doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
mockova@fd.cvut.cz
Funkce:
garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / FD
garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / FD
manažer pro pedagogickou činnost / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě
Kombinovaná forma studia:
17KMD - Kvantitativní metody v dopravě
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě

Garant předmětu v doktorském studiu:

17TED - Teorie dopravy
17TEDI - Teorie dopravy
17TEDV - Teorie dopravy
17TRDL - Teorie dopravy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jakub Brodský
Ing. Adéla Burketová
Ing. Alena Rybičková

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
In: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIX). Quantitave Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIX). Trenčianské Teplice, 23.05.2018 - 25.05.2018. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2018, s. 1-413. ISBN 978-80-89962-07-5. Dostupné z: http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/VKOXIX/Zbornik2018.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Transportation Problem Model Supplemented with Optimisation of Vehicle Deadheading and Single Depot Parking
Teichmann, D. - Dorda, M., - Mocková, D.
In: Mathematical Methods in Economics MME 2017. 35th International Conference on Matematical Methods in Economics 2017. Hradec Králové, 13.09.2017 - 15.09.2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2017, s. 789-794. ISBN 978-80-7435-678-0. Dostupné z: http://fim2.uhk.cz/mme/index.php?page=conferenceproceedings
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
3.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7973872
Stať ve sborníku
4.Maritime Register in Landlocked Countries - Appropriate Setting of Tonnage Tax and Determing of Breaik-Even Point
Vydra, E. - Mocková, D.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2016, 5(2), s. 1-2. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
5.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 354-360. ISSN 1822-296X. Dostupné z: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81523466/Transport_means_2016.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Solution to the location-routing problem using a genetic algorithm
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501016/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
7.Optimization of a Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A. - Burketová, A., - Brodský, J.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 27. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku
8.Připravované dotační tituly pro vnitrozemskou vodní dopravu v rámci OPD 2014 - 2020
Vydra, E. - Mocková, D.
Vodní cesty a plavba. 2015, 0(4), s. 20-21. ISSN 1211-2232. Dostupné z: http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/30-2015
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
9.A Genetic Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
Applied Mechanics and Materials. 2015, 803(803(2015)), s. 69-75. ISSN 1660-9336. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-03835-622-6.html
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
10.Ekonomický přínos státu z registrace námořních obchodních lodí
Vydra, E. - Mocková, D.
In: NOUZOVSKÝ, L., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-7. ISBN 978-80-01-05791-9. Dostupné z: http://ytec2015.fd.cvut.cz/cz/index.php
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
11.Prodloužení dotačního titulu pro modernizaci plavidel
Vydra, E. - Mocková, D.
Vodní cesty a plavba. 2015, 0(1), s. 22-23. ISSN 1211-2232. Dostupné z: http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/30-2015
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
12.Optimization of a spare parts distribution system
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
In: Engineering Optimization 2014. 4th International Conference on Engineering Optimization. Lisabon, 08.09.2014 - 11.09.2014. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 639-644. ISBN 978-1-138-02725-1. Dostupné z: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b17488-114
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Rejdaři mohou žádat o podporu na modernizaci plavidel
Vydra, E. - Mocková, D.
Dopravní noviny. 2014, XXIII(42), s. 2. ISSN 1210-1141. Dostupné z: http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/v-ramci-pateho-kola-vyzvy-pro-modernizaci-plavidel-je-k-dispozici-30-milionu-korun
Článek
15.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
In: 4th International Conference on Engineering Optimization. 4th International Conference on Engineering Optimization. Lisabon, 08.09.2014 - 11.09.2014. 2014, s. 191-192. ISBN 978-989-96276-6-6. Dostupné z: http://www.dem.ist.utl.pt/engopt2014/
Abstrakt ve sborníku
16.Testing the Quality of the Proposed Solution to the TSP Problem Using Genetic Algorithms
Mocková, D. - Brodský, J.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2014, III(VII), ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://www.theglobaljournals.com/paripex/issues.php?m=July&y=2014&id=33
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
17.Application of Genetic Algorithm to the TSP Problem
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2014, III(VII), ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://www.theglobaljournals.com/paripex/issues.php?m=July&y=2014&id=33
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.Application of Genetic Algorithms to Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A.
Neural Network World. 2014, 24(1), s. 57-78. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz/
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.TSP problem a genetické algoritmy
Mocková, D.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. Pardubice, 26.04.2013. Pardubice: University of Pardubice. 2013, s. 97-103. ISBN 978-80-7395-662-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Proposal of Genetic Operators for Solving Transportation Problems
Mocková, D.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 169-177. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
21.Využití teorie grafů pro svolání členů povodňových komisí
Mocková, D.
Perner's Contacts. 2013, 8(III), s. 125-135. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/31_2013/Mockova.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
22.Vyvinutý software pro řešení vybrané lokační úlohy genetickými algoritmy
Mocková, D. - Brodský, J.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. SW nástroje na řešení úloh racionalizace. Objektivizace a optimalizace pokrytí území veřejnými obslužnými systémy.. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. SW nástroje na řešení úloh racionalizace. Objektivizace a optimalizace pokrytí území veřejnými obslužnými systémy.. Pardubice, 28.10.2013 - 29.10.2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2013, s. 106-113. ISBN 978-80-7395-744-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
23.KRITICKÉ DOPADY VYŘAZENÍ VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE
Mocková, D. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 175-179. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
