covid-19 info

logo ČVUT

prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11LA - Lineární algebra
Cvičení:
11CAL2 - Calculus 2
11LA - Lineární algebra

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Otto Varga – maďarsko-německý matematik a Praha
Bečvářová, M. - Bálint, V.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2020, 65(1), 36-55. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Sjezdy českých (československých) lékařů a přírodovědců
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Matematický svět mezi válkami. Praha: ČVUT/FD/Fakulta dopravní/Ústav aplikované matematiky, 2020. p. 97-150. Dějiny matematiky. vol. 65. ISBN 978-80-01-06792-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2020)
3.Mathematische Kränzchen in Prag. Zapomenutá německá matematická společnost v Praze
Bečvářová, M.
In: Matematický svět mezi válkami. Praha: ČVUT/FD/Fakulta dopravní/Ústav aplikované matematiky, 2020. p. 151-172. Dějiny matematiky. vol. 65. ISBN 978-80-01-06792-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2020)
4.Women and Mathematics at the Universities in Prague
Bečvářová, M.
In: Against All Odds − Women’s Ways to Mathematical Research since 1800. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 73-111. Series Women in the History of Philosophy and Sciences. vol. 6. ISSN 2523-8760. ISBN 978-3-030-47609-0.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2020)
5.Jarník’s Notes of the Lecture Course Allgemeine Idealtheorie by B. L. van der Waerden (Göttinten 1927/1928)
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Praha: Matfyzpress, 2020. Dějiny matematiky. vol. 64. ISBN 978-80-7378-418-8.
Tuzemská kniha s nadnárodní působností (2020)
6.Women and Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] The VI Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio - Mathematica". 2020-11-28.
Nepublikovaná přednáška (2020)
7.Matematický věneček
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] 30. letní škola filozofie. 2020-07-09.
Nepublikovaná přednáška (2020)
8.Doktorky matematiky na pražských univerzitách v letech 1900 až 1945
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] 39. mezinárodní konference Historie matematiky. 2020-08-21.
Nepublikovaná přednáška (2020)
9.Matematický svět mezi válkami
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha: ČVUT/FD/Fakulta dopravní/Ústav aplikované matematiky, 2020. Dějiny matematiky. vol. 65. ISBN 978-80-01-06792-5.
Kniha - sborník (pro KAP) (2020)
10.Seligman Kantor ze Sobědruh – osudem zkoušený matematik
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2019, 64(1), 29-54. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
11.František Velísek (1877–1914). Jak zahynul v první světové válce?
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2019, 64(3), 161-181. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
12.Matematika od roku 1950
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 493-510. ISBN 978-80-01-06557-0.
Kapitola v jiné knize česky (2019)
13.Matematika v období 1918 až 1950
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 467-491. ISBN 978-80-01-06557-0.
Kapitola v jiné knize česky (2019)
14.Matematika v období 1620 až 1750.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 385-401. ISBN 978-80-01-06557-0.
Kapitola v jiné knize česky (2019)
15.Matematika v období 1348 až 1620
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 365-384. ISBN 978-80-01-06557-0.
Kapitola v jiné knize česky (2019)
16.Matematika v období 1750 až 1850
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 403-425. ISBN 978-80-01-06557-0.
Kapitola v jiné knize česky (2019)
17.Matematika v období 1850 až 1918
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 427-465. ISBN 978-80-01-06557-0.
Kapitola v jiné knize česky (2019)
18.Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945
Bečvářová, M.
Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-3991-8.
Vědecká kniha česky (2019)
19.Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06540-2.
Vědecká kniha česky (2019)
20.Věda v českých zemích: dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky,
Kraus, I. - Bečvářová, M. - Semotanová, E. - Kukal, Z. - Štrbáňová, S., - Bečvář, J.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06557-0.
Vědecká kniha česky (2019)
21.Nejstarší algoritmy pro násobení
Bečvářová, M.
In: 41. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2019. p. 41-48. ISBN 978-80-7560-213-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
22.Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky.
Bečvářová, M. ed. - Kraus, I. ed. - Semotanová, E. ed. - Kukal, Z. ed. - Štrbáňová, S. ed., - Bečvář, J. ed.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06557-0.
Kniha - sborník (pro KAP) (2019)
23.Seligman Kantor
Bečvářová, M. - Pulc, T.
Posel Židovské obce v Teplicích. 2019, 13(1), 5.
Článek (2019)
24.Edition History of Mathematics – 25 Years
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Dickstein Forum a PAU. 2019-09-20.
Nepublikovaná přednáška (2019)
25.The Impact of the First World War on the International Collaboration of Mathematicians
Bečvářová, M. - Netuka, I.
[Unpublished Lecture] Dickstein Forum, PAU. 2019-09-20.
Nepublikovaná přednáška (2019)
26.Female Candidates of Doctorates in Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Dickstein Forum a PAU. 2019-09-19.
Nepublikovaná přednáška (2019)
27.Czechoslovakia – Good Place to Live in? (Immigration and Emigration from the Point View of Mathematicians
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
[Unpublished Lecture] 1st Conference of the International Academy of the History of Science. 2019-09-13.
Nepublikovaná přednáška (2019)
28.Matematika všedního dne
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] KDM MFF UK v Praze. 2019-08-19.
Nepublikovaná přednáška (2019)
29.Nejstarší algoritmy pro násobení
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Univerzita Pardubice. 2019-05-29.
