info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-420 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357983
E-mail:
neubekri@fd.cvut.cz
Funkce:
manažer projektů / ústav dopravních systémů / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DAZP - Doprava a životní prostředí

Garant předmětů v doktorském studiu:

12EDS - Estetika a ekologie dopravních staveb
12VPE - Vybrané problémy ekologie v dopravě
12VPEL - Vybrané problémy ekologie v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12APE - Aplikovaná ekologie (přednášející, cvičící)
12Y1PD - Posuzování dopravních staveb (přednášející, cvičící)
12Y2DU - Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti (přednášející, cvičící)
12Y2KE - Krajinná ekologie (přednášející, cvičící)
12Y2UD - Udržitelná doprava (přednášející, cvičící)
612APE - Aplikovaná ekologie (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)
612Y1PD - Posuzování dopravních staveb (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jaroslav Kácovský

Vedoucí studentského projektu:

Doprava a životní prostředí
  12X1DZ - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Perspective of clean mobility in road freight transport
Bínová, H. - Hykš, O. - Hykšová, M. - Neubergová, K. - Sadil, J., - Kekula, F.
In: Transportation Research Procedia. Elsevier B.V. on behalf of Cairo University, 2021. p. 289-304. ISSN 2352-1457.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2021)
2.Use of Alternative Energy Sources in Road Freight Transport
Hospodka, J. - Bínová, H. - Hykš, O. - Hykšová, M. - Kekula, F. - Neubergová, K., - Sadil, J.
In: Proceedings of the “Transport Means 2021”. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2021. p. 1047-1053. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2021)
3.Protihlukové stěny podél železničních tratí - bariéra v sídlech i krajině
Neubergová, K.
In: Venkovská krajina 2019. Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE, 2019. p. 67-72. ISBN 978-80-7458-115-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
4.Jak se budoucí dopravní inženýři učí měřit hluk z dopravy
Neubergová, K.
In: Sborník přednášek a příspěvků mezinárodní konference Rychlost s tichostí - Veřejný prostor 21. století. Praha: Powerprint, 2019. p. 1-6. ISBN 978-80-7568-152-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
5.Opatření proti smogu ve městech
Neubergová, K.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2019. ISBN 978-80-554-1594-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
6.Splnitelnost norem produkce CO2 v individuální automobilové dopravě
Hykš, O. - Hykšová, M., - Neubergová, K.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2019. ISBN 978-80-554-1594-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
7.Motivační opatření v dopravě v evropských městech při smogové situaci
Jacura, M. - Javořík, T. - Neubergová, K., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
8.Influence of Driving Fluency on Economic and Ecological Aspects of Transport.
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
Communications. 2018, 20(3), 9-14. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
9.Dopravně emisní modely
Neubergová, K.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2018. p. 119-126. ISBN 978-80-88074-62-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
10.Model pro hodnocení efektivity systémů MHD
Trojan, K. - Neubergová, K. supervisor
Praha: Defense date 2018-12-14. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území. Supervised by K. NEUBERGOVÁ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
11.Vliv plynulosti jízdy na ekonomické a ekologické aspekty dopravy
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017. p. 1-238. ISBN 978-80-554-1370-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
12.Krajinotvorná funkce rozptýlené zeleně
Neubergová, K.
In: Venkovská krajina 2017. Lesnická práce, s.r.o., 2017. p. 1-156. ISBN 978-80-7458-095-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
13.Vegetace podél dopravních cest z hlediska krajinotvorné funkce a bezpečnosti dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Venkovská krajina 2017. Lesnická práce, s.r.o., 2017. p. 1-156. ISBN 978-80-7458-095-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
14.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
15.Vliv kongescí na ekonomii a ekologickou stopu individuální automobilové dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2016. pp. 5-154. ISBN 978-80-88074-42-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
16.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 01ST-000142.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb
Neubergová, K.
Envigogika. 2015, 10(4), 1-5. ISSN 1802-3061.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
18.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
19.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
20.Mature Vegetation along Roads
Neubergová, K. - Hykš, O.
Transactions on Transport Sciences. 2014, 7(4), 117-124. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
21.Vzrostlá zeleň podél dopravních cest
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2014. pp. 177-184. ISBN 978-80-86502-85-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
22.Problémová místa vybraných protihlukových clon
Neubergová, K. - Šturmová, I. - Michek, J., - Faltus, V.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2014. pp. 177-184. ISBN 978-80-86502-85-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
23.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
24.Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Nové železniční trendy. 2013, 21(1), 4-8. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
25.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), 92-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
26.Hluk ze železniční dopravy, porovnání účinku pasivních protihlukových opatření.
Neubergová, K. - Vašica, D. - Jacura, M., - Ládyš, L.
