Ing. Petr Bureš, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Družicová navigace a její využití v dopravě
  20X1DS - bakalářský studijní program
  20X2DL - navazující magisterský studijní program
  20X2DS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementation of Traffic Service Quality Measures in Czechia
Bureš, P. - Langr, M.
In: Management Perspective for Transport Telematics. TST 2018.. Springer, Cham, 2018. p. 18-40. Communications in Computer and Information Science. vol. 897. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-97954-0.
Stať ve sborníku (2018)
2.ROUTE4ALL: a novel approach to pedestrian navigation for people with special needs
Bureš, P. - Balata, J., - Mulíčková, E.
Archives of Transport System Telematics. 2017, 10(1), 9-16. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
3.Approaches to Quality Assessment of Traffic Information Services
Bureš, P.
In: Smart Solutions in Today’s Transport: 17th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2017, Katowice – Ustroń, Poland, April 5-8, 2017, Selected Papers. Springer, Cham, 2017. p. 82-95. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-66250-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
4.Design and implementation of DATEX II profiles for truck parking systems
Melo Castillo, A. - Bureš, P. - Herrera-Quintero, L.F., - Banse, K.
In: Proceedings of 2017 15th International Conference on ITS Telecommunications. New Jersey: IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-5275-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
5.Metodika pro poskytování dopravních informací externím odběratelům
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Kufner, J., - Vlčinský, J.
[Applied Certified Methodology] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
6.Automatically Generated Landmark-enhanced Navigation Instructions for Blind Pedestrians
Balata, J. - Míkovec, Z. - Bureš, P., - Mulíčková, E
In: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Katowice: Polish Information Processing Society, 2016. p. 1605-1612. ISSN 2300-5963. ISBN 978-83-60810-90-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.Kamelot – Architecture of Unified Platform for Traffic Information Distribution
Bureš, P. - Vlčinský, J.
In: Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. p. 436-449. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
8.Design of an exchange information component of O/D matrix for mass transportation systems based on DATEX II approach.
Melo Castillo, A. - Canon Lozano, Y. - Felipe Herrera-Quintero, L. - Bureš, P., - Banse, K.
In: 2016 8th Euro American Conference on Telematics and Information Systems (EATIS). Bogota: IEEE Colombian, 2016. vol. 1. ISBN 978-1-5090-2436-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
9.Implementing High Density Traffic Information Dissemination
Bureš, P. - Vlčinský, J.
In: Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. pp. 243-256. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
10.Studie Komunikační strategie pro prezentaci řešení včetně webové prezentace
Lokaj, Z. - Bureš, P. - Kufner, Jan, - Vlčinský, Jan
[Research Report] 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
11.Metodika interpretace a implementace datového modelu pro výrobce navigačních zařízení
Bureš, P. - Mulíčková, E.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Kufner, J, - Vlčinský, J.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Odborná zpráva o postupu prací projektu Rout4all za rok 2015
Bureš, P. - Mulíčková, E.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
14.Kamelot - transform&arch&test
Bureš, P. - Vlčinský, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Kufner, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
16.Konceptuální a logický datový model navigační mapy
Bureš, P. - Balata, J., - Mulíčková, E.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
17.Katalog uživatelských požadavků na tvorbu navigační datové sady
Bureš, P. - Balata, J., - Mulíčková, E.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
18.Trans-Loc OpenLR, Alert-C a Global Network
Bureš, P. - Kufner, J., - Mulíčková, M.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
19.Metodika "Jak dokumentovat sadu různých typů poskytovaných dopravních informací"
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Vlčinský, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
20.Studie Vhodné obchodní modely pro poskytování distribuční a konverzní služby nebo produktu.
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Kufnec, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
21.Přijímač RDS-TMC pro formáty ALERT C a ALERT Plus
Bureš, P. - Těthal, T. - Vlčinský, J., - Hořeňovský, R.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
22.Vysílač RDS-TMC pro formáty ALERT C a ALERT Plus
Vlčinský, J. - Hořeňovský, R., - Bureš, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
23.Testovací zázemí systému RDS-TMC pro výrobce NP
Vlčinský, J. - Hořeňovský, R., - Bureš, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
24.DATEX II User Forum 2014
Bureš, P. org. - Vlčinský, J. org. - Masclee, M. org. - Zwiers, A. org. - De Vries, B. org. - Geisslet, T. org. - Kaltwasser, J. org., - De Haan, H. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
25.Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C
Bureš, P. - Křivka, J., - Svorová, L.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2014.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2014)
26.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013
Bureš, P.