Nepublikovaná přednáška (2019)
30.Josef Smolík -- matematik ve službách archeologie
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Katedra dějin a didaktiky dějepisu, PedF UK v Praze a Česká acheologická společnost. 2019-04-25.
Nepublikovaná přednáška (2019)
31.Výsledky projektu GA ČR 18-00449S
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] KDM MFF UK. 2019-02-14.
Nepublikovaná přednáška (2019)
32.Zrod Mezinárodní komise pro vzdělávání matematice a její aktivity v letech 1908–1939
Bečvářová, M.
Obzory matematiky, fyziky a informatiky. 2018, 47(2), 1-24. ISSN 1335-4981.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
33.Cesta ke vzniku Fieldsovy medaile
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2018, 63(1), 13-27. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
34.Saly Ruth Struik, 1894–1993
Bečvářová, M.
The Mathematical Intelligencer. 2018, 40(4), 79-85. ISSN 0343-6993.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
35.Gerhard Hermann Waldemar Kowalewski and his two Prague periods
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2018, 12(1), 111-159. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
36.Úvodní slovo
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 9-10. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola v jiné knize česky (2018)
37.Jordanus de Nemore
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 213-232. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
38.Knihtisk, tiskárny a tisky.
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 183-212. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
39.Evropské mocnosti pozdního středověku.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 39-126. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
40.Zámořské objevy.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 127-144. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
41.Církev v pozdním středověku
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 13-38. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
42.Luca Pacioli a matematika
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 441-512. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
43.Piero della Francesca a matematika
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 405-440. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
44.Umění pozdního středověku a renesance.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 145-182. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kapitola ve vědecké knize česky (2018)
45.Matematika všedního dne
Bečvářová, M.
In: 40. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. p. 71-78. ISBN 978-80-7560-142-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
46.Women and Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
In: XVI. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Vídeň: Technische Universität Wien, 2018. p. 106-113.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
47.Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance.
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed. - Sýkorová, I. ed. - Otavová, M. ed. - Melcer, M. ed. - Štěpánová, M. ed. - Hykš, O. ed., - Hykšová, M. ed.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. Dějiny matematiky. vol. 63. ISBN 978-80-01-06403-0.
Kniha - sborník (pro KAP) (2018)
48.Životní peripetie matematika Heinricha Löwiga
Bečvářová, M.
Maskil. 2018, 18(1), 8-9.
Článek (2018)
49.Women and mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Austrian Society fo the History of Sciecnes. 2018-05-02.
Nepublikovaná přednáška (2018)
50.Saly Ruth Ramler (1894–1993)
Bečvářová, M.
Maskil. 2018, 17(11-12), 6-7.
Článek (2018)
51.37. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2017, 50(1), 75-76. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
52.Plimpton 322 – přelomový objev
Bečvářová, M. - Veselý, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2017, 62(4), 254-263. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
53.Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2017, 50(3), 217-219. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
54.XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2017, 50(3), 215-2016. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
55.Women and mathematics at the universities in Prague (from 1900 until 1945) century
Bečvářová, M.
Oberwolfach Reports. 2017, 14(1), 122-125. ISSN 1660-8933.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
56.Prague Universities as an Example of the University in Austro-Hungarian Empire: Mathematicians and their Activities
Bečvářová, M.
In: Minerva armata. Le università e la Grande guerra. Bologna: Clueb Casa, 2017. p. 127-139. ISBN 978-88-491-5540-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2017)
57.Letters from Eduard Weyr (1878–1879)
Bečvářová, M.
In: Correspondence of Luigi Cremona (1830–1903). Turnhout: Brepols Publishers, 2017. p. 1661-1665. ISBN 978-2-503-55453-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2017)
58.Letters from Emil Weyr with a letter from František Houdek (1870–1891)
Bečvářová, M.
In: Correspondence of Luigi Cremona (1830–1903). Turnhout: Brepols Publishers, 2017. p. 1665-1707. ISBN 978-2-503-55453-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2017)
59.Převoznické úlohy aneb od hříčky ke strategii
Bečvářová, M.
In: 39. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. p. 11-18. ISBN 978-80-7560-060-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
60.Women and Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] German Historical Institute. 2017-04-21.
Nepublikovaná přednáška (2017)
61.Gerhard Hermann Waldemar Kowalewski and his two Prague periods
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Polish Academy of Arts and Sciences. 2017-09-13.
Nepublikovaná přednáška (2017)
62.Women and Mathematics at the Universities in Prague
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Mathematisches Forschungsinstitut. 2017-01-12.
Nepublikovaná přednáška (2017)
63.River-crossing problems or from the pun to the strategy
Bečvářová, M.
In: Book of Abstracts, Stochastika 2017, Kohútka, February 5–10, 2017,. Praha: MFF UK, 2017. pp. 4-7.
Abstrakt ve sborníku (2017)
64.Carl Friedrich Gauss a pražská univerzita
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), 189-196. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
65.Životní jubileum profesora Beloslava Riečana
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), 243-245. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
66.Zbyněk Nádeník devadesátiletý
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), 72. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
67.Sedm desetiletí Vojtecha Bálinta
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(4), 323-325. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
68.36. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), 215-216. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
69.XII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), 216-218. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
70.Minerva armata – Le università e la Grande guerra
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), 218-220. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
71.Women and mathematics at the universities in Prague in the first half of the 20th century
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2016, 10(1), 133-167. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
72.Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945
Bečvářová, M.
Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3182-0.
Vědecká kniha česky (2016)
73.Deskriptivní geometrie na Německé univerzitě v Praze – obor bez budoucnosti a perspektiv
Bečvářová, M.