Silnice a železnice. 2013, 8(5), 84-86. ISSN 1803-8441.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
27.Protihlukové stěny v naší krajině
Neubergová, K. - Vašica, D.
In: Venkovská krajina 2013. Hostetín: Česká společnost pro krajinu, 2013. pp. 109-114. ISBN 978-80-7458-040-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
28.Elimination of Rail Noise as a Step Towards Sustainable Transport
Kočárková, D. - Neubergová, K.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 185-190. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
29.Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 191-196. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
30.Railway Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 96-101. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
31.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
32.Noise from Rail Transport within European Legislation on Interoperability
Neubergová, K.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(3), 119-126. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
33.Vliv jednotlivých druhů dopravy na utváření sídel v krajině z historického pohledu na příkladě obce Černošice
Neubergová, K. - Šturmová, I.
In: V. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2012. pp. 41-47. ISBN 978-80-86502-41-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
34.VYUŽITÍ FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE PRO STANOVENÉ DÉLKY VODNÍCH TOKŮ
Neubergová, K.
In: Voda a krajina 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 199-204. ISBN 978-80-01-05107-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
35.Od chatových osad k satelitním městům
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Člověk, stavba a územní plánování 6. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 108-112. ISBN 978-80-01-05025-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
36.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2012. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
37.Snížení hluku z železniční dopravy jako jedna z cest k udržitelné dopravě
Neubergová, K. - Kočárková, D.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2011, 2011(32), 1-13. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
38.Problematika hluku ze železniční dopravy
Neubergová, K.
Časopis Stavebnictví. 2011, 11(10), 40-43. ISSN 1802-2030.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
39.Protihlukové stěny - jejich ztvárnění a estetické působení
Neubergová, K.
Doprava. 2010, 2010(5), II-III. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
40.Role vegetace při snižování hluku ze silniční dopravy
Neubergová, K.
Doprava. 2010, 2010(5), VII-VIII. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
41.Zeleň podél dopravních cest a její vliv na stabilitu krajinného systému
Neubergová, K.
Doprava. 2010, 52(6), 13-15. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
42.The Context of Transport in the Concept of the Syndromes of Global Change
Neubergová, K.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(3), 93-98. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
43.Decoupling - jedna z možných cest k udržitelné dopravě
Neubergová, K.
In: Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010. pp. 35-37. ISBN 978-80-01-04557-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
44.Urban Sprawl Syndrome and Transport
Neubergová, K.
In: IV Czech-Slovak Scientific Conference "Transport, Health and Environment". Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 203-208. First edition at Tribun EU. ISBN 978-80-7399-141-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
45.Hledání možných cest k uchopení výuky trvale udržitelného rozvoje na technických vysokých školách
Neubergová, K.
Envigogika. 2009, 2009(2), ISSN 1802-3061.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
46.Udržitelná doprava
Neubergová, K.
Doprava. 2009, 3(51), 31-33. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
47.Výuka předmětu krajinné ekologie na FD ČVUT
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Venkovská krajina 2009. Hostetín: Česká společnost pro krajinu, 2009, pp. 166-171. ISBN 978-80-87154-65-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
48.Vliv jednotlivých druhů doprav na utváření sídel v krajině
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Venkovská krajina 2009. Hostetín: Česká společnost pro krajinu, 2009. pp. 358-362. ISBN 978-80-87154-65-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
49.Transport Within the Frame of Sustainable Development Indicators
Neubergová, K.
In: Environmental Accouting- Sustainable Development Indicators. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-124-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
50.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
[Technical Report] 2009. Report no. 11/2009.
Technická zpráva (2009)
51.Výuka problematiky Doprava a životní prostředí na FD
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2008, pp. 193-198. ISBN 978-80-86502-54-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
52.Funkce zeleně podél dopravních cest
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2008. pp. 199-204. ISBN 978-80-86502-54-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
53.Vliv liniové trasy na fragmentaci území
Neubergová, K.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 219-222. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
54.Historie ekologické výuky na dopravní fakultě
Neubergová, K.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 223-226. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
55.Dopravní hluk v kontextu trvale udržitelného rozvoje
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2008.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
56.Environmentální výuka na Fakultě dopravní ČVUT a její změny s přechodem na strukturované studium
Neubergová, K.
Envigogika. 2007, 1(3), 1-9. ISSN 1802-3061.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
57.Vliv dopravy na životní prostředí dříve a dnes
Neubergová, K.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 183-186. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
58.The Examination Extent to which Environmental Issues are Incorporated in Content and Teaching of Study Programmes at Czech Technical University
Neubergová, K.
International Journal of Learning. 2006, 12(10), 337-346. ISSN 1447-9494.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
59.Metody pro posouzení vlivů dopravní cesty na území
Neubergová, K.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2005. ISBN 80-01-03248-5.
