RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F306 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358412
+420-224359265
E-mail:
malazuza@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.THE PHYSICS STUDENT LABS IN THE DAYS OF INTERNET
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
2.DETERMINATION OF COATING THICKNESS - INDUSTRIAL STANDARD IN THE PHYSICS PRACTICAL EDUCATION
Malá, Z. - Vítů, T., - Nováková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
3.INTRODUCTION OF SUBJECT THEORETICAL PHYSICS IN TRANSPORTATION TO EDUCATION AT FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES CTU
Malá, Z. - Scholtz, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
4.Zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z protažení drátu
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
5.Zařízení pro měření intenzity zvuku
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
6.Laboratorní zařízení pro měření poloměru křivosti ploch
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
7.Laboratorní zařízení pro měření emisivity povrchů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Funkční vzorek (2009)
8.Laboratorní zařízení pro měření modulu délkové teplotní roztažnosti
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
9.Laboratorní zařízení pro stanovení vlnové délky zdroje záření
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Funkční vzorek (2009)
10.Laboratorní zařízení pro stanovení momentu setrvačnosti nepravidelných těles
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
11.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu vzduchu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Funkční vzorek (2009)
12.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu některých materiálů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Funkční vzorek (2009)
13.Laboratorní zařízení pro stanovení přístrojové křivky spektroskopu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Funkční vzorek (2009)
14.Laboratorní zařízení pro stanovení tloušťky tenkého povlaku
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Funkční vzorek (2009)
15.Laboratorní zařízení pro určení parametrů rezonančního obvodu
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
16.Laboratorní zařízení pro mapování magnetického pole
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
17.Laboratorní zařízení pro měření charakteristik elektrostatického pole
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
18.Laboratorní zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Funkční vzorek (2009)
19.Computer Controlled Experiments as a New Approach to Practical Physics Teaching
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
20.Evaluation of Specific Charge of the Electron
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
21.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Vítů, T.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
22.Laboratorní cvičení z Fyziky I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
23.Fyzika I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
24.Fyzika II
Malá, Z. - Nováková, D., - Novák, R.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
25.The Measurement of Air Refractive Index Using Optical Interferometry
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
26.Evaluation of Temperature Fields Using Infrared Camera
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
27.Laboratorní cvičení z Fyziky II
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
28.Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
Malá, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
29.Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
Malá, Z.
Abstrakt ve sborníku (2006)
30.The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment
Malá, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
31.Main Issues of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU in Prague
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
32.Support of Laboratory Practise in Physics -Tests of Knowledge
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
33.Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences and Photodocumentation of Laboratory Excercises for www
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
34.Support of Physics Practical Education at the Faculty of Transportation Sciences of CTU
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
35.Application of Modern Optical Methods in Physical Laboratory Training at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
36.The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment for the Laser Wavelength 438 nm
Malá, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2004)
37.Laboratory Practise in Bachelor Studies at Faculty of Transportation Sciences of CTU
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
38.Laboratory Exercises Support - Knowledge Tests
Malá, Z. - Nováková, D., - Hochman, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
39.The Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
40.The Innovation and Complementation of Practical Physic Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
41.Studium nelineární záznějiové interakce vln s plazmatem
Malá, Z.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
42.Fyzika II
Nováková, D. - Malá, Z., - Novák, R.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
43.The Innovation of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
Malá, Z. - Nováková, D.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2003)
44.Improvement of Physics Teaching based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Malá, Z. - Nováková, D.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
45.Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at CTU
Nováková, D. - Malá, Z. - Novák, R. - Pospíšil, J., - Vacek, V.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
46.Studium nelineární záznějové interakce vln s plazmatem
Malá, Z.
Doktorská práce (Ph.D.) (2003)
47.On the Interaction of two Beating Electrostatic Waves with Plasma Electrons
Malá, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2002)
48.Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
49.Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at Technical University
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V. - Pospíšil, J., - Malá, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
50.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Budinská, Z., - Králová, R.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
51.Laboratorní cvičení z Fyziky 2
Nováková, D. - Malá, Z.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
52.Laboratorní cvičení z Fyziky 1
Nováková, D. - Malá, Z.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
53.Effect of Coated Edge Geometry on Internal Stress Distribution in Multilayered Coating
Novák, R. - Kubart, T. - Malá, Z., - Nováková, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2001)
54.Aktuální problémy výuky fyziky v laboratorních cvičeních
Novák, R. - Nováková, D., - Malá, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
55.The Changes of Internal Stresses in Nanocomposite Coatings Due to Contact Strain
Malá, Z. - Nováková, D. - Novák, R., - Kubart, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
56.Support of Student Creative Contribution to Hart Coatings Study
Kubart, T. - Malá, Z. - Novák, R., - Nováková, D.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
57.Fyzika 1
Nováková, D. - Budinská, Z., - Malá, Z.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
58.Research of the Low Friction and Wear Resistant Coatings on Machine Parts and Their Testing
Novák, R. - Králová, R. - Malá, Z. - Nováková, D. - Budinská, Z. - Řasa, J., - Kvasnička, I.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
59.Measurement and Comparison of Physical and Tribological Properties of CoCr and n-CoCrN Coatings
Kvasnička, I. - Malá, Z. - Novák, R. - Nováková, D. - Havlíková, B., - Řasa, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
60.Study of Hard PVD Coatings on Strongly Curved Surfaces
Novák, R. - Nováková, D. - Malá, Z., - Kvasnička, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
61.Effect of Substrate Curvature on the Properties of PVD Coatings
Novák, R. - Nováková, D. - Kvasnička, I., - Malá, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
62.Computerized Courses of Practical Informatics and Physics for the Students of the CTU 3
Králová, R. - Novotná, Z. - Malá, Z. - Kohout, Z., - Budinský, R.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
63.Optimalizace depozice otěruvzdorných povlaků na hrany a břity
Novák, R. - Nováková, D. - Kvasnička, I. - Malá, Z., - Novotná, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
64.Study of Particle Dynamics in Two Wave Beat in Plasma
Malá, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
65.Effect of Substrate Curvature on PVD Coatings Properties
Kvasnička, I. - Malá, Z. - Novák, R., - Nováková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zavedení předmětu Teoretická fyzika v dopravě
Malá, Z.
2011 - 2011
2095/2011
2.Podpora praktické výuky fyziky na Fakultě dopravní
Malá, Z.
2004 - 2004
2108/F1
3.Zkvalitnění výuky fyziky v laboratorním cvičení na Fakultě dopravní a fotodokumentace laboratorních úloh na webových stránkách
Malá, Z.
2004 - 2004
CTU0418916
4.Inovace a doplnění praktické výuky fyziky na fakultě dopravní ČVUT
Malá, Z.
2003 - 2003
2527/F1
5.Zkvalitnění výuky fyziky v laboratorním cvičení na Fakultě dopravní
Malá, Z.
2002 - 2002
CTU0217016
6.Inovace výuky inženýrské fyziky na Fakultě dopravní ČVUT
Malá, Z.
2002 - 2002
2137
7.Změny vnitřního pnutí nanokompozitních povlaků při kontaktním namáhání
Malá, Z.
2000 - 2000
300004002
8.Studium dynamiky částice v zázněji dvou vln v plazmatu
Malá, Z.
1997 - 1997
3097428