In: Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2016. pp. 93-114. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
74.Historie matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
In: Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2016. pp. 59-92. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
75.Matematická úloha o závěti
Bečvářová, M.
In: 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. pp. 21-24. ISBN 978-80-7395-986-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
76.Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
In: XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Namenspatrone und Taufpaten. Wie mathematische Begriffe zu ihrem Namen kamen. Mamesaints and Godfathers – How mathematical concepts are baptized). Vídeň: Technische Universität Wien, 2016. pp. 96-102.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
77.D. Trkovská: Historický vývoj geometrických transformací, edice Dějiny matematiky ...
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), 85-87. ISSN 0032-2423.
Recenze monografie (v časopisu) (2016)
78.Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Poděbrady, 2016-08-19/2016-08-23. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2016. ISBN 978-80-7378-317-4.
Sborník (2016)
79.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Institut matematiky, PAN. 2016-11-19.
Nepublikovaná přednáška (2016)
80.Prague University as an Example of the University in Austro-Hungarian Monarchy
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Centro interuniversitario per la storia delle università italiane. 2016-07-30.
Nepublikovaná přednáška (2016)
81.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2015, 23(2), 127-128. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
82.Životní jubileum Jána Čižmára
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2015, 60(4), 355-356. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
83.Matematika a matematici za 1. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), 121-123. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
84.Exaktní vědy a matematiky ve střední a východní Evropě od poloviny 19. století do 2. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), 123-125. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
85.The Study of History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), 69-75. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
86.Mathematische Kränzchen in Prague – A Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), 41-68. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
87.Geometrie
Bečvářová, M. - Bečvář Jindřich, J.
In: Akademická encyklopedie českých dějin. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015. p. 378-380. ISBN 978-80-7286-268-9.
Kapitola v jiné knize česky (2015)
88.Karl Löwner and his Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Zürich: European Mathematical Society, 2015. ISBN 978-3-03719-144-6.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností (2015)
89.„Akreditace“ matematiky před 77 lety
Bečvářová, M.
In: 36.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Matfyzpress, 2015. pp. 113-124. ISBN 978-80-7378-297-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
90.Jak podvádět při volbách čestně!
Bečvářová, M.
In: 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2015. pp. 15-20. ISBN 978-80-7395-899-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
91.36.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Poděbrady, 2015-08-21/2015-08-25. Praha: Matfyzpress, 2015. ISBN 978-80-7378-297-9.
Sborník (2015)
92.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Centro di Ricerca Matematica Enrico De Giorgi, Scuola Normale Superiore. 2015-05-23.
Nepublikovaná přednáška (2015)
93.Mathematische Kraenzchen in Prague -- Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] PAU a PAN. 2015-06-11.
Nepublikovaná přednáška (2015)
94.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
95.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
96.The role of Czech mathematicians in the Balkans (1850−1900)
Bečvářová, M.
Technical Transactions. 2014, 7(1-NP), 37-57. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
97.Zkoušky učitelské způsobilosti (před německou zkušební komisí)
Bečvářová, M.
In: 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2014, pp. 99-112. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
98.Olomoucký konkurz
Bečvářová, M. - Moravec, L., - Škoda, J.
In: 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2014, pp. 113-126. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
99.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Velké Meziříčí, 2014-08-22/2014-08-26. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2014. ISBN 978-80-7378-265-8.
Sborník (2014)
100.Matematický věneček
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Katedra kvantitativných metód a hospodárskej informatiky, PEDAS, Žilinská univerzita. 2014-04-04.
Nepublikovaná přednáška (2014)
101.Mezinárodní konference Perception of Science in Central and Eastern Europe in the Period 1850-1920
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2013, 56(3), 205-209. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
102.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2013, 56(3), 202-203. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
103.XI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2013, 56(3), 200-202. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
104.XI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), 62-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
105.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), 60-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
106.The Union of Czech Mathematicians and Physicists: The First 150 Years
Bečvářová, M.
The Mathematical Intelligencer. 2013, 35(1), 28-35. ISSN 0343-6993.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
107.Unique Historical Documents or Jarník’s Mathematical Notebooks from Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Revista Brasileira de História da Matemática (an international journal on the History of Mathematics). 2013, 13(26), 47-60. ISSN 1519-955X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
108.Georg Pick
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities, 2013. p. 158-162. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2013)
109.Ludwig Berwald
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities, 2013. p. 18-24. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2013)
110.Jedna úloha z historie
Bečvářová, M.
In: 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Universita Pardubice, 2013, pp. 21-24. ISBN 978-80-7395-611-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
111.J. S. Vaněček a L. Cremona (nově objevená korespondence)
Bečvářová, M.
In: 34. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2013, pp. 63-80. ISBN 978-80-7378-234-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
112.Václav Láska and applied mathematics in Lwów and Prague
Bečvářová, M.
In: XI. Österreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Technische Universität in Wien, 2013. p. 61-74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
113.Pražský věneček
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Didakticko-historický seminář KDM, MFF UK. 2013-12-17.
Nepublikovaná přednáška (2013)
114.Bez znalosti matematiky nebylo by státu ...
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Katedra kvantitatívných metód a hospodárskej informatiky, PEDAS, Žilinská univerzita. 2013-11-28.
Nepublikovaná přednáška (2013)
115.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Poděbrady, 2013-08-23/2013-08-27. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2013. ISBN 978-80-7378-234-4.
