Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-437 - Horská 3, Praha
E-mail:
sosnalud@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent, železniční doprava

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.DMBAHN - nová cesta na západ?
Sosna, L.
Doprava. 2005, 47(5), 22-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
2.Donau-Moldau Bahn ako alternatíva rýchleho železničného spojenia ČR a Německa
Sosna, L.
In: Modernizácia železničných tratí. Žilina: EDIS, 2005, pp. 103-106. ISBN 80-8070-455-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2005)
3.Donau-Moldau Bahn ako alternatíva rýchleho železničného spojenia ČR a Německa
Sosna, L.
[Unpublished Lecture] Žilinská universita. 2005-09-20.
Nepublikovaná přednáška (2005)
4.Studie proveditelnosti DMBAHN
Sosna, L.
In: PERNER´S CONTACT 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 660-667. ISBN 80-7194-633-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
5.Řešení výhledového dopravního spojení Plzeň - Domažlice
Sosna, L.
[Unpublished Lecture] Vědeckotechnická společnost západních Čech. 2004-04-27.
Nepublikovaná přednáška (2004)
6.Dopravní systémy v Plzeňském regionu
Sosna, L.
In: Perner's Contact 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2003, pp. 86. ISBN 80-7194-512-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
7.Projekt DMBahn (Donau - Moldau Bahn) aneb od Dunaje k Vltavě po kolejích
Sosna, L.
[Unpublished Lecture] SUDOP Praha a.s.. 2003-11-13.
Nepublikovaná přednáška (2003)
8.Dálnice D3 versus 4. železniční koridor - partneři nebo konkurenti?
Sosna, L. - Chovanec, I.
Doprava. 2002, 44(2), 31-34. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
9.Stanovení faktorů, které determinují rozdělení přepravních objemů a volbu dopravního prostředku
Sosna, L.
In: Perner's Contact 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. p. 66. ISBN 80-7194-408-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
10.Analýza a prognóza faktorů ovlivňující dopravu v regionu
Sosna, L.
Praha: Defense date 2002-12-12. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2002)
11.Dopravní chování občana z regionálního pohledu
Sosna, L.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. pp. 256-260. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
12.Dopravní chování občana (součást přílohy sborníku příspěvků, Perner's Contact 2001)
Sosna, L.
In: Perner's Contact 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. pp. 67-70. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
13.Analysis of Factors which Influence a Regional Transport
Sosna, L. - Kubát, B.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1038-1039. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
14.Sustainable Transport Infrastructure (SUSTRAIN)
Sosna, L.
In: Mobilita 01. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 179-182. ISBN 80-227-1565-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
15.Analýza a prognóza faktorů ovlivňujících dopravu v regionu
Sosna, L.
Praha: Defense date 2001-06-21. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum (2001)
16.Co je to SUSTRAIN?
Sosna, L.
Doprava. 2000, 42(2), 13-14. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
17.Sustrain v České republice
Sosna, L.
In: Vznik krajů a regionální doprava. Děčín: Asociace RDS - rozvoj dopravních systémů, 2000, pp. 14-15.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
18.Centra intermodální doprava
Sosna, L. - Machová, B.
In: Intermodální přeprava ve 3. tisíciletí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2000, pp. 34. ISBN 80-7194-295-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
19.Dopravní řešení v Karlovarském regionu
Kubát, B. - Sosna, L.
[Unpublished Lecture] 2000-11-28.
Nepublikovaná přednáška (2000)
20.Dopravní řešení v karlovarském regionu
Sosna, L. - Kubát, B.
[Unpublished Lecture] 2000-11-28.
Nepublikovaná přednáška (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozbor faktorů ovlivňujících dopravu
Sosna, L.
2000 - 2000
300011706