prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359916
+420-224890704
E-mail:
nemcova@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11LA - Lineární algebra
Cvičení:
11CAL2 - Calculus 2
11LA - Lineární algebra

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Women and Mathematics at the Universities in Prague
Bečvářová, M.
12.01.2017.
Nepublikovaná přednáška
2.Woman and Mathematics at the German University in Prague
Bečvářová, M.
21.04.2017.
Nepublikovaná přednáška
3.Gerhard Hermann Waldemar Kowalewski and his two Prague periods
Bečvářová, M.
13.09.2017.
Nepublikovaná přednáška
4.Matematická úloha o závěti
Bečvářová, M.
In: 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Luhačovice, 23.05.2016 - 27.05.2016. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2016, s. 21-24. ISBN 978-80-7395-986-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
5.Historie matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 59-92. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
6.Deskriptivní geometrie na Německé univerzitě v Praze – obor bez budoucnosti a perspektiv
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky. 37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, s. 93-114. ISBN 978-80-7378-317-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
7.Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
37. mezinarodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 19.08.2016 - 23.08.2016. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2016, ISBN 978-80-7378-317-4.
Sborník
8.Zbyněk Nádeník devadesátiletý
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), s. 72. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
9.Životní jubileum profesora Beloslava Riečana
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Netuka, I.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), s. 243-245. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
10.D. Trkovská: Historický vývoj geometrických transformací, edice Dějiny matematiky ...
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(1), s. 85-87. ISSN 0032-2423.
Recenze monografie (v časopisu)
11.Carl Friedrich Gauss a pražská univerzita
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(3), s. 189-196. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
12.Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945
Bečvářová, M.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2016, ISBN 978-80-246-3182-0.
Vědecká kniha česky
13.36. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 215-216. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
14.XII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 216-218. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
15.Women and mathematics at the universities in Prague in the first half of the 20th century
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2016, 10(1), s. 133-167. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
16.Sedm desetiletí Vojtecha Bálinta
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2016, 61(4), s. 323-325. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
17.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
19.11.2016.
Nepublikovaná přednáška
18.Minerva armata – Le università e la Grande guerra
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2016, 49(3), s. 218-220. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
19.Prague University as an Example of the University in Austro-Hungarian Monarchy
Bečvářová, M.
30.07.2016.
Nepublikovaná přednáška
20.Mathematische Kraenzchen in Prague -- Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
11.06.2015.
Nepublikovaná přednáška
21.Prague Mathematicians and WWI
Bečvářová, M.
23.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
22.Mathematische Kränzchen in Prague – A Forgotten German Mathematical Society
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), s. 41-68. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
23.The Study of History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
Technical Transactions, Fundamental Sciences – Czasopismo Techniczne, Nauki podstawowe. 2015, 8(2-NP), s. 69-75. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
24.Exaktní vědy a matematiky ve střední a východní Evropě od poloviny 19. století do 2. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), s. 123-125. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
25.Matematika a matematici za 1. světové války
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2015, 48(2), s. 121-123. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
26.Životní jubileum Jána Čižmára
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2015, 60(4), s. 355-356. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
27.Jak podvádět při volbách čestně!
Bečvářová, M.
In: 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. 37. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Třešť, 25.05.2015 - 29.05.2015. Pardubice: Universita Pardubice. 2015, s. 15-20. ISBN 978-80-7395-899-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
28.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2015, 23(2), s. 127-128. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
29.36.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
36.mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 21.08.2015 - 25.08.2015. Praha: Matfyzpress. 2015, ISBN 978-80-7378-297-9.
Sborník
30.„Akreditace“ matematiky před 77 lety
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 36.mezinárodní konference Historie matematiky. 36.mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 21.08.2015 - 25.08.2015. Praha: Matfyzpress. 2015, s. 113-124. ISBN 978-80-7378-297-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
31.Karl Löwner and his Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians
Bečvářová, M. - Netuka, I.
1. vyd. Zürich: European Mathematical Society. 2015, ISBN 978-3-03719-144-6.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností
32.The role of Czech mathematicians in the Balkans (1850−1900)
Bečvářová, M.
Technical Transactions. 2014, 7(1-NP), s. 37-57. ISSN 0011-4561.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
33.Zkoušky učitelské způsobilosti (před německou zkušební komisí)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 99-112. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, ISBN 978-80-7378-265-8.
Sborník
35.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), s. 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
36.35. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2014, 47(3), s. 215-217. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
37.Olomoucký konkurz
Bečvářová, M. - Moravec, L., - Škoda, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. 35. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2014 - 26.08.2014. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2014, s. 113-126. ISBN 978-80-7378-265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.Matematický věneček
Bečvářová, M.