Sborník (2013)
116.33.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(4), 303-305. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
117.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), 55-57. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
118.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), 53-55. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
119.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2012, 20(2), 69-75. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
120.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K, 2012. p. 24-41. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
121.Staré početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K, 2012. p. 42-59. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
122.Recepce Archimédova díla v Evropě a českých zemích
Bečvářová, M.
In: Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Praha: MATFYZPRESS, 2012. p. 23-42. edice Dějiny matematiky, sv. 54. vol. 54. ISBN 978-80-7378-228-3.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
123.Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2012. ISBN 978-80-7378-189-7.
Vědecká kniha česky (2012)
124.Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M. - Bečvář, J. - Dlab, V., - Slavík, A.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2012. ISBN 978-80-7378-203-0.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2012)
125.60 let Matematicko-fyzikální fakulty UK
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: 33. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2012, pp. 119-162. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
126.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: 33. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2012, pp. 11-118. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
127.Jednota českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2012. p. 6-16.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
128.Václav Láska w Polsce
Bečvářová, M.
In: Dzieje matematyki polskiej. Wroclaw: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012, pp. 9-20. ISBN 978-83-910055-4-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2012)
129.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Rákosník, J.
Akademický bulletin. 2012, !!!(6), 24-26. ISSN 1210-9525.
Článek (2012)
130.33. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha, 2012-08-24/2012-08-28. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2012. ISBN 978-80-7378-208-5.
Sborník (2012)
131.History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] PTM. 2012-05-22.
Nepublikovaná přednáška (2012)
132.32. mezinárodní konference Historie matematiky 2011 .
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), 53-55. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
133.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), 50-52. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
134.Karel Zahradník (1848-1916). Praha - Záhřeb - Brno.
Bečvářová, M. - Čižmár, J.
Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-158-3.
Vědecká kniha česky (2011)
135.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: 43. konferencia slovenských matematikov. Žilina: Slovenská matematická spoločnosť, 2011, pp. 49-58. ISBN 978-80-554-0454-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
136.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2011, pp. 9-31. ISBN 978-80-7378-190-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
137.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his Studies in Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, J.
In: X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Technische Universität, 2011. p. 155-168.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
138.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Jevíčko, 2011-08-26/2011-08-30. Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-172-9.
Sborník (2011)
139.Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
Notice from the International Society for Mathematical Sciences, Scientiae Mathematicae Japonicae. 2011, !!!(1), 1-9.
Článek (2011)
140.150 years since the birth of the Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] PTM. 2011-05-25.
Nepublikovaná přednáška (2011)
141.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
Budapešť, 2009-07-28/2009-08-02. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2011. ISBN 978-80-7378-190-3.
Sborník (2011)
142.Quido Vetter (1881-1960) český historik exaktních věd světového jména
Bečvářová, M.
Československý časopis pro fyziku. 2010, 60(6), 382-386. ISSN 0009-0700.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
143.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2010, 19(1), 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
144.The History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
European mathematical Society Newsletter. 2010,(77), 37-39. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
145.Jarník's Notes of the Lecture Course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göttingen 1928)
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010. ISBN 978-80-7378-113-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2010)
146.Metodika některých prací z historie matematiky.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 93-102. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
147.111 let od příchodu Karla Zahradníka do Brna
Bečvářová, M.
In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 103-112. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
148.Matematický proseminář
Bečvářová, M.
In: Jak připravit učitele matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 29-34. ISBN 978-80-7378-142-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
149.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
In: Matematika v proměnách věků VI. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 209-219. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
150.Matematický život v Praze v 50. a 60. letech 20. století.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: Matematika v proměnách věků VI. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 187-198. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
151.Z korespondence Františka Vyčichla Vladimíru Kořínkovi
Bečvářová, M.
In: Matematika v proměnách věků VI. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 220-231. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
152.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010, pp. 9-31. ISBN 978-80-7378-114-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
153.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
Budapešť, 2009-07-28/2009-08-02. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010. ISBN 978-80-7378-114-9.
Sborník (2010)
154.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Velké Meziříčí, 2010-08-18/2010-08-22. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010. ISBN 978-80-7378-128-6.
Sborník (2010)
155.Jak připravit učitele matematiky
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Slavík, A. ed.
Praha, 2010-09-23/2010-09-25. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010. ISBN 978-80-7378-142-2.
Sborník (2010)
156.Jan Sobotka (1862-1931)
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010. ISBN 978-80-7378-121-7.
Kniha - sborník (pro KAP) (2010)
157.Matematika v proměnách věků VI
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha, 2005-12-05/2005-12-06. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2010. ISBN 978-80-7378-146-0.
Sborník (2010)
158.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his studies in Goettingen
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Kopernicu's interdisciplinary center, Jagellonská univerzita. 2010-11-29.
Nepublikovaná přednáška (2010)
159.IX. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), 58-59. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
160.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), 60-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
161.How to Fix an Election Honestly! Ivan Petrov Salabashev's Novel Voting Procedure in Bulgaria, 1879-1880
Bečvářová, M.
Annals of Science. 2009, 66(3), 397-406. ISSN 0003-3790.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
162.České kořeny bulharské matematiky
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2009. ISBN 978-80-7378-079-1.
Vědecká kniha česky (2009)
163.Česko-francouzská spolupráce v matematice v 19. století
Bečvářová, M.
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. p. 55-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
164.O jedné maturitní zkoušce
Bečvářová, M.
