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
275.Z historie Jednoty 1862-1869
Bečvářová, M.
1. vyd. Praha: Prometheus. 1999, ISBN 80-7196-141-8.
Vědecká kniha česky
276.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999, 0(33), s. 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
277.Matériaux pourl' histoire de mathématiques an XXe siécle
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999, 0(33), s. 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
278.Maturitní zkoušky III
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(3), s. 168-174. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
279.Maturitní zkoušky II
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(2), s. 81-89. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
280.Maturitní zkoušky IV
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(4), s. 238-247. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
281.Rekreační matematika (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), s. 13-20. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
282.4. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 20.letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), s. 61-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
283.Život a dílo F. J. Studničky
Bečvářová, M.
01.03.1999.
Nepublikovaná přednáška
284.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
26.04.1999.
Nepublikovaná přednáška
285.Zakladatelé JČMF
Bečvářová, M.
18.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
286.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
08.04.1999.
Nepublikovaná přednáška
287.(Významní matematici 13.-15. století) Matematika II
Bečvářová, M.
26.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
288.Početní algoritmy (středověké matematiky)
Bečvářová, M.
25.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
289.Univerzity ve středověku
Bečvářová, M.
24.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
290.Středověké početné algoritmy
Bečvářová, M.
08.12.1999.
Nepublikovaná přednáška
291.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
12.10.1999.
Nepublikovaná přednáška
292.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters-autor monografie je K.H.Parshall
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998
Recenze monografie (v časopisu)
293.Matériaux pour l'histoire de mathématiques an XXe siécle: autor monografie je J.J.Risler
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998
Recenze monografie (v časopisu)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity
Bečvářová, M.
2018 - 2020
GA18-00449S
2.Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
2009 - 2011
GA409/09/0012
3.Život a dílo Josefa Smolíka (1832-1915)
Bečvářová, M.
2004 - 2006
GA409/04/1487
4.Dějiny matematiky jako společensko-vědní předmět
Bečvářová, M.
2003 - 2003
2529/F5
5.Historie technického školství
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2141
6.Seminář z matematiky
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2140
7.Humanizace výuky na FD ČVUT
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1937/F5
8.Euklidovy základy a jejich česká verze
Bečvářová, M.
2000 - 2001
GA201/00/P026
9.Matematika pro kombinovane studium
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1936/F4
10.Dějiny matematiky na Dopravní fakultě ČVUT
Bečvářová, M.
1999 - 1999
0755/F4
11.Podpora vydání monografie: Život a dílo Františka Josefa Studničky (1836-1903)
Bečvářová, M.
1998 - 1998
GA201/98/0529