[Research Report] 2014. Report no. FTS DTT 26/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
27.jádro Kamelot
Vlčinský, J. - Hořeňovský, R. - Bureš, P. - Lokaj, Z., - Těthal, T.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
28.Odborná zpráva o postupu prací projektu Kamelot za rok 2014
Vlčinský, J. - Kufner, J. - Mulíčková, E. - Bureš, P., - Lokaj, Z.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
29.Úvodní studie transformace OpenLR - GDF 5.0
Bureš, P. - Mulíčková, E., - Kufner, J.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Analýza navigačních řešení a požadavků osob se sníženou schopností orientace a pohybu
Bureš, P. - Vaniš, M. - Svatoň, M. - Jan, Kufner - Eva, Mulíčková, - Jan, Vodňanský
[Research Report] 2014. Report no. TA04031574/2014/1.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
31.Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu
Bureš, P.
[Unpublished Lecture] Sdělovací technika spol. s.r.o.. 2014-11-19.
Nepublikovaná přednáška (2014)
32.Converting recorded RDS-TMC service into XML to ease following quality assessment
Bureš, P. - Vlčinský, J.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), 19-27. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
33.Systém pro automatický monitoring RDS-TMC
Bureš, P. - Hořeňovský, R. - Vlčinský, J., - Těthal, T.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
34.Assessment of the quality of traffic information distributed by RDS-TMC service
Bureš, P.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 29-39. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
35.Quality and quantity improvement for current RDS-TMC
Bureš, P.
In: Activities of Tranport Telemactics. Heidelberg: Springer-Verlag, GmbH, 2013. pp. 410-417. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-41646-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
36.Metodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Volný, M., - Stárek, T.
[Applied Certified Methodology] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
37.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
38.Implementační akční plán 6. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 24/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
39.Portfolio projektů, 5. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 23/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
40.Zapojení České republiky do evropského pilotního projektu autmatického tísňového volání z vozidla eCALL
Hrubeš, P. - Bureš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
41.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 25/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Quality and quantity improvement for current RDS-TMC
Bureš, P.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2013. pp. 27. ISBN 978-83-927504-5-1.
Abstrakt ve sborníku (2013)
43.Speciální datová sada pro ALERT-Plus
Bureš, P. - Przezdziek, T. - Šimík, J. - Tatar, K., - Vlčinský, J.
[Technical Report] 2013.
Technická zpráva (2013)
44.Metodika interpretace DI v systému RDS-TMC
Bureš, P. - Vlčinský, J. - Kovaljov, M., - Bělinová, Z.
[Technical Report] 2013. Report no. FTS DTT 27/2014.
Technická zpráva (2013)
45.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012 v projektu BaSIC
Stárek, T. - Volný, M. - Lokaj, Z., - Bureš, P.
[Annual Report] 2013. Report no. FTS DTT 33/2014.
Výroční zpráva (2013)
46.BaSIC - Výsledky projektu
Stárek, T. - Volný, M. - Lokaj, Z., - Bureš, P.
[Technical Report] 2013. Report no. FTS DTT 32/2014.
Technická zpráva (2013)
47.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013
Bureš, P. - Stárek, T. - Lokaj, Z., - Volný, M.
[Annual Report] 2013. Report no. FTS DTT 31/2014.
Výroční zpráva (2013)
48.Monitoring of live traffic information in the Czech Republic
Bureš, P. - Vlčinský, J.
In: Modern Transport Telematics. Berlin: Springer, 2011. p. 9-17. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-24659-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
49.Evolving ITS architecture, the Czech experience
Bělinová, Z. - Bureš, P., - Bárta, D.
In: Modern Transport Telematics. Berlin: Springer, 2011. pp. 94-102. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-24659-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
50.The role of ITS architecture and standardization in achieving sustainable transport development
Bělinová, Z. - Bureš, P.
In: Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development. Athens: WSEAS Press, 2011. pp. 172-178. ISSN 1792-4871. ISBN 978-1-61804-037-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
51.Normalizace oboru dopravní telematiky
Bureš, P.