04.04.2014.
Nepublikovaná přednáška
39.J. S. Vaněček a L. Cremona (nově objevená korespondence)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 34. mezinárodní konference Historie matematiky. 34. mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 23.08.2013 - 27.08.2013. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2013, s. 63-80. ISBN 978-80-7378-234-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
40.The Union of Czech Mathematicians and Physicists: The First 150 Years
Bečvářová, M.
The Mathematical Intelligencer. 2013, 35(1), s. 28-35. ISSN 0343-6993.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
41.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
34. mezinárodní konference Historie matematiky. Poděbrady, 23.08.2013 - 27.08.2013. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2013, ISBN 978-80-7378-234-4.
Sborník
42.34. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), s. 60-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
43.Mezinárodní konference Perception of Science in Central and Eastern Europe in the Period 1850-1920
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2013, 56(3), s. 205-209. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
44.XI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2013, 22(1), s. 62-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
45.Georg Pick
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities. 2013, s. 158-162. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
46.Pražský věneček
Bečvářová, M.
17.12.2013.
Nepublikovaná přednáška
47.Jedna úloha z historie
Bečvářová, M.
In: ČERNOŠEK, Z., ed. 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Třeboň, 27.05.2013 - 31.05.2013. Pardubice: Universita Pardubice. 2013, s. 21-24. ISBN 978-80-7395-611-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
48.Bez znalosti matematiky nebylo by státu ...
Bečvářová, M.
28.11.2013.
Nepublikovaná přednáška
49.Unique Historical Documents or Jarník’s Mathematical Notebooks from Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Revista Brasileira de História da Matemática (an international journal on the History of Mathematics). 2013, 13(26), s. 47-60. ISSN 1519-955X. Dostupné z: http://www.rbhm.org.br/
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
50.Ludwig Berwald
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: ŠIMŮNEK Michal V., KOSTLÁN Antonín (ed.). Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia ̶ Victims of Nazism, 1939–1945.. Červený Kostelec, Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities. 2013, s. 18-24. ISBN 978-80-7465-041-3.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
51.Václav Láska and applied mathematics in Lwów and Prague
Bečvářová, M.
In: BINDER, Ch., ed. XI. Österreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. XI. Österreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. Miesenbach, 22.04.2012 - 28.04.2012. Wien: Technische Universität in Wien. 2013, s. 61-74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
22.05.2012.
Nepublikovaná přednáška
53.Jednota českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. Praha, 28.03.2012. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2012, s. 6-16.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
54.Václav Láska w Polsce
Bečvářová, M.
In: Dzieje matematyki polskiej. Dzieje matematyki polskiej. Bedlewo, 22.05.2012 - 27.05.2012. Wroclaw: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroclawskiego. 2012, s. 9-20. ISBN 978-83-910055-4-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
55.Staré početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K. 2012, s. 42-59. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky
56.Recepce Archimédova díla v Evropě a českých zemích
Bečvářová, M.
In: HALAS, Z., ed. Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Praha: MATFYZPRESS. 2012, s. 23-42. edice Dějiny matematiky, sv. 54. sv. 54. ISBN 978-80-7378-228-3.
Kapitola v jiné knize česky
57.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Praha: P3K. 2012, s. 24-41. ISBN 978-80-87186-77-0.
Kapitola v jiné knize česky
58.33.mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(4), s. 303-305. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
59.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), s. 55-57. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
60.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny vědy a techniky. 2012, 55(1), s. 53-55. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
61.60 let Matematicko-fyzikální fakulty UK
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 33. mezinárodní konference Historie matematiky. 33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 119-162. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
62.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2012, 20(2), s. 69-75. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
63.Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M. - Bečvář, J. - Dlab, V., - Slavík, A.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-203-0.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
64.33. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-208-5.
Sborník
65.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Rákosník, J.
Akademický bulletin. 2012, !!!(6), s. 24-26. ISSN 1210-9525.
Článek
66.Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904-1995)
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, ISBN 978-80-7378-189-7.
Vědecká kniha česky
67.150 let Jednoty českých matematiků a fyziků
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 33. mezinárodní konference Historie matematiky. 33.mezinárodní konference Historie matematiky. Praha, 24.08.2012 - 28.08.2012. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2012, s. 11-118. ISBN 978-80-7378-208-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.32. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
32. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 26.08.2011 - 30.08.2011. Praha: Matfyzpress. 2011, ISBN 978-80-7378-172-9.
Sborník
69.150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků
Bečvářová, M.
