RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F306 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224358412
+420-224359265
E-mail:
malazuza@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.THE PHYSICS STUDENT LABS IN THE DAYS OF INTERNET
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: KOKTAVÝ, P. a BRÜSTLOVÁ, J., eds. Proceedings of the conference NTF 2012. NEW TRENDS IN PHYSICS 2012. Brno, 11.10.2012 - 12.10.2012. Brno: Department of Physics FEEC, Brno University of Technology. 2012, s. 235-237. ISBN 978-80-214-4594-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.DETERMINATION OF COATING THICKNESS - INDUSTRIAL STANDARD IN THE PHYSICS PRACTICAL EDUCATION
Malá, Z. - Vítů, T., - Nováková, D.
In: Proceedings: SEFI - PTEE 2011. 7. International Conference on Phycics Teaching in Engineering Education. Mannheim, 21.09.2011 - 23.09.2011. Mannheim: HOCHSCHULE MANNHEIM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. 2011, ISBN 978-3-931569-18-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.INTRODUCTION OF SUBJECT THEORETICAL PHYSICS IN TRANSPORTATION TO EDUCATION AT FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES CTU
Malá, Z. - Scholtz, M.
In: Proceedings: SEFI - PTEE 2011. 7. International Conference on Phycics Teaching in Engineering Education. Mannheim, 21.09.2011 - 23.09.2011. Mannheim: HOCHSCHULE MANNHEIM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. 2011, ISBN 978-3-931569-18-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Laboratorní zařízení pro měření modulu délkové teplotní roztažnosti
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
5.Laboratorní zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
6.Zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z protažení drátu
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
7.Zařízení pro měření intenzity zvuku
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
8.Laboratorní zařízení pro stanovení momentu setrvačnosti nepravidelných těles
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
9.Laboratorní zařízení pro stanovení tloušťky tenkého povlaku
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
10.Laboratorní zařízení pro stanovení přístrojové křivky spektroskopu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
11.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu některých materiálů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
12.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu vzduchu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
13.Laboratorní zařízení pro měření emisivity povrchů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
14.Laboratorní zařízení pro mapování magnetického pole
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
15.Evaluation of Specific Charge of the Electron
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Physics Teaching in Engineering Education 2009. Wroclaw, 10.09.2009 - 12.09.2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology. 2009, s. 93-96. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Fyzika I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
3. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04220-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
17.Laboratorní cvičení z Fyziky I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2009, ISBN 978-80-01-04311-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
18.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Vítů, T.
2. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04359-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
19.Fyzika II
Malá, Z. - Nováková, D., - Novák, R.
2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2009, ISBN 978-80-01-04365-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
20.Computer Controlled Experiments as a New Approach to Practical Physics Teaching
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Physics Teaching in Engineering Education 2009. Wroclaw, 10.09.2009 - 12.09.2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology. 2009, s. 37-40. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Laboratorní zařízení pro stanovení vlnové délky zdroje záření
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
22.Laboratorní zařízení pro určení parametrů rezonančního obvodu
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
23.Laboratorní zařízení pro měření poloměru křivosti ploch
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
24.Laboratorní zařízení pro měření charakteristik elektrostatického pole
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
25.Laboratorní cvičení z Fyziky II
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03889-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
26.The Measurement of Air Refractive Index Using Optical Interferometry
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. New Trends in Physics 2007. Brno, 15.11.2007 - 16.11.2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc.. 2007, s. 340-343. ISBN 978-80-7355-078-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
27.Evaluation of Temperature Fields Using Infrared Camera
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the 5th International Confernce on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2007. the 5th conference on Physics Teaching in Engineering Education. Delft, 25.10.2007 - 26.10.2007. Delft: Delft University of Technology. 2007, ISBN 978-90-8649-108-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
Malá, Z.
In: KOLLER, J. a PÍCHAL, J., eds. Programme and Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 26.06.2006 - 29.06.2006. Prague: Czech Technical University. 2006, s. 145. ISBN 80-01-03506-9.
Abstrakt ve sborníku
29.Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
Malá, Z.
