info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-420 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357983
E-mail:
neubekri@fd.cvut.cz
Funkce:
manažer projektů / ústav dopravních systémů / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DAZP - Doprava a životní prostředí
12POSD - Posuzování dopravních staveb

Garant předmětů v doktorském studiu:

12EDS - Estetika a ekologie dopravních staveb
12VPE - Vybrané problémy ekologie v dopravě
12VPEL - Vybrané problémy ekologie v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12APE - Aplikovaná ekologie (přednášející, cvičící)
12Y1PD - Posuzování dopravních staveb (přednášející, cvičící)
12Y2DU - Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti (přednášející, cvičící)
12Y2KE - Krajinná ekologie (přednášející, cvičící)
12Y2UD - Udržitelná doprava (přednášející, cvičící)
612APE - Aplikovaná ekologie (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)
612Y1PD - Posuzování dopravních staveb (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S