In: 43. konferencia slovenských matematikov. 43. konferencia slovenských matematikov. Jasná pod Chopkom, 01.12.2011 - 04.12.2011. Žilina: Slovenská matematická spoločnosť. 2011, s. 49-58. ISBN 978-80-554-0454-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
70.150 years since the birth of the Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
25.05.2011.
Nepublikovaná přednáška
71.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BINDER, Ch., eds. Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). XXIIIth International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2011, s. 9-31. ISBN 978-80-7378-190-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
72.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
XXIIIth International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2011, ISBN 978-80-7378-190-3.
Sborník
73.Karel Zahradník (1848-1916). Praha - Záhřeb - Brno.
Bečvářová, M. - Čižmár, J.
Praha: Matfyzpress. 2011, ISBN 978-80-7378-158-3.
Vědecká kniha česky
74.Union of Czech Mathematicians and Physicists
Bečvářová, M.
Notice from the International Society for Mathematical Sciences, Scientiae Mathematicae Japonicae. 2011, !!!(1), s. 1-9.
Článek
75.X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), s. 50-52. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
76.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his Studies in Göttingen
Bečvářová, M. - Netuka, J.
In: X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. X. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik,. Wien, 30.05.2011 - 03.06.2011. Wien: Technische Universität. 2011, s. 155-168.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
77.32. mezinárodní konference Historie matematiky 2011 .
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2011, 20(1), s. 53-55. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
78.Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009)
Bečvářová, M. ed. - Binder, Ch. ed.
Symposium Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire, XXIII th International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-114-9.
Sborník
79.Jarník's Notes of the Lecture Course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göttingen 1928)
Bečvářová, M. - Netuka, I.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-113-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
80.Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BINDER, Ch., eds. Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire (Budapest 2009). Symposium Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire, XXIII th International Congress of History of Science and Technology. Budapešť, 28.07.2009 - 02.08.2009. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 9-31. ISBN 978-80-7378-114-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
81.The History of Mathematics in the Czech Republic
Bečvářová, M.
European mathematical Society Newsletter. 2010, 0(77), s. 37-39. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
82.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-128-6.
Sborník
83.Metodika některých prací z historie matematiky.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 93-102. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
84.111 let od příchodu Karla Zahradníka do Brna
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 18.08.2010 - 22.08.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 103-112. ISBN 978-80-7378-128-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
85.31. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2010, 19(1), s. 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
86.Quido Vetter (1881-1960) český historik exaktních věd světového jména
Bečvářová, M.
Československý časopis pro fyziku. 2010, 60(6), s. 382-386. ISSN 0009-0700.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
87.Jan Sobotka (1862-1931)
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-121-7.
Kniha - sborník (pro KAP)
88.Jak připravit učitele matematiky
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Slavík, A. ed.
Jak připravit učitele matematiky. Praha, 23.09.2010 - 25.09.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-142-2.
Sborník
89.Matematický proseminář
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., SLAVÍK, A., a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Jak připravit učitele matematiky. Jak připravit učitele matematiky. Praha, 23.09.2010 - 25.09.2010. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 29-34. ISBN 978-80-7378-142-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
90.Matematika v proměnách věků VI
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, ISBN 978-80-7378-146-0.
Sborník
91.Matematický život v Praze v 50. a 60. letech 20. století.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 187-198. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
92.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 209-219. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
93.Vojtěch Jarník (1897-1970) and his studies in Goettingen
Bečvářová, M.
29.11.2010.
Nepublikovaná přednáška
94.Z korespondence Františka Vyčichla Vladimíru Kořínkovi
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika v proměnách věků VI. Věda v Československu. Praha, 05.12.2005 - 06.12.2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2010, s. 220-231. ISBN 978-80-7378-146-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
95.O jedné maturitní zkoušce
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M. a BEČVÁŘ, J., eds. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, s. 87-92. ISBN 978-80-7378-092-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
96.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
30. mezinárodní konference Historie matematiky. Jevíčko, 21.08.2009 - 25.08.2009. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2009, ISBN 978-80-7378-092-0.
Sborník
97.České kořeny bulharské matematiky
Bečvářová, M.
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2009, ISBN 978-80-7378-079-1.
Vědecká kniha česky
98.30. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), s. 60-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
99.IX. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2009, 18(1), s. 58-59. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
100.Czech Mathematicians and their Role in the Development of Mathematics in the Balkan
Bečvářová, M.
In: Book of Abstracts and List of Participants, XXIII International Congress of History of Science and Technology, 28 July - 2 August 2009. XXIII Intermational Congress of History of Science and Technology. Budapest, 28.07.2009 - 02.08.2009. Budapest: International Union for History and Philosophy of Science and Technology. 2009, s. 74.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
101.Česko-francouzská spolupráce v matematice v 19. století
Bečvářová, M.