24.Výsledky výzkumu zaměřeného na selhání vybraného úseku D1
Procházková, D. - Mocková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), s. 20-22. ISSN 1210-8723.
Článek
25.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.Methods for solving discrete optimization problems
Mocková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(2), s. 71-82. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
27.Návrh genetických operátorů úloh diskrétní optimalizace
Mocková, D.
In: Logistika - Ekonomika - Prax 2012 - Recenzovaný zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2012. Žilina, 27.11.2012. Žilina: Výtvarná agentúra A1. 2012, s. 212-219. ISSN 1336-5878.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
28.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Procházková, D. - Mocková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
29.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), s. 126-137. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_282012.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
30.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
Praha: České dráhy, a.s.. 2011, 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině
31.Využítí Floydova algoritmu na sítích
Mocková, D.
Perner's Contacts. 2011, 6(4), s. 277-286. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/23_2011/Mockova.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
32.Optimalizace distribučního systému náhradních dílů automobilů
Mocková, D. - Rybičková, A.
Perner's contacts. 2010, pátý(3), s. 213-217. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
33.Allocation and Location of Transport Logistics Centres
Mocková, D.
Acta Polytechnica. 2010, 50(1), s. 30-34. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
34.Matematický model pro lokační úlohu
Mocková, D.
Doprava a Logistika. 2009, 1(6), s. 168-170. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
35.Realizace systému na podporu rozhodování pro výběr optimálního počtu středisek obsluhy
Mocková, D.
In: JACURA, M., KUBÁT, B., a JÍROVÁ, J., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 201-204. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Decision Support Systems for Allocation of Logistics Centres
Mocková, D.
Machines, Technologies, Materials. 2008, 2(6-7), s. 25-26. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
37.Decision Support Systems for a Allocation of Logistics Centres
Mocková, D.
In: Trans & Motauto´08. Trans & Motauto´80. Sozopol, 18.09.2008 - 20.09.2008. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering. 2008, s. 39-40. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Heuristiky v lokačních úlohách
Mocková, D.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Pardubice, 12.05.2008. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2008, s. 50-54. ISBN 978-80-7395-076-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Společná dopravní politika ES a Bílá kniha
Mocková, D.
In: GOGOLOVÁ, M.G., KRÁĽ, P.K., a KRASŇAN, M.K., eds. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dộsledky ´08 - zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dộsledky ´08. Rajecké Teplice, 30.09.2008 - 02.10.2008. Žilina: Randa a spol.. 2008, s. 414-417. ISBN 979-80-969745-1-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
40.Alokačně-lokační úlohy a jejich řešení
Mocková, D.
In: ŠIROKÝ, J., ed. LOGI 2007. LOGI 2007. Pardubice, 20.03.2007. Pardubice: Institut Jana Pernera. 2007, s. 117-124. ISBN 80-86530-35-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
41.Základy teorie dopravy
Mocková, D.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03791-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
42.Genetické algoritmy a lokační úlohy
Mocková, D.
In: POTĚŠIL, T., ed. Dopravní systémy 2005. Dopravní systémy 2005. Pardubice, 29.11.2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2005, s. 300-306. ISBN 80-7194-805-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Řešení alokačně-lokačních úloh
Mocková, D.
2005. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)
44.Aplikace "genetických algoritmů v lokačně-aslokačních úlohách
Mocková, D. - Fábera, V.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 241-245. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Aplikace genetických algoritmů v lokačně-alokačních úlohách
Fábera, V. - Mocková, D.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 241-246. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Věda o dopravě 2004
Svoboda, V. ed. - Mocková, D. ed.
Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, ISBN 80-01-03047-4.
Sborník
47.Projekt financování za účasti soukromého kapitálu
Mocková, D.
In: 5. Odborná konference doktorského studia díl 10 - Ekonomika a řízení stavebnictví. 5. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, 12.02.2003 - 13.02.2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2003, s. 91-92. ISBN 80-7204-265-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Teorie dopravy II
Svoboda, V. - Volek, J. - Mocková, D., - Sekal, V.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, ISBN 80-01-02774-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
49.Zahraniční příklady soukromého financování projektů dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 187-192. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
50.Zahraniční úpravy "Spolupráce veřejného a soukromého sektoru"
Mocková, D. - Pokorná, O.
Doprava. 2003, 45(3), s. 9-13. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
51.Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v infrastrukturálních projektech
Mocková, D. - Pokorná, O.
Doprava. 2003, 45(2), s. 3-4. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
52.The Risks of Investmmens in Transport Infrastructure
Mocková, D. - Pokorná, O.
Acta Polytechnica. 2002, 42(1), s. 33-36. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
53.Regulační činnosti státu v dopravě ve vztahu k EU
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Doprava v tržních podmínkách. Doprava v tržních podmínkách. Praha, 22.05.2002. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2002, s. 54-57. ISBN 80-01-02548-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
54.Determining the Permeable Efficiency of Elements in Transport
Svoboda, V. - Mocková, D.
Acta Polytechnica. 2001, 41(2), s. 58-59. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
55.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Pokorná, O. - Mocková, D.
In: SVOBODA, V., KOVANDA, J., a MOOS, P., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 213-227. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
56.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: MOOS, P., KOVANDA, J., a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. Praha, 06.11.2001 - 07.11.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2001, s. 213-227. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
57.Models of Financing and Available Financial Resources for Transport Infrastructure Projects
Mocková, D. - Pokorná, O.
Acta Polytechnica. 2001, 41(6), s. 51-53. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.