In: 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2009, pp. 87-92. ISBN 978-80-7378-092-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
165.Czech Mathematicians and their Role in the Development of Mathematics in the Balkan
Bečvářová, M.
In: Book of Abstracts and List of Participants, XXIII International Congress of History of Science and Technology, 28 July - 2 August 2009. Budapest: International Union for History and Philosophy of Science and Technology, 2009. p. 74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
166.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Jevíčko, 2009-08-21/2009-08-25. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2009. ISBN 978-80-7378-092-0.
Sborník (2009)
167.Teodor Monin (1858-1893), první vysokoškolský profesor matematiky v Bulharsku
Bečvářová, M.
Homo Bohemicus, Izdanie na Bochemija klub. 2008, ---(1), 5-14. ISSN 1312-9252.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
168.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 29. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2008, 17(1), 59-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
169.Emil Weyr und sein italienischer Aufenthalt
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Škoda, J.
Sudhoffs Archiv. 2008, 92(1), 98-113. ISSN 0039-4564.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2008)
170.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2008, 2(---), 201-214. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
171.Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918
Bečvářová, M.
Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-028-9.
Vědecká kniha česky (2008)
172.Práce historika matematiky
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008, pp. 73-90. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
173.Archimédovy práce česky
Bečvářová, M.
In: 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008, pp. 93-102. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
174.Františe Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, 2008, pp. 185-201. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
175.Netradiční algoritmy základních matematických operací
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj 5. celostátní semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. Ústí nad Orlicí: JČMF, 2008. p. 41-42.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
176.České překlady a čeští překladatelé Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
In: Eukleides: Základy geometrie. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008, pp. 9-48. ISBN 978-80-7043-754-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
177.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zabravenijat učitel, matematik, etnograf i pisatel
Bečvářová, M. - Grigorov, D.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, 2008, pp. 201-202. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2008)
178.History of Mathematics as a Part of Mathematical Education
Bečvářová, M.
In: Proceedings of the 5th European Summer University. Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, pp. 559-566. ISBN 978-80-86843-19-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
179.Emil Weyr (1848-1894). A Noted Czech Geometer
Bečvářová, M.
In: Czech and Slovak Culture in international and Global Context, selected papers from the 23rd SVU World Congress. České Budějovice: Tomáš Halama, 2008, pp. 494-502. ISBN 978-80-87082-08-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
180.How to fix an election honestly?
Bečvářová, M.
In: IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: TU Wien, 2008. p. 13-20.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
181.29. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Velké Meziříčí, 2008-08-22/2008-08-26. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008. ISBN 978-80-7378-048-7.
Sborník (2008)
182.Proč učit matematiku aneb jeden příklad z politické historie
Bečvářová, M.
Informace České Matematické Společnosti. 2008, --(65), 33-40.
Článek (2008)
183.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Sborník resumé. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, 2008, pp. 1.
Abstrakt ve sborníku (2008)
184.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), 196-197. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
185.8. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), 195-196. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
186.Sto let od narození Václava Pleskota
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), 244-247. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
187.Překlad Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
G-slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2007, 4(8), 29-46. ISSN 1336-524X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
188.Počítání na březích Eufratu a Tigridu
Bečvářová, M.
In: Kapka metanového deště. Praha: Dokořán, 2007. p. 55-69. ISBN 978-80-7363-091-1.
Kapitola v jiné knize česky (2007)
189.Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
In: Matematika v proměnách věků V. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007. p. 317-324. ISBN 978-80-7378-017-3.
Kapitola v jiné knize česky (2007)
190.Letní školy z historie matematiky
Bečvářová, M.
In: Matematika v proměnách věků V. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007. p. 325-326. ISBN 978-80-7378-017-3.
Kapitola v jiné knize česky (2007)
191.Mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
In: Matematika v proměnách věků V. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007. p. 327-331. ISBN 978-80-7378-017-3.
Kapitola v jiné knize česky (2007)
192.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03639-6.
Vědecká kniha česky (2007)
193.Karel Zahradník 1848-1916
Bečvářová, M. - Dadič, Ž., - Madrešič, S.
Zagreb: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, edice Spomenica preminulim akademicima, 2007. ISBN 978-953-154-765-9.
Zahraniční vědecká kniha (2007)
194.Proč učit matematiku aneb jeden příklad z politické historie
Bečvářová, M.
In: Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007, pp. 15-18. ISBN 978-80-7378-016-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2007)
195.Philip J. Davis: Mathematics and Common Sense. A Case of Creative Tension, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 56. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
196.R. Sivaramakrishnan: Certain Number-Theoretic Episodes in Algebra, Pure and Applied Ma-thematics, A Series of Monographs and Textbooks, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
197.Jörg Bewersdorff: Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective, Students Mathe-matical Library, Volume 35, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), 52. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
198.Česká matematická komunita 1848-1918
Bečvářová, M.
Praha: Defense date 2007-01-18. Associate Professor Thesis. ČVUT v Praze.
Docentská habilitační práce (2007)
199.O škole a vzdělávání
Bečvářová, M. ed.
Hradec Králové, 2007-09-20/2007-09-21. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007. ISBN 978-80-7378-029-6.
Sborník (2007)
200.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed.
Jevíčko, 2007-08-24/2007-08-28. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007. ISBN 978-80-7378-016-6.
Sborník (2007)
201.Matematika v proměnách věků V
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007. ISBN 978-80-7378-017-3.