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Česko-francouzská spolupráce v matematice. Praha, 22.01.2001. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 2009, s. 55-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
102.How to Fix an Election Honestly! Ivan Petrov Salabashev's Novel Voting Procedure in Bulgaria, 1879-1880
Bečvářová, M.
Annals of Science. 2009, 66(3), s. 397-406. ISSN 0003-3790.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
103.Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918
Bečvářová, M.
Praha: Matfyzpress. 2008, ISBN 978-80-7378-028-9.
Vědecká kniha česky
104.Emil Weyr und sein italienischer Aufenthalt
Bečvářová, M. - Bečvář, J., - Škoda, J.
Sudhoffs Archiv. 2008, 92(1), s. 98-113. ISSN 0039-4564.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
105.29. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, ISBN 978-80-7378-048-7.
Sborník
106.Teodor Monin (1858-1893), první vysokoškolský profesor matematiky v Bulharsku
Bečvářová, M.
Homo Bohemicus, Izdanie na Bochemija klub. 2008, ---(1), s. 5-14. ISSN 1312-9252.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
107.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
Antiquitates Mathematicae. 2008, 2(---), s. 201-214. ISSN 1898-5203.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
108.History of Mathematics as a Part of Mathematical Education
Bečvářová, M.
In: Proceedings of the 5th European Summer University. The 5th European Summer University. Praha, 19.07.2007 - 24.07.2007. Plzeň: Vydavatelský servis. 2008, s. 559-566. ISBN 978-80-86843-19-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
109.How to fix an election honestly?
Bečvářová, M.
In: IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien, 12.05.2008 - 18.05.2008. Wien: TU Wien. 2008, s. 13-20.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
110.Práce historika matematiky
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 73-90. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
111.Archimédovy práce česky
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí, 22.08.2008 - 26.08.2008. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2008, s. 93-102. ISBN 978-80-7378-048-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
112.Netradiční algoritmy základních matematických operací
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj 5. celostátní semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. 5. celostátní seminář učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. Ústí nad Orlicí, 15.10.2008 - 17.10.2008. Ústí nad Orlicí: JČMF. 2008, s. 41-42.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
113.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zabravenijat učitel, matematik, etnograf i pisatel
Bečvářová, M. - Grigorov, D.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 201-202. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
114.Františe Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 185-201. ISBN 978-80-254-3456-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
115.České překlady a čeští překladatelé Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
In: Eukleides: Základy geometrie. Eukleides: Základy geometrie. Plzeň, 10.04.2008. Plzeň: ZČU Plzeň. 2008, s. 9-48. ISBN 978-80-7043-754-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
116.XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 29. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2008, 17(1), s. 59-63. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
117.František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
Bečvářová, M.
In: Sborník resumé. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha, 06.10.2008 - 07.10.2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. 2008, s. 1.
Abstrakt ve sborníku
118.Emil Weyr (1848-1894). A Noted Czech Geometer
Bečvářová, M.
In: Czech and Slovak Culture in international and Global Context, selected papers from the 23rd SVU World Congress. The 23rd SVU World Congress. České Budějovice, 24.06.2006 - 02.07.2006. České Budějovice: Tomáš Halama. 2008, s. 494-502. ISBN 978-80-87082-08-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
119.Karel Zahradník 1848-1916
Bečvářová, M. - Dadič, Ž., - Madrešič, S.
Zagreb: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, edice Spomenica preminulim akademicima. 2007, ISBN 978-953-154-765-9.
Zahraniční vědecká kniha
120.8. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), s. 195-196. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
121.Česká matematická komunita 1848-1918
Bečvářová, M.
2007. Docentská habilitační práce. Praha: ČVUT v Praze.
Docentská habilitační práce
122.Sto let od narození Václava Pleskota
Bečvářová, M.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, 52(3), s. 244-247. ISSN 0032-2423.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
123.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2007, 40(3), s. 196-197. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
124.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03639-6.
Vědecká kniha česky
125.Počítání na březích Eufratu a Tigridu
Bečvářová, M.
In: Kapka metanového deště. Praha: Dokořán. 2007, s. 55-69. ISBN 978-80-7363-091-1.
Kapitola v jiné knize česky
126.Proč učit matematiku aneb jeden příklad z politické historie
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘOVÁ, M., ed. Historie matematiky. 28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, s. 15-18. ISBN 978-80-7378-016-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
127.O škole a vzdělávání
Bečvářová, M. ed.
