doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
mockova@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav logistiky a managementu dopravy / FD

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Genetic Algorithm for the Continuous Location-Routing Problem
Rybičková, A. - Mocková, D., - Teichmann, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs and Time Availability
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Optimal Coverage of rDSLAM Devices in the Electronic Communication Network
Mocková, D. - Langpaul, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Transportation Problem Model Supplemented with Optimisation of Vehicle Deadheading and Single Depot Parking
Teichmann, D. - Dorda, M., - Mocková, D.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
6.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
7.Maritime Register in Landlocked Countries - Appropriate Setting of Tonnage Tax and Determing of Breaik-Even Point
Vydra, E. - Mocková, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
8.Solution to the location-routing problem using a genetic algorithm
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
9.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
10.Prodloužení dotačního titulu pro modernizaci plavidel
Vydra, E. - Mocková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
11.Připravované dotační tituly pro vnitrozemskou vodní dopravu v rámci OPD 2014 - 2020
Vydra, E. - Mocková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
12.A Genetic Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
13.Ekonomický přínos státu z registrace námořních obchodních lodí
Vydra, E. - Mocková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
14.Optimization of a spare parts distribution system
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
15.Optimization of a Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A. - Burketová, A., - Brodský, J.
Abstrakt ve sborníku (2015)
16.Application of Genetic Algorithms to Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
17.Application of Genetic Algorithm to the TSP Problem
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
18.Testing the Quality of the Proposed Solution to the TSP Problem Using Genetic Algorithms
Mocková, D. - Brodský, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
19.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
20.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
Abstrakt ve sborníku (2014)
21.Rejdaři mohou žádat o podporu na modernizaci plavidel
Vydra, E. - Mocková, D.
Článek (2014)
22.Využití teorie grafů pro svolání členů povodňových komisí
Mocková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
23.TSP problem a genetické algoritmy
Mocková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
24.Vyvinutý software pro řešení vybrané lokační úlohy genetickými algoritmy
Mocková, D. - Brodský, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
25.Proposal of Genetic Operators for Solving Transportation Problems
Mocková, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
26.Methods for solving discrete optimization problems
Mocková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
27.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
28.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
29.KRITICKÉ DOPADY VYŘAZENÍ VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE
Mocková, D. - Procházková, D.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
30.Návrh genetických operátorů úloh diskrétní optimalizace
Mocková, D.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
31.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Procházková, D. - Mocková, D.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
32.Výsledky výzkumu zaměřeného na selhání vybraného úseku D1
Procházková, D. - Mocková, D.
Článek (2012)
33.Využítí Floydova algoritmu na sítích
Mocková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
34.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
35.Optimalizace distribučního systému náhradních dílů automobilů
Mocková, D. - Rybičková, A.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
36.Allocation and Location of Transport Logistics Centres
Mocková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
37.Matematický model pro lokační úlohu
Mocková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
38.Decision Support Systems for Allocation of Logistics Centres
Mocková, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
39.Realizace systému na podporu rozhodování pro výběr optimálního počtu středisek obsluhy
Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
40.Heuristiky v lokačních úlohách
Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Společná dopravní politika ES a Bílá kniha
Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
42.Decision Support Systems for a Allocation of Logistics Centres
Mocková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
43.Alokačně-lokační úlohy a jejich řešení
Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
44.Základy teorie dopravy
Mocková, D.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
45.Genetické algoritmy a lokační úlohy
Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
46.Řešení alokačně-lokačních úloh
Mocková, D.
Doktorská práce (Ph.D.) (2005)
47.Aplikace genetických algoritmů v lokačně-alokačních úlohách
Fábera, V. - Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
48.Aplikace "genetických algoritmů v lokačně-aslokačních úlohách
Mocková, D. - Fábera, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
49.Věda o dopravě 2004
Svoboda, V. ed. - Mocková, D. ed.
Sborník (2004)
50.Zahraniční úpravy "Spolupráce veřejného a soukromého sektoru"
Mocková, D. - Pokorná, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
51.Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v infrastrukturálních projektech
Mocková, D. - Pokorná, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
52.Projekt financování za účasti soukromého kapitálu
Mocková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
53.Zahraniční příklady soukromého financování projektů dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Pokorná, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
54.Teorie dopravy II
Svoboda, V. - Volek, J. - Mocková, D., - Sekal, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
55.The Risks of Investmmens in Transport Infrastructure
Mocková, D. - Pokorná, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
56.Regulační činnosti státu v dopravě ve vztahu k EU
Mocková, D. - Pokorná, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
57.Determining the Permeable Efficiency of Elements in Transport
Svoboda, V. - Mocková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2001)
58.Models of Financing and Available Financial Resources for Transport Infrastructure Projects
Mocková, D. - Pokorná, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2001)
59.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Pokorná, O. - Mocková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
60.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Mocková, D. - Pokorná, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.