In: KOLLER, J. a PÍCHAL, J., eds. Programme and Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha, 26.06.2006 - 29.06.2006. Prague: Czech Technical University. 2006, s. B528-B533. ISBN 80-01-03506-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
30.Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences and Photodocumentation of Laboratory Excercises for www
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 52-53. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
31.Main Issues of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU in Prague
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: DOBIS, P. a KOKTAVÝ, P., eds. Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. Brno, 29.06.2005 - 01.07.2005. Brno: VUT v Brně. 2005, ISBN 80-903063-6-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
32.Support of Physics Practical Education at the Faculty of Transportation Sciences of CTU
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 54-55. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
33.Support of Laboratory Practise in Physics -Tests of Knowledge
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
34.Application of Modern Optical Methods in Physical Laboratory Training at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 58-59. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
35.The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment
Malá, Z.
Czechoslovak Journal of Physics. 2005, 55(8), s. 989-1003. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
36.Laboratory Practise in Bachelor Studies at Faculty of Transportation Sciences of CTU
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: ŠTRUNC, M. a DOBIS, P.D., eds. Proceedings of the Conference New Trends in Physics. New Trends in Physics. Brno, 11.11.2004 - 12.11.2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc.. 2004, s. 338-341. ISBN 80-7355-024-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
37.The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment for the Laser Wavelength 438 nm
Malá, Z.
Czechoslovak Journal of Physics. 2004, 54(C), s. C378-C384. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
38.The Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: ŘÍHA, B., ed. Proceedings of Workshop 2004. WORKSHOP 2004. Praha, 22.03.2004 - 26.03.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2004, s. 52-53. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
39.The Innovation and Complementation of Practical Physic Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: ŘÍHA, B., ed. Proceedings of Workshop 2004. WORKSHOP 2004. Praha, 22.03.2004 - 26.03.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2004, s. 54-55. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
40.Laboratory Exercises Support - Knowledge Tests
Malá, Z. - Nováková, D., - Hochman, J.
In: ŠTRUNC, M. a DOBIS, P.D., eds. Proceedings of the Conference New Trends in Physics. New Trends in Physics. Brno, 11.11.2004 - 12.11.2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc.. 2004, s. 334-337. ISBN 80-7355-024-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
41.Studium nelineární záznějiové interakce vln s plazmatem
Malá, Z.
2004. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
Doktorská práce (Ph.D.)
42.Fyzika II
Nováková, D. - Malá, Z., - Novák, R.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2004, ISBN 80-01-03090-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
43.Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at CTU
Nováková, D. - Malá, Z. - Novák, R. - Pospíšil, J., - Vacek, V.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Workshop 2003. Praha, 10.02.2003 - 12.02.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 54-55. ISBN 80-01-02708-2. Dostupné z: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
44.The Innovation of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
Malá, Z. - Nováková, D.
In: neuvedeno. Workshop 2003. Praha, 10.02.2003 - 12.02.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, ISBN 80-01-02708-2. Dostupné z: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
45.Studium nelineární záznějové interakce vln s plazmatem
Malá, Z.
2003. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Doktorská práce (Ph.D.)
46.Improvement of Physics Teaching based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Malá, Z. - Nováková, D.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Workshop 2003. Praha, 10.02.2003 - 12.02.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 52-53. ISBN 80-01-02708-2. Dostupné z: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
47.Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at Technical University
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V. - Pospíšil, J., - Malá, Z.
In: PTTE 2002-3rd European Conference on Physics Teaching in Engineering Education. PTTE 2002-3rd European Conference on Physics Teaching in Engineering Education. Leuven, 05.06.2002 - 07.06.2002. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven. 2002, s. 11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z.
In: Proceedings of Workshop 2002. Workshop 2002. Praha, 11.02.2002 - 13.02.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, s. 86-87. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
49.Laboratorní cvičení z Fyziky 1
Nováková, D. - Malá, Z.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, ISBN 80-01-02512-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
50.Laboratorní cvičení z Fyziky 2
Nováková, D. - Malá, Z.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, ISBN 80-01-02636-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
51.On the Interaction of two Beating Electrostatic Waves with Plasma Electrons
Malá, Z.
Czechoslovak Journal of Physics. 2002, 52(1), s. 65-84. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
52.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Budinská, Z., - Králová, R.