Matematika - základ evropské vzdělanosti. Hradec Králové, 20.09.2007 - 21.09.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, ISBN 978-80-7378-029-6.
Sborník
128.Matematika v proměnách věků V
Bečvářová, M. ed. - Bečvář, J. ed.
1. vyd. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze. 2007, ISBN 978-80-7378-017-3.
Kniha - sborník (pro KAP)
129.28. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M. ed.
28. mezinárodní konference Historie Matematiky. Jevíčko, 24.08.2007 - 28.08.2007. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK. 2007, ISBN 978-80-7378-016-6.
Sborník
130.Jean-Paul Pier: Mathématiques entre savoir et connaissance, Vuibert, Paris, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
131.Rudolf Taschner: Numbers at Work. A Cultural Perspective, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 63. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
132.C. Edward Sandifer: The Early Mathematics of Leonhard Euler. Published and Distributed by Mathematical Association of America, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 62. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
133.Andreas K. Heyne, Alice K. Heyne, Elena S. Pini: Leonhard Euler. Ein Mann, mit dem man rechnen kann, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlin, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
134.Calvin C. Moore: Mathematics at Berkeley. A History. A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 61. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
135.Greg N. Frederickson: Piano-Hinged Dissections. Time to Fold! A K Peters, Wellesley, Mas-sachusetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 57. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
136.Philip J. Davis: Mathematics and Common Sense. A Case of Creative Tension, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 56. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
137.Steve Batterson: Pursuit of Genius. Flexner, Einstein, and the Early Faculty at the Institute for Advanced Study, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(65), s. 55. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
138.Jörg Bewersdorff: Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective, Students Mathe-matical Library, Volume 35, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2006,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), s. 52. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
139.100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
Bečvářová, M.
22.05.2007.
Nepublikovaná přednáška
140.Překlad Eukleidových Základů
Bečvářová, M.
G-slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2007, 4(8), s. 29-46. ISSN 1336-524X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
141.R. Sivaramakrishnan: Certain Number-Theoretic Episodes in Algebra, Pure and Applied Ma-thematics, A Series of Monographs and Textbooks, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2007,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2007, !!!(63), s. 59. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
142.Euclid's Elements in the Czech lands
Bečvářová, M.
19.04.2007.
Nepublikovaná přednáška
143.Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71
Bečvář, J. - Bečvářová, M., - Škoda, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-01-03438-0.
Jiná kniha česky
144.Life and Work of Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Moravia from World Perspective. 22th World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Olomouc, 26.06.2004 - 04.07.2004. Ostrava: Repronis. 2006, s. 276-283. ISBN 80-7329-129-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
145.Steve Russ: The Mathematical Works od Bernard Bolzano, Oxford University Press, 2004
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), s. 54-55. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
146.Andrea del Centina, Alessandra Fiocca, Giunia Adini, Maria Luisa Tanganelli: The Archive of Guglielmo Libri from its Dispersal to the Collections at the Biblioteca Moreniana
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(56), s. 48-49. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
147.25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(1), s. 78-79. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
148.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2005, 38(2), s. 140-141. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
149.Bernhelm Booş--Bavnbek, Jens Hoyrup (eds.): Mathematics and War, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2003
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 47. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
150.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2005, 130(4), s. 448. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
151.Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 48. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
152.D. Flament: Histoire des nombres complexes. Entrée algebre et géométrie, CNRS Editions, Paris, 2003,
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2005, !!!(55), s. 50. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
153.Euclid's Elements in the Czech Lands
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2005, 13(!!!), s. 156-167. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
154.Spanilé jízdy českých matematiků
Bečvářová, M.
26.04.2005.
Nepublikovaná přednáška
155.Emil Weyr a Itálie
Bečvářová, M.
04.01.2005.
Nepublikovaná přednáška
156.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
18.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
157.Piero della Francesca a Luca Pacioli
Bečvářová, M.
23.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
158.Italský pobyt Emila Weyra v letech 1870 až 1871
Bečvářová, M.
17.08.2005.
Nepublikovaná přednáška
159.Aritmetické operace v Mezopotámii
Bečvářová, M.
23.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
160.The Technical Education Humanization or Results of a Small Experiment
Bečvářová, M.
24.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
161.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
14.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
162.Algebra v Mezopotámii
Bečvářová, M.
30.11.2005.
Nepublikovaná přednáška
163.Hospodářské výpočty v Mezopotámii
Bečvářová, M.
21.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
164.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
07.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
165.František Vyčichlo (1905-1958)
Bečvářová, M.
07.12.2005.