[Unpublished Lecture] Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2011-09-11.
Nepublikovaná přednáška (2011)
52.Rapid
Bureš, P. - Galík, O.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
53.TMC Analyser
Bureš, P. - Vlčinský, J.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
54.Dalimil
Bureš, P. - Vlčinský, J.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
55.Intelligent transport system architecture - different approaches and future trends
Bureš, P. - Bělinová, Z., - Jesty, P.
In: Data And Mobility: Transforming Information Into Intelligent Traffic And Transportation Services, Proceedings Of The Lakeside Conference 2010. Berlin: Springer, 2010. pp. 115-127. Advances in Intelligent and Soft Computing. ISSN 1867-5662. ISBN 978-3-642-15502-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
56.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Applied Certified Methodology] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
57.Inteligentní automobil hlídá bezpečnost řidičů
Bureš, P. - Langr, M.
TecniCall. 2010, 28-30.
Článek (2010)
58.ITS Architecture in the Czech Republic and Overview of the Region
Bureš, P.
[Unpublished Lecture] NIST National Institute of Standards and Technology. 2010-09-29.
Nepublikovaná přednáška (2010)
59.TPEG - dopravní informace
Bureš, P. - Daněk, A., - Vlčinský, J.
[Software] 2009.
Software splňující podmínky RIV (2009)
60.Modul Bus RDS
Bureš, P. - Hořeňovský, R.
[Software] 2009.
Software splňující podmínky RIV (2009)
61.RDS- TMC Cruncher
Bureš, P. - Hořeňovský, R.
[Software] 2009.
Software splňující podmínky RIV (2009)
62.Tracing traffic information identity in distribution systems
Bureš, P. - Vlčinský, J.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(2), 60-67. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
63.Study of Standards and National ITS Architectures within the E-FRAME Project
Bělinová, Z. - Bureš, P.
Archives of Transport System Telematics. 2009, 2(1), 23-27. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
64.Lokalizace dopravních informací v protokolu TPEG
Bureš, P. - Vlčinský, J.
In: Mezinárodní kongres o dopravní telematice. Praha: Wirelesscom, 2009, ISBN 978-80-87205-05-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
65.Připravenost infrastruktury pracovišť dopravních informačních center pro TPEG
Bureš, P. - Paulas, M.
In: Mezinárodní kongres o dopravní telematice. Praha: Wirelesscom, 2009, ISBN 978-80-87205-05-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
66.Přenosová infrastruktura a koncová zařízení v systému TPEG
Bureš, P. - Zummar, R. A.
In: Mezinárodní kongres o dopravní telematice. Praha: Wirelesscom, 2009, ISBN 978-80-87205-05-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
67.Transports Protocol Expert Group, keeping drivers informed
Bureš, P.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci, 2009, pp. 25-33. ISBN 978-83-206-1753-5. Available from: http://www.tst-conference.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
68.The architecture of traffic and travel information system based on protocol TPEG
Bureš, P.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009, ISBN 978-1-60558-398-3. Available from: http://portal.acm.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
69.TPEG, historie, současnost a budoucnost
Bureš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. Praha: Technology&Prosperity, 2008. ISBN 978-80-87205-00-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
70.TPEG, struktura a vazby na existující systémy
Bureš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. Praha: Technology&Prosperity, 2008. ISBN 978-80-87205-00-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
71.Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů
Bureš, P.
Technologies & Prosperity. 2008, 2008 17-18. ISSN 1213-7162.
Článek (2008)
72.EN ISO 14906 - Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication
Bureš, P. - Svítek, M.
Praha: Český normalizační institut, 2007.
Norma (nejde do RIV) (2007)
73.Termíny a definice skupiny TC 278 /WG12
Bureš, P.
In: Terminologický slovník dopravní telematiky. Praha: Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2006. p. 319-355. ISBN 80-239-7780-6.
Kapitola v jiné knize česky (2006)
74.Traffic Information Dissemination and its Precise Localization
Bureš, P.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 3. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
75.Přeshraniční výměna informací o dopravě ve formátu RDS-TMC
Bureš, P.
[Research Report] Central European Data Agency, a.s., 2006. Report no. 10/2006.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
76.Přehled dopravně-telematických zařízení pro použití na síti hlavních komunikací hl. m. Prahy
Bureš, P.