Kniha - sborník (pro KAP) (2007)
202.Calvin C. Moore: Mathematics at Berkeley. A History. A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
203.Andreas K. Heyne, Alice K. Heyne, Elena S. Pini: Leonhard Euler. Ein Mann, mit dem man rechnen kann, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlin, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
204.Jean-Paul Pier: Mathématiques entre savoir et connaissance, Vuibert, Paris, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
205.Rudolf Taschner: Numbers at Work. A Cultural Perspective, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 63. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
206.C. Edward Sandifer: The Early Mathematics of Leonhard Euler. Published and Distributed by Mathematical Association of America, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 62. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
207.Steve Batterson: Pursuit of Genius. Flexner, Einstein, and the Early Faculty at the Institute for Advanced Study, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 55. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
208.Greg N. Frederickson: Piano-Hinged Dissections. Time to Fold! A K Peters, Wellesley, Mas-sachusetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), 57. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
209.Euclid's Elements in the Czech lands
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Institute fuer Geschichte der Naturwissenschaften, Ludwig-Maxmilian Universitaet. 2007-04-19.
Nepublikovaná přednáška (2007)
210.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] PTM. 2007-05-22.
Nepublikovaná přednáška (2007)
211.Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71
Bečvář, J. - Bečvářová, M., - Škoda, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03438-0.
Jiná kniha česky (2006)
212.Life and Work of Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Moravia from World Perspective. Ostrava: Repronis, 2006, pp. 276-283. ISBN 80-7329-129-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
213.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), 140-141. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
214.25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(1), 78-79. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
215.Euclid's Elements in the Czech Lands
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2005, 13(!!!), 156-167. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
216.Spanilé jízdy českých matematiků
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-04-26.
Nepublikovaná přednáška (2005)
217.Emil Weyr a Itálie
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-01-04.
Nepublikovaná přednáška (2005)
218.D. Flament: Histoire des nombres complexes. Entrée algebre et géométrie, CNRS Editions, Paris, 2003,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), 50. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2005)
219.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), 48. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2005)
220.Bernhelm Booş--Bavnbek, Jens Hoyrup (eds.): Mathematics and War, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2003
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), 47. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2005)
221.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2005, 130(4), 448. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu) (2005)
222.Andrea del Centina, Alessandra Fiocca, Giunia Adini, Maria Luisa Tanganelli: The Archive of Guglielmo Libri from its Dispersal to the Collections at the Biblioteca Moreniana
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), 48-49. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2005)
223.Steve Russ: The Mathematical Works od Bernard Bolzano, Oxford University Press, 2004
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), 54-55. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2005)
224.Italský pobyt Emila Weyra v letech 1870 až 1871
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF - 26. mezinárodní konference z historie matematiky. 2005-08-17.
Nepublikovaná přednáška (2005)
225.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-10-18.
Nepublikovaná přednáška (2005)
226.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF - 7. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách. 2005-08-23.
Nepublikovaná přednáška (2005)
227.The Technical Education Humanization or Results of a Small Experiment
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Lyceé Cagnazi - II progetto Comenius 3 EWHUM. 2005-10-24.
Nepublikovaná přednáška (2005)
228.Aritmetické operace v Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-11-23.
Nepublikovaná přednáška (2005)
229.Algebra v Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-11-30.
Nepublikovaná přednáška (2005)
230.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-12-07.
Nepublikovaná přednáška (2005)
231.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-12-14.
Nepublikovaná přednáška (2005)
232.Hospodářské výpočty v Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2005-12-21.
Nepublikovaná přednáška (2005)
233.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Archív AV ČR. 2005-12-07.
Nepublikovaná přednáška (2005)
234.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
235.Josef Úlehla (1852-1933)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), 39-48. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
236.24. letní mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2004, 37(1), 52-54. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
237.Czech Project in History of Mathematics. (Biographical Monographs. Evaluation of Scientific and Pedagogical Work)
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2004, 12(1), 40-48. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
238.Augustin Pánek (1843-1908)
Bečvářová, M.
In: Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. p. 206-234. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky (2004)
239.Letní školy z historie matematiky
Bečvářová, M.
In: Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. p. 242-253. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky (2004)
240.Život a dílo matematika Karla Zahradníka (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Olomouc: Centrum pro Československá exilová studia při katedře historie FF UP, Olomouc, 2004, pp. 111-112.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
241.Kvadratické rovnice řešené pravítkem a kružítkem
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní, 2004, pp. 21.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
242.Kvadratické rovnice v historii matematiky
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní, 2004, pp. 16-19.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
243.S. Schönbeck: S. Schönbeck: Euklid. Um 300 v. Ch
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2004, 129(!!!), 336. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
244.M. Emmer, M. Manaresi: Mathematics, Art, Technology and Cinema
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(51), 39. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
245.M. Anderson, V. Katz, R. Wilson (ed.): Sherlock Holmes in Babylon and Other Tales of Mathematical History
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(54), 40. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
246.Josef Lošťák
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(4), 218-227. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
247.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (2)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(2), 105-113. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
248.6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 24. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 12(1), 59-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
249.Matematika ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
In: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus, 2003. p. 200-371. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky (2003)
250.Starověká Mezopotámie
Bečvářová, M.
In: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus, 2003. p. 179-199. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky (2003)
251.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, pp. 161-173. ISBN 80-7325-018-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
252.The Honors Class Hilbert's Problems and Their Solvers
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003,(50), 32. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
253.The Evolution of an International Mathematical Research Community 1800-1945
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003,(50), 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
254.Rockefeller and the Internalization of Mathematics Between the two World Wars
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2003, 128(2), 217-218. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
255.Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Vymazalová, H. ed.
Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-255-4.
Kniha - sborník (pro KAP) (2003)
256.Geometry. Our Cultural Heritage
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003,(48), 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
257.Il Manoscritto Parigino di Abel. Conservato nella Biblioteca Moreniana di Firenze
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003,(48), 29. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
258.Remarkable Mathematicians From Euleur to von Neumann
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003,(49), 33. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
259.De la Méthode. (Recherches en histoire et philosophie des mathématiques)
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003,(49), 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
260.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 11(1), 49-58. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
261.Karel Pánek (1849-1904)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 10(4), 253-256. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
262.Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady
Bečvářová, M.
Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196-233-3.
Jiná kniha česky (2002)
263.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2002, pp. 119-126.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
264.Algebra ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogická fakulty ZČU. 2002-10-24.
Nepublikovaná přednáška (2002)
265.Zápis čísel v Evropě v letech 600-1600
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Výzkumné centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2002-04-27.
Nepublikovaná přednáška (2002)
266.Matematika ve starověké Mezopotánii I
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2002-04-23.
Nepublikovaná přednáška (2002)
267.Zrod řecké matematiky
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] FTVS UK. 2002-02-19.
Nepublikovaná přednáška (2002)
268.Matematika ve staré Mezopotánii II
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2002-05-07.
Nepublikovaná přednáška (2002)
269.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] VI. Oesterreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. 2002-05-01.
Nepublikovaná přednáška (2002)
270.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogická fakulty ZČU. 2002-04-10.
Nepublikovaná přednáška (2002)
271.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2002-05-13.
Nepublikovaná přednáška (2002)
272.Matematika ve starověké Mezopotánii III
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2002-05-21.
Nepublikovaná přednáška (2002)
273.Zajímavé matematické příklady ze staré Mezopotámie
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogické centrum. 2002-10-11.
Nepublikovaná přednáška (2002)
274.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2002-12-09.
Nepublikovaná přednáška (2002)
275.Působení F. J. Studničky na pražské universitě
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště AVČR a UK. 2002-11-19.
Nepublikovaná přednáška (2002)
276.Euclid's Elements in the Czech Republic
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] 13th Novembertagung on the History of Mathematics. 2002-11-02.
Nepublikovaná přednáška (2002)
277.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogická fakulty ZČU. 2002-11-14.
Nepublikovaná přednáška (2002)
278.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2002-12-10.
Nepublikovaná přednáška (2002)
279.5. Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 22. letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
280.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 9(3), 181-183. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
281.Augustin Pánek
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), 60-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
282.Středověké školy
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001. p. 121-139. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
283.Středověké početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001. p. 231-263. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
284.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001. p. 341-375. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
285.Středověké knihovny
Bečvářová, M.
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001. p. 141-149. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
286.C.-P. Bruter: La construction des nombres Histoire et épistémologie
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001,(39), 28. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2001)
287.R.Siegmund-Schultze: Rockefeller and the Internationalization og Mathematics Between the Two World Wars
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001,(41), 32-33. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2001)
288.J. W. Dauben (ed.): The History of Mathematics from Antiquity to Present:A Selective Annoted Biblio praphy
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001,(41), 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2001)
289.J. Fauvel, R. Flood, R. Wilson (eds.): Oxford Figures: 800 Yers of the Mathematical Sciences
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001,(41), 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2001)
290.G. M. Phillips: Two Millenia of Mathematics. From Anclinudes to Gauss
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001,(41), 31. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2001)
291.Zlatý věk řecké matematiky
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-04-04.
Nepublikovaná přednáška (2001)
292.Přijímací zkoušky na pražské technice v 19. a 20. století
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-02-27.
Nepublikovaná přednáška (2001)
293.Eukleidovy Základy - rozbor I. knihy
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-01-09.
Nepublikovaná přednáška (2001)
294.Metodika práce-biografie a monografie jako prostředek hodnocení vědecké a pedagogické práce
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-10-23.
Nepublikovaná přednáška (2001)
295.Číselná symbolika starých civilizací Asie a Ameriky
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-12-11.
Nepublikovaná přednáška (2001)
296.Číselné systémy neevropských civilizací
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogická fakulta, ZČU. 2001-11-08.
Nepublikovaná přednáška (2001)
297.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Informace Matematické Vědecké Sekce JČMF. 2001,(56), 11-13.
Článek (2001)
298.F.J.Studnička a JČMF a neb jak se píší monografie
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2001-05-23.
Nepublikovaná přednáška (2001)
299.Svět čte Eukleida
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2001-05-21.
Nepublikovaná přednáška (2001)
300.Počítání na abaku, na linách a na prstech, zápisy čísel
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogická fakulta, ZČU. 2001-03-23.
Nepublikovaná přednáška (2001)
301.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] FF Universität Regensburg. 2001-10-06.
Nepublikovaná přednáška (2001)
302.Eukleides v Čechách
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] 2001-11-09.
Nepublikovaná přednáška (2001)
303.Jak lidé zapisovali čísla
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] VCVD. 2001-08-21.
Nepublikovaná přednáška (2001)
304.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-12-05.
Nepublikovaná přednáška (2001)
305.Početní algoritmy ve středověku
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2001-11-21.
Nepublikovaná přednáška (2001)
306.Početní algoritmy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogická fakulta, ZČU. 2001-04-06.
Nepublikovaná přednáška (2001)
307.Česko-francouzské kontakty v 19. století
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] CEFRES. 2001-01-22.