Nepublikovaná přednáška
166.XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 25. mezinárodní konference historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
167.Josef Úlehla (1852-1933)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2004, 13(1), s. 39-48. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
168.Czech Project in History of Mathematics. (Biographical Monographs. Evaluation of Scientific and Pedagogical Work)
Bečvářová, M.
International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2004, 12(1), s. 40-48. ISSN 0036-6978.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
169.24. letní mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Dějiny věd a techniky. 2004, 37(1), s. 52-54. ISSN 0300-4414.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
170.M. Emmer, M. Manaresi: Mathematics, Art, Technology and Cinema
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(51), s. 39. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
171.S. Schönbeck: S. Schönbeck: Euklid. Um 300 v. Ch
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2004, 129(!!!), s. 336. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
172.M. Anderson, V. Katz, R. Wilson (ed.): Sherlock Holmes in Babylon and Other Tales of Mathematical History
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2004, !!!(54), s. 40. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
173.Život a dílo matematika Karla Zahradníka (1848-1916)
Bečvářová, M.
In: Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Olomouc, 26.06.2004 - 04.07.2004. Olomouc: Centrum pro Československá exilová studia při katedře historie FF UP, Olomouc. 2004, s. 111-112.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
174.Augustin Pánek (1843-1908)
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J. a FUCHS, E., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 206-234. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
175.Letní školy z historie matematiky
Bečvářová, M.
In: FUCHS, E. a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2004, s. 242-253. ISBN 80-7285-040-7.
Kapitola v jiné knize česky
176.Kvadratické rovnice v historii matematiky
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 13.10.2004 - 15.10.2004. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní. 2004, s. 16-19.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
177.Kvadratické rovnice řešené pravítkem a kružítkem
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 13.10.2004 - 15.10.2004. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní. 2004, s. 21.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
178.Matematika ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
In: VYMAZALOVÁ, H., BEČVÁŘ, J., a BEČVÁŘOVÁ, M., eds. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus. 2003, s. 200-371. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky
179.Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie
Bečvář, J. ed. - Bečvářová, M. ed., - Vymazalová, H. ed.
1. vyd. Praha: Prometheus. 2003, ISBN 80-7196-255-4.
Kniha - sborník (pro KAP)
180.Starověká Mezopotámie
Bečvářová, M.
In: VYMAZALOVÁ, H., BEČVÁŘOVÁ, M., a BEČVÁŘ, J., eds. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus. 2003, s. 179-199. ISBN 80-7196-255-4.
Kapitola v jiné knize česky
181.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (2)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(2), s. 105-113. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
182.6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 24. mezinárodní konference Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 12(1), s. 59-62. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
183.Josef Lošťák
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2003, 11(4), s. 218-227. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
184.Il Manoscritto Parigino di Abel. Conservato nella Biblioteca Moreniana di Firenze
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(48), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
185.Rockefeller and the Internalization of Mathematics Between the two World Wars
Bečvářová, M.
Mathematica Bohemica. 2003, 128(2), s. 217-218. ISSN 0862-7959.
Recenze monografie (v časopisu)
186.Zápis čísel v Evropě 500-1600
Bečvářová, M.
In: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Praha, 26.04.2003 - 27.04.2003. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 2003, s. 161-173. ISBN 80-7325-018-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
187.De la Méthode. (Recherches en histoire et philosophie des mathématiques)
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(49), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
188.The Evolution of an International Mathematical Research Community 1800-1945
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(50), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
189.Geometry. Our Cultural Heritage
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(48), s. 30. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
190.Remarkable Mathematicians From Euleur to von Neumann
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(49), s. 33. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
191.The Honors Class Hilbert's Problems and Their Solvers
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2003, 0(50), s. 32. ISSN 1027-488X.
Recenze monografie (v časopisu)
192.Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady
Bečvářová, M.
Praha: Prometheus. 2002, ISBN 80-7196-233-3.
Jiná kniha česky
193.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
01.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
194.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
10.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
195.Zápis čísel v Evropě v letech 600-1600
Bečvářová, M.
27.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
196.Matematika ve starověké Mezopotánii I
Bečvářová, M.
23.04.2002.
Nepublikovaná přednáška
197.Zrod řecké matematiky
Bečvářová, M.
19.02.2002.
Nepublikovaná přednáška
198.Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 11(1), s. 49-58. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
199.Karel Pánek (1849-1904)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2002, 10(4), s. 253-256. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
200.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuehofen an der Ybbs, 28.04.2002 - 04.05.2002. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte. 2002, s. 119-126.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
201.Matematika ve staré Mezopotánii
Bečvářová, M.
13.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
202.Matematika ve staré Mezopotánii II
Bečvářová, M.
07.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
203.Matematika ve starověké Mezopotánii III
Bečvářová, M.