[Research Report] Central European Data Agency, a.s., 2006. Report no. 12/2006.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
77.EN ISO 14816 - Road Transport and Traffic Telematics - Automatic Vehicle and Equipment Identification - Numbering and Data Structure
Bureš, P. - Svítek, M.
Praha: Český normalizační institut, 2006.
Norma (nejde do RIV) (2006)
78.Ovlivňování účastníků silniční dopravy prostřednictvím aktuálních dopravních informací
Bureš, P.
Praha: Defense date 2006-12-08. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2006)
79.Lokalizované dopravní informace jako klíč k dynamické navigaci
Bureš, P. - Novobilský, J.
In: GIS SEČ - 2004. Praha: Česká asociace pro geoinformace, 2004, pp. 60-66. ISSN 1213-4163. ISBN 80-86143-28-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
80.Abstrakt závěrečné zprávy k projektu testování systému RDS-TMC
Bureš, P.
In: Sborník k semináři pilotního projektu TEST RDS-TMC. Praha: Central European Data Agency, 2004, pp. 4-30.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
81.RDS-TMC Pilot Project in the Czech Republic
Svítek, M. - Bureš, P.
In: Moving Towards an Integrated Europe-ITS- Proceedings, Hungary 2004. Brussels: ERTICO - ITS Europe, 2004, pp. 31-45.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
82.Traffic Information Dissemination Into Heterogeneous Systems
Bureš, P. - Svítek, M.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,, 2004, pp. 77-83. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
83.Dynamic navigation for the CZ
Svítek, M. - Bureš, P., - Jindra, J.
Technologies & Prosperity. 2004, 9(3), 39-41. ISSN 1213-7162.
Článek (2004)
84.Sborník k semináři pilotního projektu TEST RDS-TMC
Prokš, J. ed. - Bureš, P. ed.
Praha, 2004-02-03. Praha: Central European Data Agency, 2004.
Sborník (2004)
85.CEN TC 278 WG12 - Automatická identifikace vozidel a nákladů, Výroční zpráva gestora za rok 2004
Bureš, P.
[Annual Report] 2004. Report no. n0401.
Výroční zpráva (2004)
86.Dynamická navigace a šíření dopravních informací
Bureš, P.
In: Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Praha: ABF, 2003, pp. 6-7. ISBN 80-86165-67-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
87.Lane Departure Warning - Vehicle Support System
Bureš, P.
In: Proceedings of the 5th COST 276 Workshop. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 30-34. ISBN 80-01-02840-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
88.Long Distance Lane Boundary Visualisation on Curved Roads with a Slope
Bureš, P.
In: EC-VIP-MC 2003, 4th EURASIP Conference focused on Video / Image Processing and Multimedia Communications. Zagreb: Faculty of Elelctrical Engineering and Computing, 2003. pp. 169-174. ISBN 953-184-059-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
89.Object Recognition - Fundamentals and Case Studies
Kovář, B. - Bureš, P.
Neural Network World. 2003, 13(4), 211-214. ISSN 1210-0552.
Recenze monografie (v časopisu) (2003)
90.Automation in Tribodiagnostics
Bureš, P.
In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications. Firenze: Universita degli Studi, 2002, ISBN 84-89315-26-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
91.Image Segmentation for Tribodiagnostics
Bureš, P. - Brandejský, T., - Valach, I.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 104. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Programme Support Action (PSA) for the maintenance, adaptation and further development of a European ITS Framework Architecture for Intelligent Transport Services (ITS).
Bureš, P.
2017 - 2020
MOVE/C3-2016-405
2.Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci
Bureš, P.
2014 - 2016
TA04031574
3.Nástroje pro zvyšování kvality a kvantity poskytovaných dopravních informací ve službě RDS-TMC
Bureš, P.
2013 - 2014
TA03031386
4.Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou
Bureš, P.
2012 - 2013
TB0100MD073
5.Monitorování kvality poskytovaných dopravních informací
Bureš, P.
2009 - 2010
CG944-051-120
6.Nové přístupy k využití ITS architektury ČR
Bureš, P.
2009 - 2010
CG941-011-120
7.Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací
Bureš, P.
2007 - 2009
CG741-139-120