Jiná kniha česky (2005)
60.Estetické působení protihlukových bariér a jejich vliv na psychiku obyvatel
Neubergová, K.
[Invited unpublished scientific lecture] Praha: MOSEV plast s. r. o.. 2005-05-24.
Nepublikovaná přednáška (2005)
61.Ovlivnění krajinného systému změnou sociálně-ekonomické struktury po roce 1945
Neubergová, K.
In: Venkovská krajina 2005. Brno: Český svaz ochránců přírody Veronica, 2005, pp. 96-99. ISBN 80-239-4963-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
62.Environmental Impact Assessment and Transport
Neubergová, K.
In: Environmental Engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2005, pp. 922-930. ISBN 9986-05-851-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
63.Ekologické aspekty vedení dopravních cest v území
Neubergová, K.
Praha: Defense date 2005-10-14. Associate Professor Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Docentská habilitační práce (2005)
64.Ekologické aspekty dopravy
Neubergová, K.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03131-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
65.Metody posuzování vlivů dopravy na životní prostředí a jejich vstupní parametry
Neubergová, K.
Silniční obzor. 2004, 65(5), 121-125. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
66.Hodnocení výběru tras metodou koeficientů
Neubergová, K. - Moos, P.
Silniční obzor. 2004, 65(4), 102-105. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
67.Metody posuzování návrhu vedení liniové trasy
Neubergová, K.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 51-56. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
68.Vzdělávání budoucích dopravních inženýrů v oblasti životního prostředí
Neubergová, K.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 147-150. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
69.Metoda hodnocení dynamiky krajiny a ukázka její aplikace
Neubergová, K.
In: Venkovská krajina. Brno: Český svaz ochránců přírody Veronica, 2004, pp. 120-123. ISBN 80-239-2822-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
70.Vzdělávání inženýrů v oblasti životního prostředí
Neubergová, K.
Pražská technika. 2004, 6(2), 34-35. ISSN 1213-5348.
Článek (2004)
71.Possibilities of Using Fractal Geometry in Landscape System Assessment
Neubergová, K.
Environmental Engineering and Landscape Management. 2003, 11(1), 10-13. ISSN 1648-6897.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
72.Dopady silniční dopravy na životní prostředí
Neubergová, K.
Silniční obzor. 2002, 63(2), 35-39. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
73.Výuka environmentálních předmětů na dopravní fakultě ČVUT
Neubergová, K.
In: Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech. Praha: Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. p. 177-178. ISBN 80-238-9228-2.
Kapitola v jiné knize česky (2002)
74.Galimybes naudoti frakcines geometrija landšafto sistemu vertinime
Neubergová, K.
In: 5-osios Tarptautines komferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. pp. 49. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
75.Possibilities of the Use of Fractal Geometry in the Landscape systems assessment
Neubergová, K.
In: 5th International Conference "Environmental Engineering" Program and abstracts. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2002, pp. 152. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
76.Možnosti využití fraktální geometrie při analýze krajinných systémů II (Fraktální dimenze - charekteristika krajinné struktury)
Neubergová, K.
Stavební obzor. 2001, 10(2), 60-63. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
77.Možnosti využití fraktální geometrie při analýze krajinných systémů I (Fraktální dimenze - charakteristika krajinných plošek)
Neubergová, K.
Stavební obzor. 2001, 10(1), 25-29. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
78.Možnosti využití fraktální geometrie při posuzování vlivů na životní prostředí
Neubergová, K.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. pp. 194-203. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
79.Ecological Aspects of the Transportation in Cities
Neubergová, K.
In: Mobilita 01. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 313-318. ISBN 80-227-1565-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
80.Funkce zeleně v našich městech
Neubergová, K.
Veřejná správa. 2001, 12(16), 1-3. ISSN 1213-6581.
Článek (2001)
81.SEIA v dopravě
Neubergová, K.
Silniční obzor. 2000, 61(6), 132-136. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
82.Smog v našich městech
Neubergová, K.
Veřejná správa. 2000, 11(37), 7-8. ISSN 1213-6581.
Článek (2000)
83.Metoda hodnocení dynamiky krajiny - Klasifikace krajinných systémů
Hykšová, K.
Stavební obzor. 1999, 8(8), 243-245. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Inovace předmětu Krajinná ekologie
Neubergová, K.
2009 - 2009
229/2009
2.Inovace předmětu "Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
Neubergová, K.
2004 - 2004
2106/F1
3.Ekologické aspekty dopravy
Neubergová, K.
2002 - 2002
2138
4.Možnosti využití fraktální geometrie při posuzování krajinných systémů
Neubergová, K.
2001 - 2001
300112816