21.05.2002.
Nepublikovaná přednáška
204.Zajímavé matematické příklady ze staré Mezopotámie
Bečvářová, M.
11.10.2002.
Nepublikovaná přednáška
205.Algebra ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
24.10.2002.
Nepublikovaná přednáška
206.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
14.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
207.Euclid's Elements in the Czech Republic
Bečvářová, M.
02.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
208.Působení F. J. Studničky na pražské universitě
Bečvářová, M.
19.11.2002.
Nepublikovaná přednáška
209.Geometrie v Mezopotámii
Bečvářová, M.
10.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
210.Geometrie ve staré Mezopotámii
Bečvářová, M.
09.12.2002.
Nepublikovaná přednáška
211.R.Siegmund-Schultze: Rockefeller and the Internationalization og Mathematics Between the Two World Wars
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 32-33. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
212.C.-P. Bruter: La construction des nombres Histoire et épistémologie
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(39), s. 28. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
213.J. W. Dauben (ed.): The History of Mathematics from Antiquity to Present:A Selective Annoted Biblio praphy
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
214.Přijímací zkoušky na pražské technice v 19. a 20. století
Bečvářová, M.
27.02.2001.
Nepublikovaná přednáška
215.Eukleidovy Základy - rozbor I. knihy
Bečvářová, M.
09.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
216.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 9(3), s. 181-183. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
217.J. Fauvel, R. Flood, R. Wilson (eds.): Oxford Figures: 800 Yers of the Mathematical Sciences
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 29. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
218.G. M. Phillips: Two Millenia of Mathematics. From Anclinudes to Gauss
Bečvářová, M.
European Mathematical Society, Newsletter. 2001, 0(41), s. 31. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
219.Zlatý věk řecké matematiky
Bečvářová, M.
04.04.2001.
Nepublikovaná přednáška
220.Metodika práce-biografie a monografie jako prostředek hodnocení vědecké a pedagogické práce
Bečvářová, M.
23.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
221.Číselné systémy neevropských civilizací
Bečvářová, M.
08.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
222.Početní algoritmy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
06.04.2001.
Nepublikovaná přednáška
223.Číselná symbolika starých civilizací Asie a Ameriky
Bečvářová, M.
11.12.2001.
Nepublikovaná přednáška
224.Počítání na abaku, na linách a na prstech, zápisy čísel
Bečvářová, M.
23.03.2001.
Nepublikovaná přednáška
225.Svět čte Eukleida
Bečvářová, M.
21.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
226.Maturitní zkoušky a přijímací zkoušky
Bečvářová, M.
17.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
227.Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
Bečvářová, M.
Informace Matematické Vědecké Sekce JČMF. 2001, 0(56), s. 11-13.
Článek
228.F.J.Studnička a JČMF a neb jak se píší monografie
Bečvářová, M.
23.05.2001.
Nepublikovaná přednáška
229.Jak lidé zapisovali čísla
Bečvářová, M.
21.08.2001.
Nepublikovaná přednáška
230.Česko-francouzské kontakty v 19. století
Bečvářová, M.
22.01.2001.
Nepublikovaná přednáška
231.Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
Bečvářová, M.
06.10.2001.
Nepublikovaná přednáška
232.Eukleides v Čechách
Bečvářová, M.
09.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
233.Středověké knihovny
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 141-149. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
234.Středověké školy
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 121-139. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
235.Augustin Pánek
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), s. 60-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
236.5. Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 22. letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2001, 10(1), s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
237.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
05.12.2001.
Nepublikovaná přednáška
238.Početní algoritmy ve středověku
Bečvářová, M.
21.11.2001.
Nepublikovaná přednáška
239.Středověké početní algoritmy
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 231-263. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
240.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
In: BEČVÁŘ, J., ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus. 2001, s. 341-375. ISBN 80-7196-232-5.
Kapitola ve vědecké knize česky
241.Rekreační matematika 4
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(4), s. 214-221. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
242.Rekreační matematika 3
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(3), s. 152-159. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
243.Rekreační matematika 2
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 8(2), s. 85-93. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
244.Humanizace technického školství aneb výsledky malého experimentu
Bečvářová, M.
Aula. 2000, 8(2), s. 21-24. ISSN 1210-6658.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
245.N. Guicciardi: Reading The Principia. The Debate on Newton's Mathematical Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 2000, 0(35), s. 35-36. ISSN 1027-488X.
