info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
+420-734680279
E-mail:
mockova@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / FD
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / FD
předseda oborové rady programu P1041D040008 - Logistika a řízení dopravních procesů / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17KMD - Kvantitativní metody v dopravě
17KMDK - Kvantitativní metody v dopravě
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě

Garant předmětů v doktorském studiu:

17TED - Teorie dopravy
17TEDI - Teorie dopravy
17TEDV - Teorie dopravy
17TRDL - Teorie dopravy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (přednášející, cvičící)
617KMD - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617KMDK - Kvantitativní metody v dopravě (přednášející, cvičící)
617XNDP - Diplomová práce (přednášející, cvičící)
617XN4K - Seminář k diplomové práci (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Andrea Hrníčková

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Karel Ječmen

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S