info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
mockova@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / FD
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / FD
předseda oborové rady programu P1041D040008 - Logistika a řízení dopravních procesů / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav logistiky a managementu dopravy / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17KMD - Kvantitativní metody v dopravě
17KMDK - Kvantitativní metody v dopravě
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě

Garant předmětů v doktorském studiu:

17TED - Teorie dopravy
17TEDI - Teorie dopravy
17TEDV - Teorie dopravy
17TRDL - Teorie dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (přednášející, cvičící)
617KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617KMDK - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617XNDP - Diplomová práce (přednášející, cvičící)
617XN4K - Seminář k diplomové práci (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Adéla Burketová

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Andrea Hrníčková
Ing. Karel Ječmen

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Zvyšování odborných kompetencí studentů formou inovace studijních materiálů předmětu Teorie grafů a její aplikace v dopravě
řešitel: Mocková, D.
spoluřešitelé: Hrníčková, A. - Kováč, M. - Teichmann, D.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
2.Výzkum v oblasti výpočetních metod pro optimalizaci procesů v postprodukčních částech specifických logistických řetězců
řešitel: Kováč, M.
spoluřešitelé: Hrníčková, A. - Mocková, D. - Teichmann, D.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/125/OHK2/2T/16
3.Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech
řešitel: Teichmann, D.
spoluřešitelé: Mocková, D. - Vančura, P.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
4.Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
řešitel: Brodský, J.
spoluřešitelé: Hanzl, J. - Kumpošt, P. - Mocková, D.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/105/OHK2/1T/16
5.Aplikace exaktní a metaheuristických metod na úlohu VRP (okružních jízd) v dopravě
řešitel: Rybičková, A.
spoluřešitelé: Brodský, J. - Burketová, A. - Mocková, D.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/163/OHK2/2T/16