Recenze článku (v časopisu)
246.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
In: Sborník 26. konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč. 26. konference VŠTEZ. Lázně Bohdaneč, 04.09.2000 - 06.09.2000. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2000, s. 5-10. ISBN 80-7015-732-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
247.X. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 21. letní škola historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 2000, 9(1), s. 57-60. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
248.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 11.10.2000 - 13.10.2000. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní. 2000, s. 22-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
249.Eukleidovy Základy: tištěné verze,kritické verze
Bečvářová, M.
21.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
250.Eukleidovy Základy ve středověké Evropě
Bečvářová, M.
07.11.2000.
Nepublikovaná přednáška
251.Eukleidovy Základy v řeckém, římském a arabském světě
Bečvářová, M.
24.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
252.Eukleidovy Základy včera, dnes a zítra
Bečvářová, M.
27.08.2000.
Nepublikovaná přednáška
253.Josef Smolík (1832-1915)
Bečvářová, M.
25.08.2000.
Nepublikovaná přednáška
254.Jak ze střední školy na vysokou školu v 19. století a v první polovine 20. století
Bečvářová, M.
10.04.2000.
Nepublikovaná přednáška
255.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
05.09.2000.
Nepublikovaná přednáška
256.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
11.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
257.Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
12.10.2000.
Nepublikovaná přednáška
258.Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
Bečvářová, M.
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí, 11.10.2000 - 13.10.2000. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní. 2000, s. 15-22.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
259.Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
Bečvářová, M.
Pražská technika. 2000, 2(03), s. 7-10.
Článek
260.Eukleidovy Základy: první kniha
Bečvářová, M.
19.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
261.Eukleidovy Základy - česká verze, čeští překladatelé
Bečvářová, M.
05.12.2000.
Nepublikovaná přednáška
262.Rekreační matematika (1)
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), s. 13-20. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
263.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999, 0(33), s. 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
264.Matériaux pourl' histoire de mathématiques an XXe siécle
Bečvářová, M.
Newsletter European Mathematical Society. 1999, 0(33), s. 33. ISSN 1027-488X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
265.Maturitní zkoušky III
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(3), s. 168-174. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
266.Z historie Jednoty 1862-1869
Bečvářová, M.
1. vyd. Praha: Prometheus. 1999, ISBN 80-7196-141-8.
Vědecká kniha česky
267.Maturitní zkoušky II
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(2), s. 81-89. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
268.4. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 20.letní škola Historie matematiky
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 8(1), s. 61-64. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
269.Život a dílo F. J. Studničky
Bečvářová, M.
01.03.1999.
Nepublikovaná přednáška
270.Zakladatelé JČMF
Bečvářová, M.
18.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
271.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
08.04.1999.
Nepublikovaná přednáška
272.Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
Bečvářová, M.
26.04.1999.
Nepublikovaná přednáška
273.Středověké početné algoritmy
Bečvářová, M.
08.12.1999.
Nepublikovaná přednáška
274.Středověké univerzity
Bečvářová, M.
12.10.1999.
Nepublikovaná přednáška
275.(Významní matematici 13.-15. století) Matematika II
Bečvářová, M.
26.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
276.Početní algoritmy (středověké matematiky)
Bečvářová, M.
25.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
277.Univerzity ve středověku
Bečvářová, M.
24.08.1999.
Nepublikovaná přednáška
278.Maturitní zkoušky IV
Bečvářová, M.
Učitel matematiky. 1999, 7(4), s. 238-247. ISSN 1210-9037.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
279.James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters-autor monografie je K.H.Parshall
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998
Recenze monografie (v časopisu)
280.Matériaux pour l'histoire de mathématiques an XXe siécle: autor monografie je J.J.Risler
Bečvářová, M.
neuvedeno. 1998
Recenze monografie (v časopisu)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Karel Zahradník (1848-1916)
Bečvářová, M.
2009 - 2011
GA409/09/0012
2.Život a dílo Josefa Smolíka (1832-1915)
Bečvářová, M.
2004 - 2006
GA409/04/1487
3.Dějiny matematiky jako společensko-vědní předmět
Bečvářová, M.
2003 - 2003
2529/F5
4.Seminář z matematiky
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2140
5.Historie technického školství
Bečvářová, M.
2002 - 2002
2141
6.Euklidovy základy a jejich česká verze
Bečvářová, M.
2000 - 2001
GA201/00/P026
7.Humanizace výuky na FD ČVUT
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1937/F5
8.Matematika pro kombinovane studium
Bečvářová, M.
2001 - 2001
1936/F4
9.Dějiny matematiky na Dopravní fakultě ČVUT
Bečvářová, M.
1999 - 1999
0755/F4
10.Podpora vydání monografie: Život a dílo Františka Josefa Studničky (1836-1903)
Bečvářová, M.
1998 - 1998
GA201/98/0529