Nepublikovaná přednáška (2001)
308.Maturitní zkoušky a přijímací zkoušky
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2001-01-17.
Nepublikovaná přednáška (2001)
309.Humanizace technického školství aneb výsledky malého experimentu
Bečvářová, M.
Aula. 2000, 8(2), 21-24. ISSN 1210-6658.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
310.Rekreační matematika 4
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(4), 214-221. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
311.Rekreační matematika 3
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(3), 152-159. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
312.Rekreační matematika 2
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(2), 85-93. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
313.X. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 21. letní škola historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 9(1), 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
314.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní, 2000, pp. 22-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
315.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
In: Sborník 26. konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000, pp. 5-10. ISBN 80-7015-732-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
316.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní, 2000, pp. 15-22.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
317.N. Guicciardi: Reading The Principia. The Debate on Newton's Mathematical Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 2000,(35), 35-36. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu) (2000)
318.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF matematická pedagogická sekce-skupiny pro SOŠ a SOU pobočka Pardubice. 2000-10-12.
Nepublikovaná přednáška (2000)
319.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF matematická pedagogická sekce-skupiny pro SOŠ a SOU pobočka Pardubice. 2000-10-11.
Nepublikovaná přednáška (2000)
320.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF. 2000-09-05.
Nepublikovaná přednáška (2000)
321.Jak ze střední školy na vysokou školu v 19. století a v první polovine 20. století
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Masarykova univerzita v Brně Přírodověd.fak.-kat.matematiky. 2000-04-10.
Nepublikovaná přednáška (2000)
322.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF. 2000-08-25.
Nepublikovaná přednáška (2000)
323.Eukleidovy Základy včera, dnes a zítra
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF. 2000-08-27.
Nepublikovaná přednáška (2000)
324.Eukleidovy Základy: tištěné verze,kritické verze
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2000-11-21.
Nepublikovaná přednáška (2000)
325.Eukleidovy Základy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2000-11-07.
Nepublikovaná přednáška (2000)
326.Eukleidovy Základy v řeckém, římském a arabském světě
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2000-10-24.
Nepublikovaná přednáška (2000)
327.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
Pražská technika. 2000, 2(03), 7-10.
Článek (2000)
328.Eukleidovy Základy: první kniha
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2000-12-19.
Nepublikovaná přednáška (2000)
329.Eukleidovy Základy - česká verze, čeští překladatelé
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 2000-12-05.
Nepublikovaná přednáška (2000)
330.Maturitní zkoušky III
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(3), 168-174. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
331.Maturitní zkoušky II
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(2), 81-89. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
332.Maturitní zkoušky IV
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(4), 238-247. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
333.Rekreační matematika (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), 13-20. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
334.4. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 20.letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), 61-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
335.Matériaux pourl' histoire de mathématiques an XXe siécle
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999,(33), 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
336.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999,(33), 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
337.Z historie Jednoty 1862-1869
Bečvářová, M.
Praha: Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-141-8.
Vědecká kniha česky (1999)
338.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 1999-10-12.
Nepublikovaná přednáška (1999)
339.Život a dílo F. J. Studničky
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Matematická vědecká sekce JČMF Praha. 1999-03-01.
Nepublikovaná přednáška (1999)
340.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Pedagogická fakulta TU. 1999-04-08.
Nepublikovaná přednáška (1999)
341.Univerzity ve středověku
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF. 1999-08-24.
Nepublikovaná přednáška (1999)
342.(Významní matematici 13.-15. století) Matematika II
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF. 1999-08-26.
Nepublikovaná přednáška (1999)
343.Početní algoritmy (středověké matematiky)
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF. 1999-08-25.
Nepublikovaná přednáška (1999)
344.Středověké početné algoritmy
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] MFF UK. 1999-12-08.
Nepublikovaná přednáška (1999)
345.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 1999-04-26.
Nepublikovaná přednáška (1999)
346.Zakladatelé JČMF
Bečvářová, M.
[Unpublished Lecture] JČMF pobočka Brno. 1999-08-18.
Nepublikovaná přednáška (1999)
347.Matériaux pour l'histoire de mathématiques an XXe siécle: autor monografie je J.J.Risler
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998,
Recenze monografie (v časopisu) (1998)
348.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters-autor monografie je K.H.Parshall
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998,
Recenze monografie (v časopisu) (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nedoceněná role plzeňských premonstrátů v matematice a přírodovědě
Bečvářová, M.
2021 - 2023
GA21-08835S
2.Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity
Bečvářová, M.
2018 - 2020
GA18-00449S
3.Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
2009 - 2011
GA409/09/0012
4.Život a dílo Josefa Smolíka (1832-1915)
Bečvářová, M.
2004 - 2006
GA409/04/1487
5.Dějiny matematiky jako společensko-vědní předmět
Bečvářová, M.
2003 - 2003
2529/F5
6.Historie technického školství
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2141
7.Seminář z matematiky
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2140
8.Euklidovy základy a jejich česká verze
Bečvářová, M.
2000 - 2001
GA201/00/P026
9.Humanizace výuky na FD ČVUT
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1937/F5
10.Matematika pro kombinovane studium
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1936/F4
11.Dějiny matematiky na Dopravní fakultě ČVUT
Bečvářová, M.
1999 - 1999
0755/F4
12.Podpora vydání monografie: Život a dílo Františka Josefa Studničky (1836-1903)
Bečvářová, M.
1998 - 1998
GA201/98/0529