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2002, ISBN 80-01-02597-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
53.The Changes of Internal Stresses in Nanocomposite Coatings Due to Contact Strain
Malá, Z. - Nováková, D. - Novák, R., - Kubart, T.
In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 406-407. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
54.Support of Student Creative Contribution to Hart Coatings Study
Kubart, T. - Malá, Z. - Novák, R., - Nováková, D.
In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 480-481. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
55.Fyzika 1
Nováková, D. - Budinská, Z., - Malá, Z.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, ISBN 80-01-02360-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
56.Aktuální problémy výuky fyziky v laboratorních cvičeních
Novák, R. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: New Trends in Physics. Nové trendy ve fyzice. Brno, 15.11.2001 - 16.11.2001. Brno: VUT v Brně, FEI. 2001, s. 504-508. ISBN 80-214-1992-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
57.Effect of Coated Edge Geometry on Internal Stress Distribution in Multilayered Coating
Novák, R. - Kubart, T. - Malá, Z., - Nováková, D.
Surface and Coatings Technology. 2001, 142-144(7), s. 610-614. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
58.Research of the Low Friction and Wear Resistant Coatings on Machine Parts and Their Testing
Novák, R. - Králová, R. - Malá, Z. - Nováková, D. - Budinská, Z. - Řasa, J., - Kvasnička, I.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 262. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
59.Measurement and Comparison of Physical and Tribological Properties of CoCr and n-CoCrN Coatings
Kvasnička, I. - Malá, Z. - Novák, R. - Nováková, D. - Havlíková, B., - Řasa, J.
In: Plasma Surface Engineering - 2000. Plasma Surface Engineering - 2000. Düsseldorf, 17.09.2000 - 21.09.2000. Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V. 2000, s. 184.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Study of Hard PVD Coatings on Strongly Curved Surfaces
Novák, R. - Nováková, D. - Malá, Z., - Kvasnička, I.
Surface and Coatings Technology. 1999, 114(1), s. 65-69. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
61.Computerized Courses of Practical Informatics and Physics for the Students of the CTU 3
Králová, R. - Novotná, Z. - Malá, Z. - Kohout, Z., - Budinský, R.
In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 57.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
62.Effect of Substrate Curvature on the Properties of PVD Coatings
Novák, R. - Nováková, D. - Kvasnička, I., - Malá, Z.
Surface and Coatings Technology. 1999, 116(2), s. 634-637. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
63.Effect of Substrate Curvature on PVD Coatings Properties
Kvasnička, I. - Malá, Z. - Novák, R., - Nováková, D.
In: Abstracts PSE 98. Sixth International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen, 14.09.1998 - 18.09.1998. Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V. 1998, s. 230.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Study of Particle Dynamics in Two Wave Beat in Plasma
Malá, Z.
In: Workshop 98. Workshop 98. Praha, 03.02.1998 - 05.02.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 57-58.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
65.Optimalizace depozice otěruvzdorných povlaků na hrany a břity
Novák, R. - Nováková, D. - Kvasnička, I. - Malá, Z., - Novotná, Z.
In: Transfer 98. Transfer 98. Praha, 08.06.1998 - 10.06.1998. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, s. 59-60.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zavedení předmětu Teoretická fyzika v dopravě
Malá, Z.
2011 - 2011
2095/2011
2.Zkvalitnění výuky fyziky v laboratorním cvičení na Fakultě dopravní a fotodokumentace laboratorních úloh na webových stránkách
Malá, Z.
2004 - 2004
CTU0418916
3.Podpora praktické výuky fyziky na Fakultě dopravní
Malá, Z.
2004 - 2004
2108/F1
4.Inovace a doplnění praktické výuky fyziky na fakultě dopravní ČVUT
Malá, Z.
2003 - 2003
2527/F1
5.Inovace výuky inženýrské fyziky na Fakultě dopravní ČVUT
Malá, Z.
2002 - 2002
2137
6.Zkvalitnění výuky fyziky v laboratorním cvičení na Fakultě dopravní
Malá, Z.
2002 - 2002
CTU0217016
7.Změny vnitřního pnutí nanokompozitních povlaků při kontaktním namáhání
Malá, Z.
2000 - 2000
300004002
8.Studium dynamiky částice v zázněji dvou vln v plazmatu
Malá, Z.
1997 - 1997
3097428