info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Petr Bureš, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)
20TSJ - Telematické systémy a jejich návrh (přednášející, cvičící)
20Y1LN - Lokalizace a navigace (přednášející, cvičící)
611MDS - Měření a zpracování dat v silniční dopravě (přednášející, cvičící)
620SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Družicová navigace a její využití v dopravě
  20X2DL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Programme Support Action (PSA) for the maintenance, adaptation and further development of a European ITS Framework Architecture for Intelligent Transport Services (ITS).
řešitel: Bureš, P.
spoluřešitelé: Aksaç, M. - Faltus, V. - Růžička, J. - Sliacky, M.
2017 - 2021
CEF - Nástroj pro propojení Evropy - MOVE/C3-2016-405
2.Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci
řešitel: Bureš, P.
2014 - 2016
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
3.Nástroje pro zvyšování kvality a kvantity poskytovaných dopravních informací ve službě RDS-TMC
řešitel: Bureš, P.
2013 - 2014
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
4.Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou
řešitel: Bureš, P.
2012 - 2013
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
5.Monitorování kvality poskytovaných dopravních informací
řešitel: Bureš, P.
2009 - 2010
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
6.Nové přístupy k využití ITS architektury ČR
řešitel: Bureš, P.
2009 - 2010
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
7.Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací
řešitel: Bureš, P.
2007 - 2009
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy