info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Libor Ládyš

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Doprava a životní prostředí
  12X1DZ - bakalářský studijní program
  12X2DZ - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S